”Utvecklare använder Ubuntu som sin primära utvecklingsmiljö, även om de utvecklar för andra plattformar än Ubuntu, som Android, webben och så vidare. Vi började för några månader sedan med ett utvecklings och integrationsprojekt för att underlätta ….för att göra Ubuntu till den bästa utvecklarplattformen”, säger Didier Roche, Canonical.

Konkret innebär det bland annat att Ubuntu Developer Tools har släppts, ett verktyg för att integrera Android Studio och Android SDK, med mål att inom snar framtid ge stöd för Go, Dart och andra miljöer. Tanken är att man ska beta av en målgrupp med utvecklare i taget, tillhandahålla bästa möjliga miljö, och sedan gå vidare med nästa målgrupp.

I Androidfallet innebär det nu att nio steg för att sätta upp en utvecklingsmiljö har blivit ett. Det innebär förstås att utvecklare kan ägna mer tid åt att utveckla, och mindre tid på att integrera och konfigurera. Det nämns dock inget om Ubuntus egna kommande mobiloperativsystem Touch kommer att få samma översyn.

Stöd kommer att finnas för alla långtidsstödda (LTS)-versioner, samt för den senaste utvecklingsversionen av Ubuntu.