För att markera hur stora förändringar Microsoft anser att det nya operativsystemet innehåller, valde de att hoppa över Windows 9 och ge detta nya operativsystem namnet Windows 10. Efter att ha kört Windows 10 i två dagar är vårt intryck att det är en ganska lyckad kombination av Windows 7 och Windows 8. Microsoft har lyssnat på kritiken mot Windows 8 och släpper denna gång in utvecklare och it-proffs mycket tidigare i processen för att få feedback. Vi har här sammanställt de huvudsakliga nyheterna för företagen i Windows 10:

Ett OS för alla plattformar

Windows 10 kommer att vara det OS som används i allt från de minsta telefonerna till de mest kraftfulla arbetsstationerna. Även Xbox och andra enheter kommer att köra Windows 10. Detta är en gammal vision som äntligen realiseras, där Microsoft slipper underhålla flera olika os beroende på hårdvaruplattform. Det gör att utvecklare får en mycket större marknad för de appar som utvecklas och användarna kommer lättare att känna igen sig oberoende av vilken enhet de använder.

Startknappen är tillbaka

Här har vi den nya startknappen som är en blandning av gammal startknapp och modern startskärm. Både gamla program och moderna appar kan fästas på startknappen.

Den hårdaste kritiken mot Windows 8 var det drastiskt förändrade gränssnittet. I Windows 10 är startknappen tillbaka igen, även om den inte riktigt ser ut som tidigare. Startknappen innehåller nu också ”moderna appar”, men är troligen tillräckligt likt Windows 7 startknapp för att de flesta användare ska känna sig hemma igen. Med GPO eller via en kryssruta kan man slå av startknappen och återgå till startskärmen om användarna redan vant sig vid att använda denna.

Moderna Appar körs i Windowsläget


Moderna appar körs numera i fönster och kan flyttas runt som vanligt.

Ett irriterande moment i Windows 8 var det ständiga bytet mellan dekstop och appläge när man körde en ”modern app”. I Windows 10 körs moderna appar i mer traditionellt Windowsläge och man kan flytta runt dem som man är van att göra med alla andra program.

Multiple desktops


Du kan ha flera olika skrivbord aktiva samtidigt. Stänger du ett så flyttas programmen till öppna skrivbord.

Windows 10 ger möjlighet att använda sig av flera olika virtuella skrivbord. Varje skrivbord kan i sig innehålla flera olika program som körs och man hoppar mellan dem genom att trycka Windows+TAB. Stänger man ett skrivbord så överförs öppna program till närmast öppna skrivbord.

Quad-snap fönster


Tar man tag i ett fönster och drar upp det i ett hörn så placeras fönstret i storlek som en fjärdedel av skrivbordet. Enkelt men praktiskt!

Paste i CMD


En efterlängtad nyhet är att man nu kan klistra in text i kommandotolken direkt med ctrl-v.

Dynamiskt gui

Beroende på om man kör på en touchenhet eller med tangentbord/mus så ändras förfarandet med startknappen. På touchenheter används den gamla startskärmen och på enheter med enbart tangentbord och mus så används den nya, mer traditionella, startknappen. På hybridenheter så förändras förfarandet on the fly beroende på om skärmen är dockad eller ej.

Löpande patchning eller styr själv

Administratören kan ange om patchar och andra uppgraderingar till operativsystemet ska ske löpande eller om de ska skickas ut först efter godkännande. Ser vi här de första tecknen på att Microsoft går bort från stora släpp av nytt operativsystem med två-tre års intervall och istället går över till en prenumerationsbaserad hantering av os som ständigt uppdateras i mindre delar? Detta sker redan i dag med Officepaketet via Office 365, det verkar som att samma sak nu sker med själva operativsystemet.

Jobbar mot ett Azure-AD konto


Förutom att gå med i en domän kan du också logga in mot Azure-AD för enkel samverkan med Office 365 och InTune.

Istället för att som tidigare gå med i en egen, lokal, AD-domän kommer Windows 10 att kunna arbeta med antingen ett Microsoft Account (LiveID) eller ett Azure-AD konto. Använder företaget Office 365 är detta ett enkelt och skönt sätt att få single-sign on mot molnet. Det är också en mycket tydlig indikator på att, speciellt mindre, företag kanske inte kommer att ha ett eget AD med lokala domänkontrollanter länge till. I takt med att företag går över till Office 365 tar Azure-AD över rollen som katalogtjänst och du slipper i framtiden underhålla egna DC:s.

Egen separat appstore

Företag kommer att kunna husera en egen appstore där användaren kan hämta företagsinterna appar. Både moderna appar och traditionella windowsprogram kommer att kunna erbjudas här.

Separerar företags- och privat data

Windows 10 kommer att kunna användas enklare för byod eftersom det kommer att gå att separera företagsdata från personlig data. Microsoft kommer att gå ut med mer information om exakt hur detta är tänkt att fungera lite längre fram.

InTune integration för mdm

Med tanke på strategin att Azure-AD tar över allt mer från ett lokalt AD, behöver förstås managementverktygen förändras. InTune kommer att vidareutvecklas parallellt med utvecklingen av Windows 10 så att man kan styra klienterna på ett effektivt sätt via molnet istället för med GPO.


Redan efter några timmars arbete med Windows 10 saknar man funktionerna när man går tillbaka till Windows 8. Startknappen och multipla desktops går snabbt att vänja sig vid och är något som vi kommer att längta tillbaka till. Windows 10 känns helt enkelt som ett hyggligt väl avvägt operativsystem mitt mellan Windows 7 och 8.

Detta är några av de huvudsakliga nyheter som vi vill lyfta fram i Windows 10. Vi kommer förstås att fortsätta bevaka utvecklingen och återkommer givetvis i framtiden med uppdaterad information om Windows 10.

Ser du fram emot Windows 10?
Det är inte längre tillåtet att rösta.