Om internet var ett land skulle det vara den sjätte största energikonsumenten i världen. Källa: Greenpeace. (Enhet: elektricitet i miljarder kilowattimmar 2011.)

Världens it-företag sägs stå för två procent av de globala koldioxidutsläppen och det har visat sig finnas stora möjligheter till förbättringar inom branschen. Enligt branschorganisationen IT- och Telekomföretagen finns det potential att minska utsläppen med 15 procent fram till 2020. Men varför väljer egentligen företagen att vara miljövänliga? Tänker de i första hand på miljön eller är det bara ett marknadsföringstrick och ren snålhet som gör att de går den gröna vägen?

 År 2008 startade IT- och Telekomföretagen projektet Grön it, med syfte att synliggöra it:s egen negativa påverkan på miljön. Nu har begreppet vidgats och man tittar på miljö­frågan ur ett bredare perspektiv, menar Ellinor Bjennbacke, näringspolitisk chef på IT- och Telekomföretagen.

– Man kan se att många företag i branschen har gått från att ha en miljöchef till att nu i stället ha en hållbarhetschef. Branschen har helt enkelt breddat synsättet och ser på frågan från ett hållbarhetsperspektiv nu, säger hon.

Greenpeace släppte i april rapporten ”Clicking Clean: How Companies are Creating the Green Internet”. Där kan man bland annat läsa att de främsta molnföretagen: Apple, Box, Facebook, Google, Rackspace och Salesforce, har som mål att förse sina datacenter med 100 procent förnybar energi.

Greenpeace rapport visar hur miljövänliga världens största it-företag är. Apple, Facebook och Google hamnade på den gröna sidan, medan Amazon Web Services, Twitter och IBM hamnade på den mindre miljövänliga sidan. (Klicka för större bild)

Amazon är dåliga

Däremot är Amazon Web Services ett av de minst miljövänliga och transparenta företagen i sektorn, och även it-företaget IBM ligger dåligt till i rapporten.

För tillfället är ungefär 2,5 miljarder människor uppkopplade, och antalet förväntas öka med nästan 60 procent under de fem kommande åren. Detta innebär att datamängden kommer att öka avsevärt. Enligt ”Clicking Clean”-rapporten kommer internetdata att tredubblas, mellan 2012–2017, från 44 till 121 exabyte. Förutom fler användare är det framförallt strömmande video och ljud ger ökningen.

– Vad it-branschen gör är viktigt för hela samhället. Om internet var ett land, skulle det vara den sjätte största energikonsumenten i världen, säger Em Petersson som arbetar med klimat- och energifrågor på Greenpeace.
Många it-företag försöker nu minska energiförbrukningen genom att till exempel virtualisera servrar, förbättra kylningen och återanvända överskottsvärme från datacenter.

– Att gå mot 100 procent förnybar energi och även se till att öka sin energieffektivisering är de två viktigaste delarna för att minska sitt företags miljöpåverkan, säger Em Petersson.


Greenpeaces rapport ”Clicking Clean” visar bland annat hur mycket procent av olika energityper några av världens största it-företag förser sina datacenter med. För en exakt definition av vad Greenpeace menar med ”ren energi” – läs rapporten.

IBM arbetar konstant?

IBM är ett företag som påstår att man arbetar konstant med miljöfrågor, men som trots det inte hamnade på den ”gröna sidan” vid Greenpeace undersökning.

– IBM har tydliga mål för miljö, resurssnål tillverkning, energieffektivitet samt återanvändning och återvinning. Den överskottsvärme som våra data­hallar i Sverige producerar används för att värma upp vissa av våra kontor, och vi säljer också tillbaka överskottsvärme till Fortum, säger Susanna Salwen, ansvarig för IBM:s samhällsengagemang.

Förutom de två procent av koldioxidutsläppen som it-branschen står för menar Ellinor Bjennbacke på IT- och Telekomföretagen att branschens tjänster och produkter kan bidra till att helt andra branscher och sektorer minskar sina utsläpp.

– Det kan till exempel vara mindre resande med hjälp av mötesplattformar eller effektivare transporter med hjälp av smarta program som kan optimera färdvägar, säger hon.

Em Petersson på Greenpeace nämner ett annat exempel: att tillverkning av ständigt nya produkter bör minskas.

– Ett exempel är Apple som fick högt betyg i vår undersökning i ”Clicking Clean”. Företaget drivs av grön energi, men för att verkligen nå hållbarhet krävs det mer tänkande kring att skapa produkter som håller under lång tid. Tillverkandet av produkter som ständigt ska bytas ut måste ifrågasättas om vi ska lyckas minska resursslöseriet, säger Em Petersson.

Går hand i hand

Är det på grund av snålhet it-före­tagen väljer den miljövänliga vägen?
– I många fall går kostnadsbesparingar och en miljöanpassning hand i hand, och det är ju endast positivt. Om ekonomiska incitament gör att företag hushållar bättre med till exempel elförbrukning så är det bra. Vårt intryck är dock att företag i dag har andra drivkrafter, om att vara ett ansvarsfullt företag där hållbarhet har ett stort fokus och är en affärsfördel, säger Susanna Salwen på IBM.

Enligt Ellinor Bjennbacke är det en naturlig del att vara miljövänlig när man verkar på marknaden. Hon säger att kunder och anställda ställer krav på att företag ska vara gröna. Det är också ett sätt att sticka ut och visa att man är ett schysst företag.

– När unga i dag värdesätter vad som är viktigast hos en arbetsgivare kommer lönen relativt långt ned. De prioriterar i stället en schysst arbetsplats som värnar om miljön, säger hon.

Fakta

Läs hela Greenpeace rapport ”Clicking Clean” (pdf):
tinytw.se/clicking
Mer om IT- och Telekomföretagens miljöarbete:
www.anvandgronit.se
Samhällsansvar är en av IBM:s grundvärderingar:
tinytw.se/ibmcsr