En gång per år byggs ett temporärt OpenBTS-baserat mobilnät ute i öknen i norra Nevada. Nätverket ger uppkoppling till festivalen Burning Mans 50 000 besökare.

Det är dyrt och komplicerat att bygga mobila nätverk för telekommunikation, och därför hanteras den biten vanligtvis av stora resursstarka aktörer. Under de senaste åren har dock öppen källkod-baserade mobilnät seglat upp som ett kostnadseffektivt och intressant alternativ.

Den ledande mjukvaran i sammanhanget heter OpenBTS. Den är en typ av en typ av mjukvarubaserad gms-accesspunkt som utvecklas av Range Networks, och gör att vanliga gms-telefoner kan användas som sip-klienter (session initiation protocol) i ett voip-nätverk (voice over ip).

Range Networks försöker inte konkurrera med mer etablerade aktörer på marknaden som NSN, Ericsson, Huawei och Alcatel-Lucent, i alla fall inte för närvarande. I stället siktar företaget in sig på områden med ingen eller bristfällig täckning, där det behövs billiga lösningar som alternativ till nätverk designade för de stora mobiloperatörerna.

OpenBTS brukar till exempel användas för att bygga ett temporärt mobilnät för den amerikanska festivalen Burning Man mitt ute i öknen i norra Nevada. Där samlas varje år cirka 50000 personer för att ta del av föreläsningar och kulturarrangemang, och eftersom festivalen ligger i ödemarken är telekommunikationen av naturliga skäl ett stort problem. Under 2013 års upplaga av Burning Man hade deltagarna möjlighet att skicka textmeddelanden och ringa samtal på maximalt 30 sekunder via det tillfälliga mobilnätet.

Hittar lediga frekvenser

Projektet Tier vid University of California är ett annat exempel på hur OpenBTS kan vara till nytta. Där har man tagit fram en OpenBTS-baserad telefonanpassad mjukvara med förmågan att hitta lediga och störningsfria frekvenser. När de är identifierade kan de nyttjas för röstsamtal och datakommunikation. Mjukvaran har redan kommit till användning i en avlägsen indonesisk by där studenter från universitetet har skapat ett lokalt mobilnät med hjälp av billig standardiserad hårdvara.

Vilka spännande projekt som öppen källkod-baserade nätverk kommer att resultera i framöver återstår att se, men det står i alla fall klart att tekniken har många användningsområden och att den gör nytta på platser som mobiljättarna inte bryr sig om.

”Kan sättas upp på entusiastbasis”

Mats Nilsson, biträdande föreståndare på forskningscentret Wireless@kth och produktchef på indiska VNL – hur har du kommit i kontakt med öppen källkod-baserade mobilnät?

– I min roll inom forskning och utveckling av trådlösa kommunikationssystem på KTH ser jag att det här är av intresse för vad som kan ske inom mobil kommunikation framöver. Jag har också ett engagemang hos en tillverkare av mobil infrastruktur som agerar i gränslandet mellan proprietär och halvöppen och lättillgänglig mjukvara för mobilnät.

Vad är fördelarna med den här typen av mobilnät?
– De erbjuder lättillgängliga applikationer för forsknings- och utvecklingsändamål där det finns möjlighet att testa teknik och tjänster. Lokala nät kan sättas upp på entusiastbasis vilket är kul.

Finns några nackdelar?
– Det finns inget ansvar för tillgänglighet och kvalitet. Uppdateringar med mera är inte att räkna med långsiktigt.

Tror du att det här är en trend som kommer att öka?
– Svårt att säga om det specifikt gäller att programkoden ska vara öppen. Däremot går vi tveklöst mot inomhuslösningar för 3g, lte och 5g som tekniskt och prismässigt är av samma typ som wi-fi är i dag.