Jim Zemlin, Linux Foundation säger : ”Tillväxten av skickliga personer har inte tillkommit i takt med efterfrågan, och behovet av något som detta är akut”. De nya certifieringarna täcker systemadministration och ingenjör. De är prestationsbaserade och kan utföras när som helst, med hjälp av en dator, webbkamera, internetanslutning och en mikrofon. Avgiften är ungefär 2100 svenska kronor.

Kandidaten kan välja att göra testet i en av de tre vanligaste Linux-miljöerna: CentOS, openSUSE eller Ubuntu. De bedöms efter deras förmåga att lösa problem med utvärdering i kommandoraden.Testerna är likvärdiga oavsett distribution som används. Certifieringarna är inte av typen ”multipla frågor” utan praktiska utvärderingar som demonstrerar kandidatens förmåga att lösa riktiga problem. Zemlin säger att ”Det var ett mål vi hade – provet måste vara svårt”.

Linux Foundation expanderar kraftigt på området träning och utbildning – i somras hölls en gratis introduktionskurs till Linux på nätet, som hade 230 000 registrerade.

Blir du sugen på att veta mer om de två nya certifieringarna kan du hitta mer information här: https://training.linuxfoundation.org/certification