Mängden data växer i rekordtakt. It-avdelningen måste bedöma lagringsbehovet efter sin budget.

– Fler går över till molnet, det är en väldigt stark trend, och det gäller fler tjänster än bara backup, säger Stephen Nygren ansvarig för molnbackup på systemintegrationsföretaget Advania.


Anna Winberg, HP. Staffan Strand, Hitachi data systems. Stephen Nygren, Advania.


Bara de största behöver eget

Företag ser inte ett värde i sig att själv ha servrar och it-personal, om de inte är en riktigt stor aktör. Det är en fråga om prestanda och kommunikation, förklarar Nygren.

– I Stockholm finns det prisvärd och väl utbyggd kommunikation, men ute i landet finns inte alltid det tillgängligt. Då använder vi lokal mellanlagring hos kunden som komprimerar och deduplicerar data innan det skickas över till vår säkerhetshall. De tekniska lösningarna är så utvecklade att alla kan nyttja molnbackup med en bättre prestanda och säkerheten till ett lägre pris.

lokal lagring statistik

10-årsprognos av teknikkostnad per terabyte för 2014-2023. Flashminne faller i pris men inte tillräckligt relativt hårddiskar de närmaste åren. Magnetband är fortsatt konkurrenskraftigt. Källa: Wikibon 2014 med material från flertaliga källor som analytiker, konsulter, IBM och Oracle (se tinytw.se/foreman)

Flytta allt eller inget

Staffan Strand, teknikansvarig Hitachi Data Systems, pekar på att kostnader gått ned:

– Det är svårt att flytta en del av lagringen, det är allt eller inget.

Flashminnen konkurrerar med hårddiskar. De är upp till tusen gånger snabbare med kortare fördröjning, högre dataflöde och kräver mindre plats och energi. Svårigheten är att hitta mjukvara för att optimera till rätt tillämpningar. Flash är dessutom fem till tio gånger dyrare.

Utvecklingen begränsas av att det är svårt att öka antalet bits på hårddiskskivans yta. Sätt att komma runt det är heliumfyllda hårddiskar som kan använda fler skivor utan att öka strömförbrukningen. Nya versioner av HP:s MSA-teknik, Modular Smart Array, kan lägga till fler hårddiskar till servern efter behov, och deras nya Storevirtual VSA är oberoende av hypervisor och hårdvara. Magnetband får i sin tur mer konkurrens från hårddiskar på arkivering.

Ställ rätt frågor

Anna Winberg, produktansvarig för lagring på HP, påpekar att det kostar att lagra oavsett hur man gör. Vad får man, hur pass säkert är det och finns beställarkompetensen är viktiga frågor att ställa sig.

– Det blir i många fall svårt för offentlig verksamhet att ta sin information från lokal lagring till molnet, då lagar ställer krav på hur sekretess hanteras.

Läs mer:

Server SAN är ett nytänkande inom lagringsarkitektur som förenar hyperscale, konvergens och flash:
http://wikibon.org/wiki/v/The_Rise_of_Server_SAN
Vdi virtualiserar en pc i stället för en server:
http://www.tricerat.com/resources/topics-library/virtual-desktop-infrastructure-vdi
Shingled magnetic recording, smr, är en teknik som förbättrar lagringstätheten på hårddisken:
http://www.storagecraft.com/blog/shingled-magnetic-recording/