Offentlig sektor, som myndigheter, kommuner och landsting använder sig av allehanda ramavtal för att upphandla tjänster, produkter och annat. Ramavtal tecknas med olika leverantörer, varifrån upphandlaren sedan gör enkla avrop (beställningar) i stället för att genomföra en fullständig upphandling. Nyligen har upphandlingsunderlagen som berör it-nära tjänster och produkter kommit i nya versioner, och det har tagits stor hänsyn till användningen av öppen källkod och öppna standarder.

Bland annat berör bilagan ”Särskilda villkor för öppen källkod” ämnet specifikt. För de som tänkt att inhandla mer öppen källkodsbaserade produkter torde underlagen vara en fröjd att läsa och använda. Positivt är förstås att de nya underlagen kan innebära stora fördelar för licenskostnaderna inom offentlig sektor, men även för leverantörer, eftersom det innebär att leverantörerna på lika villkor kan konkurrera genom att erbjuda kompetens på olika produkter istället för att sälja produkterna själva.

Några exempel ur de nya underlagen:

”Anbudsgivaren ska styrka sin tekniska kapacitet genom att redovisa en tidigare utförd leverans av programvara med öppen källkodslicens ...”, ”Anbudsgivaren bör erbjuda minst en kontorssvit med öppen källkodslicens”, att det finns specifikt beskrivet hur leverans av fri programvara ska ske samt vad definitionen av en öppen standard egentligen avser (EIF 1.0). Och mycket annat.

Du kan själv läsa flera av dokumenten här:
https://www.avropa.se/Upphandlingar/
Se specifikt ”Programvaror och tjänster”.