Att sätta sig in i kod efter en tids uppehåll är krävande, oavsett om du bara störts tillfälligt eller varit frånvarande en längre period. Hur gör man egentligen för att komma in i det på bästa möjliga sätt?

Tobias har knackat Python och berättar om hur man kan få till någon form av typkontroller i Python, trots att språket är dynamiskt typat. Därifrån är inte steget långt till att prata om kod som är så kort och koncis att den ibland tenderar att bli svårläst.

Relaterade länkar hittas hos Kodsnack och avsnittet nedan: