Kryptering av data och delning av krypterade data utan att sänka säkerheten har inte varit enklare än med Independencekey – om man ska tro produktens webbplats.

Independencekey (IK) består av två komponenter med usb 2.0, en liten säkerhetsmodul som används som backup och som innehåller en tpm-krets som lagrar kryptonycklar och den primära IK-enheten.

Kräver programvaran

För att använda enheten måste tillhörande programvara finnas installerad på datorn. Vid första starten är säkerhetsmodulen inkopplad i IK-enheten för att initieras och skapa kryptonycklar, och användaren får då ange ett lösenord för att låsa upp enheten.

Efter initialiseringen är det väldigt viktigt att lagra säkerhetsmodulen på en säker plats och inte tillsammans med IK-enheten, eftersom modulen är en backup – den kan sedan användas om lösenordet glöms bort för att låsa upp IK-enheten och därmed även allt som har krypterats med IK.

Det är enkelt att skapa krypterade virtuella diskar med hjälp av programmet, men du behöver din Independencekey för att låsa upp den virtuella disken.

Kryptera i olika format

Om du har behov av att kryptera data i olika format kan IK vara en passande lösning för dig. Programmet är enkelt att navigera i och har tydliga instruktioner om hur användaren ska gå tillväga för att använda de olika funktionerna. Det finns också tydlig information om eventuella begränsningar.
Data på disk kan i stort krypteras på två sätt, antingen genom att kryptera enstaka filer och mappar eller genom att skapa en virtuell krypterad disk.

För att kryptera filer eller mappar är det bara att högerklicka och välja kryptera.

Enstaka filer och mappar kan krypteras och dekrypteras via högerklicks-menyn med IK. Du kan kryptera filer på ett sådant sätt att de kan delas med andra användare med en IK som du har i en kontaktlista.

Kontakter kan antingen läggas till genom fysisk anslutning, där en enhet (IK1) är ansluten till datorn och en annan enhet (IK2) ansluts till IK1 för att para ihop dem. Det är även möjligt att fjärrkoppla enheter baserat på deras alias.

Med programvaran är det enkelt att skapa en krypterad virtuell disk med några få knapptryck eller skapa krypterade portabla usb-diskar, på upp till 4 terabyte. Då krypteras hela det portabla minnet och för att låsa upp disken ansluts den till datorn genom IK.Det som drar ner betyget för den funktionen är att IK endast har usb 2.0.

En av de mer udda funktionerna är krypterade voip-samtal. Välj en kontakt i din kontaktlista för att ringa upp, samtalen routas via Quantecs servrar i Schweiz.

Krypterad voip

En av de mer intressanta funktionerna i IK är krypterad voip, som i skrivande stund är en betafunktion. Ett usb-headset ansluts till honkontakten på enheten där all kryptering sker. Ljudströmmen krypteras och dekrypteras i enheten och förhindrar då att skadlig kod som kan finnas installerad på datorn kan fånga upp en okrypterad ljudström.

I dagsläget fungerar krypterad voip bara över IK-programvaran och kommunikationen går alltid via Quantecs servrar – funktionen vore ännu mer intressant om den kunde användas tillsammans med valfritt voip-program.

Men vad händer om du har tappat bort din IK-enhet? Som tur är har du väl kvar säkerhetsmodulen som vi nämnde ovan, och då har du ingenting att frukta. Beställ bara en ny IK-enhet och använd din säkerhetsmodul, så ­kan du även i fortsättningen komma åt dina krypterade filer.

TechWorlds slutsats

Independencekey är en lättanvänd och kraftfull allt-i-ett-kryptomodul som passar många behov, men eftersom även den som tar emot skickade filer måste ha produkten är den så klart främst lämplig för dig som krypterar för din egen skull eller om hela din organisation beslutar att använda den.

Observera dock produktens begränsningar – vi tänker främst på att överföringshastigheten är relativt låg med usb 2.0 och att portabilitet och användbarhet minskar eftersom särskild programvara måste vara installerad.

FAKTA OCH BETYG

Produkt: Independencekey Professional
Tillverkare: Quantec
Produkttyp: Kryptoenhet
Plattformsstöd: Windows Vista, Windows 7, Windows 8
Kontakt: www.independencekey.com
Cirkapris: 2 500–3 000 kronor

+
Kan kryptera mycket: usb-
diskar, virtuella diskar, filer och voip-samtal.
 

-
Inte en portabel lösning

eftersom den kräver särskild programvara.

BETYG:
Funktioner: 20 av 25
Säkerhet: 22 av 25
Användarvänlighet: 20 av 25
Portabilitet: 10 av 25

TOTALT: 72 av 100