Molntjänster gör just nu sitt intåg i många företag. De finns i flera olika utformningar, men här ska vi titta på infrastructure as a service – iaas – som betyder att man erbjuds en virtuell infrastruktur, men själv får hantera själva servrarna inklusive patchning av os. Vi ska undersöka sju olika leverantörer av iaas och se vilka som bäst kan erbjuda en lösning där man själv hanterar sina servrar, utan någon egentlig inblandning av leverantören när man väl skapat sitt konto.


Scenario:
Ett företag funderar på att placera servrar i molnet
för att spara tid och pengar genom att slippa hantera en lokal, fysisk infrastruktur. Lösningen ska vara enkel att komma igång med, ha god prestanda, vara lätt att administrera på egen hand och kosta så lite som möjligt. Företaget använder främst Windowsservrar.


Så gjorde vi testet


Vi registrerade oss hos olika iaas-leverantörer och skapade en grundläggande servermiljö med så likartad konfiguration som möjligt.
Vi körde sedan prestandatest på disk (Iometer) och nätverk (Speedtest.net mot en Stockholms­nod) hos alla leverantörer för att se hur de stod sig mot varandra.

Våra inställningar i Iometer:
- 16 samtidiga io-operationer
- 50 procent läs- och 50 procent skrivoperationer
- 50 procent slump och 50 procent sekventiella data
- 15 sekunders ramp up-tid (tid för diskarna att nå maxfart)
- 32 kilobyte blockstorlek
- 4 gigabit testfil

Vi bedömde också hur enkelt det var att administrera miljön, vilka kringfunktioner som fanns och hur enkelt det var att genomföra själva registreringen för att komma igång.

 

Profitbricks

Profitbricks är en relativt ny aktör inom iaas, så vi är nyfikna att se hur de lagt upp sin lösning. Vi anmäler oss via ett webbformulär och några timmar senare får vi en bekräftelse med loginuppgifter. Inte den snabbaste hanteringen i testet, men okej.

När vi loggar in möts vi av ett extremt lättarbetat och logiskt gränssnitt. Man ritar helt enkelt upp sitt eller sina datacenter i en Visio-liknande miljö och sedan skapas allt som vi angivit. Profitbricks har testets klart bästa gränssnitt och det är verkligen snabbt och enkelt att skapa även komplexa lösningar med många olika nätverkstopologier.

Man har också full frihet att utforma en lösning som man vill ha den – det går att skapa egna dhcp-servrar eller egna vpn-lösningar hur man vill.
Det ges också tillgång till konsolen på en vm, så man kan installera valfritt os i en vm efter att man laddat upp en iso-fil. Färdiga mallar för os finns, men utbudet är ganska tunt och vi saknar vissa versioner av Windows Server, det känns inte bra.

Cpu och ram kan dimensionernas oberoende av varandra, ett stort plus.

Profitbricks gränssnitt är extremt bra och enkelt att arbeta med, det är testets bästa. Du ritar upp din miljö ungefär som i Visio, och den skapas sedan på några minuter.

Du får klara dig själv

Inga speciella tjänster erbjuds i övrigt, man får helt enkelt en servermiljö och sedan får man klara dig själv. Prestanda är fullgod både på disk och nät och man kan enkelt hantera vanliga funktioner som snapshots, även om man måste ta bort en disk och skapa en ny för att återställa dem, vilket känns lite obekvämt.

Hos Profitbricks har man tillgång till konsol och kan enkelt installera egna os från iso-fil som man laddar upp.

Det lysande gränssnittet gör det enkelt att bygga om miljön. Att lägga till nya diskar, ta bort befintliga diskar och lägga till eller ta bort ram eller cpu går utmärkt så länge man har ett os som stödjer detta.

Lastbalansering ingår hos Profitbricks, vilket är bra för utformning av webblösningar. Vi hittar däremot ingen lösning för automatisk skalning av servrar – man måste alltså hantera lösningen manuellt fullt ut.

