Fakta och betyg

Klicka för stor bild på hela testet!

TechWorlds slutsats

Alla leverantörer vi tittat på skulle kunna fungera i vårt scenario, men vi hittar stora skillnader i hur enkla lösningarna är att arbeta med och hur kompletta de är avseende vitala kringfunktioner.

Konkurrenterna har sina styrkor och svagheter, men sammantaget anser vi i dag att Ipeer ligger i topp, de erbjuder en mycket bra lösning som ger oss frihet och flexibilitet till en rimlig prislapp.

Beroende på dina behov kan givetvis ditt val bli annorlunda. Utvärdera noga dina olika alternativ av leverantörer, det kan skilja mer än du tror mellan dem.

Tänk på det juridiska!

Under arbetet med den här artikeln har det blivit klart för oss att det finns tydliga fördelar med molnet. Kort startsträcka utan investeringar, enkel skötsel av miljön och låg kostnad gör att allt fler företag troligen kommer att nappa och påbörja pilotprojekt i molnet under det kommande året.

Invändningarna hittar vi främst på det juridiska planet, inte det tekniska, så se till att reda ut den delen innan du börjar.