Det förslag till politiskt åtgärdsprogram i 15 punkter som Per Ström tagit fram går ut på att göra det svårare för både privata aktörer och myndighetsaktörer att övervaka oss. Bland de saker han varnar för är registrering i biltullar och EU:s förslag att alla uppgifter om vilka webbplatser vi besökt ska lagras i upp till tre år. Även de data om var vi rör oss som går att få ut ur ett mobiltelefonisystem är ett hot mot den personliga integriteten menar Per Ström.

Bland hans förslag finns att automatisk övervakning bara ska få riktas mot personer som redan misstänks för allvarliga brott, att automatisk identifierig på allmän plats ska förbjudas och ett skydd i grundlagen för rätten att använda kryptering.

Klicka här för att läsa EU:s förslag.

Klicka här för att läsa Per Ströms åtgärdsförslag.