B2B International har på uppdrag av Kaspersky Lab genomfört en stor undersökning bland 3900 svenska företag med färre än 25 anställda. Undersökningen visar en oroväckande tendens att företagen antingen inte är medvetna om de potentiella byod-riskerna, eller att de helt enkelt inte uppmärksammar dem. Bland annat framgår att 42 procent av de svarande småföretagen under det senaste året har hanterat integrationen av anställdas privata mobila enheter i företagets verksamhet. Däremot ser bara knappt vart tionde företag någon form av ökad risk med detta.

51 procent av småföretagen anger att ”säkrade mobila/bärbara enheter” är bland de tre främsta prioriteringarna inom it-säkerhet under de nästkommande tolv månaderna. Men bara 12 procent anser att byod-trenden, att låta medarbetare använda sin privata mobil, surfplatta eller dator i jobbet, innebär en ökad säkerhetsrisk för verksamheten.

Kaspersky pekar på att en anledning till att fler småföretag väljer att bortse från möjliga säkerhetsrisker kan vara kostnadsfördelarna med att anställda använder egna mobiler eller andra enheter i jobbet. Detta trots att företaget istället kan ställas inför ökade risker att drabbas av skadliga program eller att affärsinformation går förlorad om mobila enheter tappas eller blir stulna.