Glesys

Vi skapar enkelt ett konto hos Glesys och får det aktiverat efter kontakt med Glesys support, snabbt och smidigt. Vi får snabbt kontroll på miljön i portalen som är enkel och logiskt uppbyggd.

Det är dags att börja bygga upp vårt datacenter, men ser snart att det inte finns mycket att välja på avseende nätverkstopologier eller lagringslösningar.
Vi kan inte ansluta separata datadiskar för placering på olika lagring och inte skapa separata nätverk.

Tunnt med mallar

Mallutbudet är inte så uttömmande. Vi hittar Windows Server 2012 R2, bra, men utbudet av Linux är tunt. Vi kan inte ladda upp egna iso-filer, men ett mycket komplett iso-lager erbjuds av Glesys, bra.

Glesys ger oss möjlighet att fritt tilldela resurser till en vm – det gillar vi skarpt!

Tilldelning av cpu och ram sker fritt, vilket är mycket skönt och ger maximal flexibilitet.

Vi hittar inget sätt att skapa ett eget mallbibliotek, men det finns en kloningsfunktion som kan användas i stället.

Glesys ger oss ett mycket komplett mallbibliotek för iso-filer. Vi hade här gärna kunnat ladda upp egna iso, men det går inte i dag.

När vi skapar en vm måste vi också välja tilldelad bandbredd, och kostnaden skjuter snabbt i höjden om vi vill nå nivåer som vi vant oss vid från andra leverantörer i testet.

Det går fint att ansluta till serverkonsolen, ett stort plus i iaas-lösningar. Konsolen nås via VNC, vilket är bra eftersom det finns stöd för VNC på många olika plattformar.

Diskspecifika snapshots finns inte, om man inte räknar kloningsfunktionen. Glesys erbjuder dock en filtjänst där man kan placera backup-filer, det är bra.
Glesys kan manuellt genomföra vissa av åtgärderna vi saknar, det är ju bra, men iaas bygger mycket på att man själv kan genomföra de åtgärder som behövs.

Även om allt fungerar och mätvärdena är helt okej så vill den där rappa känslan som vi känt hos andra leverantörer inte riktigt infinna sig när vi arbetar med servrarna via rdp. Glesys ligger bra till om man tittar på prisbilden, så kanske får man acceptera att vissa funktioner saknas, men vi känner oss ändå inte helt nöjda med alla självservicefunktioner och ser fram mot att Glesys utvecklar sin miljö ytterligare för att bli en mer komplett iaas-leverantör.

City Cloud

Vi registrerar oss hos City Cloud och efter kontakt med support aktiveras kontot direkt. Vi försöker först skapa våra virtuella nätverk, men hittar inget sätt att göra det på. Supporten kan göra det åt oss, men det känns inte helt bra, nu när vi vant oss att kunna göra det mesta själva.

Vi skapar sedan snabbt och enkelt en vm baserat på en befintlig mall. Mallbiblioteket är mycket bra med flera färdiga os och applikationer tillgängliga.

Omöjligt utan supporten

Vi kan inte ladda upp en iso-fil själva utan supportens hjälp, men egna os kan installeras eftersom vi har tillgång till serverkonsolen via VNC. Cloud Citys utbud av iso-filer kunde dock vara fetare.

Vi ansluter en datadisk och startar våra mätningar. Vi mäter upp kanonvärden på disk och riktigt hyggliga värden på nätverket. Delegeringsmöjligheterna är bra och vi kan schemalägga snapshots och backuper enkelt. Vi ansluter till en vm med rdp och arbetar snabbt och fint med den.

Vi hittar ingen möjlighet att bygga upp ett mallbibliotek, även här är det kloningstjänsten som gäller.

City Cloud gör det lätt att skapa vm:ar och är tydliga med priserna. Men återigen, varför fasta storlekar på vm:arna?

Det finns en funktion för övervakning av http som är enkel att konfigurera.
Prisuppgifterna anges hela tiden mycket tydligt i portalen så det är ingen tvekan om vad lösningen kommer att kosta.

City Cloud kan också hjälpa till med att skapa brandväggslösningar och privata nätverk åt oss, men även här känner vi att lösningen inte är helt i mål, eftersom vi vid det här laget vant oss vid att kunna bygga upp hela lösningar på egen hand i alla avseenden. Det här drar alltså ner betyget för City Cloud, även om man poängterar att nya lösningar för detta är planerade.

Man erbjuds en bra översikt hos City Cloud – det är lätt att se direkt om något inte står rätt till.

Portalen är snabb och logisk att arbeta med, och man kan skapa sin server i Karlskrona, Stockholm eller London. Vi är ganska nöjda med lösningen, men City Cloud har en del att arbeta med innan vi kan betrakta den som en fullständig iaas-tjänst.