storsimple

Hos många företag är kostnaderna för lagringslösningar bland de största utgifterna i it-budgeten. En produkt som till låg kostnad kan erbjuda hög hastighet på lagring i kombination med i stort sett obegränsad möjlighet att utöka kapaciteten i sin lagringslösning låter onekligen som ett lockande alternativ.

Företaget Storsimple köptes upp av Microsoft i slutet av 2012. Deras produkt med samma namn består av en fysisk lagringsenhet som placeras i köparens serverhall. Den använder sedan en internetförbindelse dit den slussar vissa data och en backup på hela lagringslösningen. Dina servrar, vanligen fysiska virtualiseringsvärdar eller virtuella filservrar, använder iscsi-protokollet för att prata med enheten, som, beroende på modell, har mellan 2 och 20 terabyte lagringsyta fördelat på ssd och hårddiskar. De innehåller data som efterfrågas ofta, alltså det man kallar ”heta data”.

Storsimple kan enbart nås via iscsi och anslutningen är konfigurerad på några minuter.

Data som inte används ofta kallas ”kalla data”, och dessa placeras automatiskt i molnet när den lokala enhetens lagring är full till 80 procent. På så vis får man en kombination av den lokala lagringens snabbhet med molnets i stort sett oändliga expansionsmöjlighet.

Du borde få välja själv

Vi hade gärna sett att man helt kunde slå av möjligheten att placera vissa data i molnet och enbart utnyttja lokal lagring i kombination med backupmöjlighet i molnet, men det går inte i dag. Storsimple arbetar på blocknivå, så det är alltså heta och kalla block som placeras i molnet och inte enskilda filer. Det är bra eftersom det innebär att enheten fungerar oavsett vilket os eller filsystem som den används med.

Vi skapar lagringskonton i Azure och de används sedan som lagring för data som inte används så ofta, samt för lagring av backup.

Det är flera olika lagringslösningar i molnet som kan användas med Storsimple. Azure, Amazon och Rack­space är exempel på tjänster som kan användas för molnlagringen. Dessa erbjuder lagring för cirka 20 kronor per 100 gigabyte och månad, så kostnaden för en Storsimple kan troligen hållas ganska låg.

I vårt test skapade vi ett lagringskonto i Azure för att använda som lagring för kalla data och snapshots (ögonblicksbild av en viss enhet), samt ett separat konto för kompletta backuper. Trafiken är krypterad med ssl och alla data dedupliceras, komprimeras och krypteras innan det skickas upp i molnet. För kryptering används aes-256 cbc, och kryptonyckeln lagras enbart lokalt i enheten.

All data som lagras i molnet krypteras med aes-256 cbc. Krypteringsnyckeln lagras enbart lokalt i lagringsenheten.

Dubbelt upp för redundans

Storsimple erbjuder fysisk redundans i form av dubbla kontrollenheter och dubblerad strömförsörjning, men det går inte att klustra två fysiska enheter. Man kan dock exportera alla inställningar i en fil, så det är enkelt att komma igång när man får tag på en ersättningsenhet. Den har fyra 1 gigabyte-förbindelser per kontrollenhet och stödjer mpio, så vi kan få upp till 4 gigabytes hastighet med iscsi mot enheten.

Vi anslöt en Server 2012 R2 Hyper-V-värd mot enheten och påbörjade grundkonfigurationen. Microsoft har sålt slut på sina enheter, men vi får hjälp av Qbranch för konfigurationen.

Efter att vi via seriekabel angivit vissa grunduppgifter om ip-adress med mera så kunde vi ansluta till enheten med webbläsare, och all administration sker sedan via den.

En mäktig känsla

Gränssnittet är rent och enkelt att förstå. Vi angav uppgifter för vår molnlagring och började sedan skapa lokala volymer. Bara för att testa gränserna lite så roade vi oss med att skapa en volym på 100 terabyte som vi presenterar till vår värdserver, och den dyker direkt upp som en ny volym på servern.

Eftersom volymer växer ut i molnet kan vi skapa extremt stora lagringsytor. Här gör vi en volym på 100 terabyte.

Volymen syns direkt på vår testserver, och efter formatering har vi på några minuter fått 100 terabyte lagringsplats för våra data.

Efter en snabbformattering med ntfs som tar cirka 5–10 minuter har vi en lagringsenhet på 100 terabyte att utnyttja till vad vi vill – det är en ganska mäktig känsla. I verkligheten vill man troligen ha mindre volymer för att ge bättre hanterbarhet för backup och återläsning.

Man kan ta snapshots så att man senare kan parallellmontera en tidigare version av lagringsytan att återställa filer från. Men man kan också återställa en hel volym till ett tidigare snapshot, om man inte vill återställa enstaka filer utan hela volymen. Dessutom kan man ta en komplett backup till ett separat molnkonto som en sorts ersättare till bandbackup.

Storsimple kan också ersätta lokal backuplösning. Genom schemalagda snapshots kan man sedan enkelt komma tillbaka till ett tidigare läge om en katastrof inträffar i den lokala miljön.

Filservrar eller virtualiseringsvärdar pratar via iscsi med Storsimple. Enheten deduplicerar, komprimerar och krypterar informationen innan data som sällan används placeras i molnlagringen.

TechWorlds slutsats

Internetförbindelsen är förstås helt kritisk i en lösning med Storsimple, men har man god redundans avseende den biten är Storsimple en mycket intressant produkt. Den kombinerar snabbhet med nära nog obegränsad expansionsmöjlighet och visar hur olika molnhybridlösningar börjar spira på marknaden.

Vi ser visserligen några nackdelar, men för att få ner kostnaden för lagring på vissa typer av data, till exempel arkivering, bör du överväga att använda dig av Storsimple.

FAKTA OCH BETYG

Produkt: Storsimple 7020
Tillverkare: Microsoft
Typ: Lokal iscsi-lagringslösning med expansion i molnet
Kontakt: tinytw.se/storsimple
Admingränssnitt: Webbläsare, MMC och ssh
Kryptering: Ssl och aes-256 cbc
Cirkapris: 480 000 kronor, menden som köper Azure för 420 000 kronor får en 7020 på köpet.

+Ger i princip obegränsad lagringsmöjlighet. Ersätter även lokal backuplösning. Lätt att komma igång och mycket lätt att konfigurera.
- Medför mycket stort beroende av internetförbindelse. Inte möjligt att bygga lokal redundans med flera enheter. Inget stöd för Powershell-automatisering.

BETYG
Funktioner och finesser: 25 av 30
Installation: 8 av 10
Prestanda: 20 av 30
Flexibilitet: 25 av 30

TOTALT: 78 av 100