Syftet är att uppmärksamma alla de teknologer, forskare, studenter, företag och andra som i det fördolda bidrar till den här utvecklingen, ofta utan ersättning.

– Jag tror inte att alla studenter har insett styrkan av att ha sin kod på nätet istället för ett välskrivet cv i handen när de söker jobb, säger Björn Regnell, professor på Lunds tekniska högskola, LTH.

Öresundsregionen i allmänhet och Lund-Malmö i synnerhet, är en mycket viktig nod vad gäller bidrag till globala öppen källkodsprojekt, exempelvis Linux och Android och massor av andra projekt som finns tillgängliga på de stora globala öppen källkodssajterna Github, Bitbucket och Sourceforge menar Björn. Därför har han tillsammans med entreprenörerna Hampus Jakobsson, Jan-Erik Solem och Karl-Anders Johansson bildat Lunds University Fund For Open Source Software, Lufoss.

Ett stipendium för öppen källkod kan bli en vinst för många parter:

För studenters del kan bidrag från fonden bli ett sätt att visa upp arbetsprover i form av källkod inför sin första anställning som ett komplement till ett cv. För företag blir den ett sätt att nosa upp intressant kompetens. För forskares del blir det ett sätt att nå ut men sina resultat till bredare användning.

En nomineringsgrupp ska nu börja ta fram kandidater som kan få stipendiet när det delas ut för första gången i februari eller mars.