Ämne 12: Magnesium (Mg)


Tunna magnesiumfibrer tänder vid minsta gnista. Här används det som elddon. Magnesium har tidigare varit vanligt i blixtlampor. Bild: Hiroaki Nakamura (GFDL)

Namn: Magnesium
Densitet: 1,738 ton per kubikmeter
Smältpunkt: 649 grader Celsius
Kokpunkt: 1 090 grader Celsius

Magnesium är den lättaste konstruktionsmetallen, ett high tech-material som används i skal till olika handhållna apparater, som bärbara datorer och mobiltelefoner.

Metallen kan användas i ren form – då den är aningen otrevligt brännbar – eller legerad med zink. Det går att göra väldigt tunna dator- och telefonchassin som blir överdådigt starka och tål att hoppas på.

Förr var magnesium vanligt i blixtlampor. Tidigt i fotografins historia tände man helt enkelt på en hög magnesiumpulver på en planka, men i senare, elektriska blixtar hade man en tunn magnesiumtråd inuti en syrefylld glaskolv.

En strömpuls genom tråden fick den att brinna av på ett ställe och snabbt brann hela tråden upp. Glaskolven var doppad i plast för att den inte skulle explodera och slutade sitt liv som en knölig, halvsmält glasboll.

För emulering av dagsljus fanns blixttypen pf1b som var doppad i blåaktig plast. Det är mera än vad dagens elektronblixtar kan.

Mer om magnesium:
PTOV-filmen om magnesium: http://www.periodicvideos.com/videos/012.htm
Mer om magnesium på Wikipedia:
http://en.wikipedia.org/wiki/Magnesium
En bra artikel om blixtfotograferingens historia:
http://photography.tutsplus.com/articles/a-brief-history-of-photographic-flash--photo-4249