Så sent som i augusti hade Microsoft stora problem med molntjänsten Azure och i natt var det dags igen. Strax före klockan två fick ett stort antal användare över stora delar av världen problem med att ansluta mot ett flertal funktioner.

Enligt Microsofts statussida för Azure krånglade tjänsterna Storage, Virtual Machines, SQL Geo-Restore, SQL Import/export, Websites, Azure Search, Azure Cache, Management Portal, Service Bus, Event Hubs, Visual Studio, Machine Learning, HDInsights, Automation, Virtual Network, Stream Analytics, Active Directory, StorSimple och Azure Backup Services.

azure
På Microsofts statussida för Azure går det att få löpande information om problemen.

Felet drabbade användare i norra Europa, Japan, östra delarna av Asien och USA. Några data har dock inte gått förlorade, utan det handlade som sagt vad enbart om anslutningsproblem.

Kring kvart i sex i morse meddelade Microsoft att Azures kärnfunktioner hade återställts till sitt forna jag. De påpekade dock att vissa användare fortfarande kan vara drabbade.

Microsofts felrapporteringstabell visar att Azure Storage i västra USA och västra Europa just nu är den tjänst som har störst problem. Mest sannolikt justeras detta under dagen.

Det är okänt vad felet egentligen berodde på. Microsoft har inte sagt ett knyst om saken.

Problemen i augusti varade i över en vecka, och även då påverkades ett stort antal användare och funktioner.