Spamskyddet består dels av möjligheten att koppla in antispam-program från tredjepartstillverkare som SpamAssassin. Dels att Listserv nu gömmer avsändarens e-postadress i webbarkivet så vida inte användaren är inloggad. Det ska göra det svårare för spammare att skörda adresser.

Ytterligare en funktion mot spam är möjligheten att kontrollera avsändaradressen på meddelanden som kommer från avsändare som inte är medlemmar på listan. Det är främst en funktion för e-postlistor som är öppna för allmänheten. Alla meddelanden som skickas till -request adresser kräver nu också en bekräftelse från avsändaren innan de förs vidare, vilket ska minska mängden spam till listans ägare. Det ska också ha blivit lättare att hantera mail-bombning och bångstyriga användare.

Vidare har webbgränssnittet anpassats efter W3C:s riktlinjer och det finns 72 nya mallar för meddelanden.

Klicka här för att läsa mer på Lsofts webbplats.