Servrar med internetkontakt kan också utrustas med externa ip-adresser. Man köper en bank av adresser som man sedan fördelar som man vill mellan servrarna. Adresserna är garanterade att bli kvar i din ägo så länge du betalar för banken.

Prisuppgifter anges tydligt och prisbilden är mycket tilltalande, det här är en av testets billigaste lösningar.

Profitbricks har verkligen skapat en smart lösning med sjukt bra gränssnitt. Med bättre mallutbud, ännu lite bättre prestanda på vm:ar och gärna en färdig lösning för site-to-site-vpn hade Profitbricks varit nära nog en fulländad iaas-leverantör med mycket trevliga priser.

Microsoft

Microsoft satsar allt mer på molnlösningar – ett av företagets ledord är numera ”cloud first”. Azure är ett samlande namn på väldigt många olika lösningar inom både iaas och paas. Nya tjänster tillkommer ständigt, ibland med bara några veckors mellan­rum.

Azure är en av de tjänster där Microsoft lägger mest arbete just nu och det märks. Bara under tiden vi arbetar med den här artikeln tillkommer nya funktioner för iaas, till exempel multipla vpn och fasta ip-adresser på vm:ar.
Azure är en otroligt bred och komplett uppsättning av tjänster med utmärkta automationsmöjligheter, men här fokuserar vi förstås enbart på iaas-tjänsten.

Det är enkelt att skapa vpn till det lokala nätet i Azure – en mycket bra funktion.

Redo efter några minuter

Har man redan ett Microsoft-konto är det enkelt att komma igång. Efter registrering är vi efter bara några minuter igång och skapar vår första vm. Vi skapar också virtuella nätverk (vnet) och passar dessutom på att ansluta vår Cisco 5505 via ett site-to-site-vpn med Azure, det ger direkttillgång till våra vm:ar utan att behöva exponera dem mot internet.

Ett lagringskonto måste också ordnas, och man kan skapa georedundanta lagringslösningar – det känns fint.

Mallutbudet är fantastiskt bra och det finns färdiga mallar för Linux och Oracle. Men man kan bara ansluta till en vm med rdp, och vi saknar tillgång till konsolen. Vi hoppas att detta åtgärdas i en kommande version av Microsoft Azure Virtual Machine.

Inte så modern portal

Portalen känns inte så modern och lättarbetad som man kunde vänta sig av Microsoft. Vi får ibland leta efter vissa funktioner.

Allt går heller inte att genomföra i portalen, utan vi måste använda Powershell för vissa åtgärder, till exempel att sätta fast ip-adress på en vm. Det här är okej för oss och fungerar, men kan vara en tröskel för vissa administratörer.
Alla vm:ar är skyddade av Micro­softs brandväggar och innehåller ddos-skydd.

Diskar ska vara begränsade till 500 iops, men vi får bättre fart än så. För ännu snabbare fart rekommenderas stripsets med flera diskar.

Det stora Powershell-stödet ger utmärkta möjligheter till automatisering och integrering av Azure i en hybridlösning med din lokala miljö, det är bra.

Azure-portalen visar tydligt våra vm:ar, men vissa funktioner är otydliga. Till exempel delar snapshot och mallhantering på samma knapp.

Det är enkelt att ladda upp egna vm:ar som man skapat med Hyper-V lokalt, och man kan också konvertera in vm:ar från VMware till Azure utan problem.
Enbart fasta storlekar av vm:ar erbjuds, och prisbilden är hygglig, speciellt med tanke på att alla licenser (server + cal) ingår i priset.

Man kan inte ladda upp eller ansluta iso-filer och man kan heller inte skapa en egen nätverkslösning med dhcp.

Microsoft Azure Virtual Machine fungerar bra, men vi hade nog väntat oss ett bättre gränssnitt och fler funktioner från en så stor leverantör som Microsoft.