Åsa Schwarz menar att användarna av tekniken kringgår mer och mer av policys och regler. Man har egen mail, egna tjänster och utrustning som egentligen är privat och använder detta fullt ut på arbetsplatsen.

– Det finns ett jätteglapp mellan vad användarna gör och vad företaget vill eller tror att de ska göra. I förlängningen är det här ett stort problem. Företagen hinner inte med att leverera rätt grejer till sina användare.

Hon menar att det innebär att användare tar genvägar eftersom de vill lösa sina problem så enkelt som möjligt.

– Sensmoralen blir att vi måste höja tempot för att öka säkerheten. En bieffekt blir att vi hänger med bättre i utvecklingen och får en effektivare verksamhet. Tidigare har säkerhet stört processerna, nu måste det att ändras.

Enligt Åsa Schwarz är det en omöjlighet att hantera allt med tekniska lösningar som brandväggar. I slutändan handlar det om att göra användarna medvetna om problemen, att skapa awareness för att låna från engelskan.

– Vi måste få folk att tänka själva! När det handlar om utbildning inom it-säkerhet ligger vi 20 år efter. Folk tänker i regel inte på det, lyssnar inte och reagerar känslomässigt på incidenter.

Förutom arbetet som it-säkerhetsspecialist är Åsa Schwarz även författare med fem utgivna romaner, nu senast Lust. Men en ny bok väntar inom kort.

– Jag tror jag har samma trigger när det gäller it-säkerhet som att skriva böcker. Jag gillar att bygga! Det är oerhört intressant att kombinera helheten till något bra. Varje liten del kan vara hur genomtänkt som helst, men ser man inte hur allt samspelar funkar det inte i alla fall.

Den 24 september står hon på Rivals scen i Stockholm, då som moderator på it-säkerhetseventet Next Generation Threats.

– Det mest intressanta blir dialogen mellan FRA:s Robin Blokker och ACLU:s Christopher Soghoian, människor som jag gissar har helt olika utgångspunkt. Jag kan förstå båda världar men är väldigt nyfiken på att lyssna till diskussionerna.