2015

it-media

Vi bad sex svenska branschkunniga kommentera åtta trender som vi snapp­at upp bland analytiker och i it-media.

Sakernas internet

Det så kallade internet of things kommer att utvecklas med stormsteg. Nästa år räknar vi med att se många snygga, häftiga, praktiska och även helt meningslösa exempel på saker i vår närhet som kopplas upp mot internet.

Jättarna har redan börjat satsa – Google gör glasögon och Apple en armbandsklocka i underkategorin wearable tech, kroppsnära it. Om du planerar för en egen pryl som du vet kommer fungera bättre med uppkoppling så glöm för guds skull inte att skapa ett vettigt api.

internet

Jesper Starander, cto på it-tjänstleverantören Connect:
– Sakernas internet är verkligen i sin linda, jag förutspår en närmare explosiv utveckling av teknologi kopplat till det här området. Ett konkret exempel på internet of things i större skala är staden Nice i Frankrike där bland andra Cisco och Think Global bygger ett smart stad-koncept. Jag tror att begreppet wearable technology kommer få genomslag för gemene man under 2015.

Lär dig använda alla data

Big data har under några år varit ett hett ämne, och i samband med att datamängderna växer ökar även användningsområdena. Fler företag och avdelningar har fått upp ögonen för att det finns mycket viktig information att ta vara på, framför allt för att se trender inom mänskligt beteende.
Det är dags att vi lär oss använda alla data, annars fyller de ingen funktion. Därför hoppas och tror TechWorld att det kommer fler analysapplikationer som kan hantera frågor där svaren finns lagrade i databaser, och då inte bara för it-avdelningen.

data

Robert Ilijason, it-konsult och TechWorld-skribent:
– Under 2015 är det upp till bevis. Många företag doppar tårna i datasjöarna för att se om Hadoop och alla kringprodukter lever upp till hypen. Detaljhandeln och bank- och försäkring fortsätter leda vägen. Det stora intresset visar sig i platsannonser, alla vill kallas ”dataforskare” och ansökningarna till statistikkurserna når toppnivåer.

– Men vi kommer också att få läsa om de första misslyckade big data-projekten. Drömmar om prediktiva analyser slutar i datakyrkogårdar när det visar sig att det krävs mer än teknik för att lyckas.

Allting som tjänst

Tjänsteplattformen kommer fortsätta att frodas även nästa år, det är ingen särskilt vild chansning med tanke på att den trenden har varit tydlig hos alla it-jättarna.

Däremot kommer det att bli tuffare konkurrens på den befintliga marknaden för dem som fortsätter att skapa nya iterationer utan några unika funktioner eller tillägg.

Försök hitta unika erbjudanden inkluderad i er tjänst, eller satsa på att konvertera er applikation till en tjänsteprodukt för en bra positionering på marknaden framöver.

tjänst

Anna Borgström, försäljningschef på it-säkerhetsföretaget Netclean:
– Jag uppfattar marknaden bland tjänsteleverantörer som väldigt mogen, och det ställer högre krav på att leverantörerna hittar nya produkter som de kan bygga tjänster kring. Stort fokus läggs på att skilja sig från konkurrenterna samt att bygga värde och bredda sig hos befintliga kunder. Kundernas etiska policy blir allt mer konkret och samhällsansvaret blir tydligare inom samtliga segment. Netclean har precis ingått ett samarbete med CGI där en av våra produkter ligger med i en ny tjänst för en nå en etisk arbetsplats. Vi ser att fler sådana tjänstelösningar är på gång, och det är något som vi kommer att fortsätta jobba med under nästa år.

Biometriska lås

Intresset för att hitta biometriska alternativ till lösenord är större än någonsin, och därmed är intresset för sådana lösningar stort. Fingeravtryck, iris-skanning och hjärtrytm är några av de vanligaste versionerna av biometriska lås som kommer att ersätta traditionella lösenord alltmer framöver. Det förhindrar förstås inte att någon kan få tag i en massa okrypterade lösenord från en databas, det ligger fortfarande på utvecklaren, men det kan åtminstone undvika några av de som fortfarande använder lösenorden ”12345” och ”password”.

lås

Mikael Simovits, säkerhetsexpert på Simovits Consulting och TechWorld-skribent:
– Biometri har alltid varit nära ”explodera” på marknaden men alltid haltat något. Grundproblemet är att det är svårt att jämföra biometriska produkter med varandra. Man vet hur starkt ett lösenord är, men inte hur starkt en biometrisk lösning är egentligen, eftersom tillverkaren måste ta hänsyn till ”false positives” och ”false negatives”.

Hybridanvändning av hårdvara

För alla applikationstillverkare framöver är det viktigt att tänka på var all beräkning kommer ske: på servern eller på klienten?

Svaret i många fall tror vi blir ”båda”. Det här går hand i hand med att alla klienter, inklusive mobiler och plattor, får mer och mer datorkraft. Men all beräkning kan vi tyvärr inte ligga ute på klienten av praktiska skäl. All kontohantering, statistik och analys av data, jämförelseberäkning och andra aktiviteter som kräver större mängder data bör stanna centralt för att hålla nere överföringen.

hybrid

Magnus Thunberg, sälj- och marknadsansvarig på backup- och lagringsspecialisten Cristie Nordic:
– Vi ser en trend med hybrider där man kombinerar sin egen domän med molntjänster. Då kommer man åt fördelarna med båda – en del funktioner är suveräna i molnet, medan andra delar vill man ha full kontroll över själv.
Ur lagringsperspektiv behöver man tiering, alltså att man automatiskt flyttar runt data mellan olika hastigheter på lagring, inklusive molnbaserat. Funktioner efter behoven. Vi tror att marknaden kommer se mer på elastiska lösningar och kräva verktyg för att flytta runt data och servrar där de passar bäst för stunden.

Mobila användare

Stationära datorer är en utdöende art. De kommer finnas med under en överskådlig tid, men endast på mer specialiserade områden. För de allra flesta har våra mobila plattformar datorkraft så det räcker och blir över för det dagliga arbetet och surfandet.

Som it-leverantör är det nu viktigare än någonsin att du förbereder dig för hantering av alla olika typer av mobila plattformar. Kom ihåg att när saker blir ”lättare” för användarna, och de orkar bära med sig sina enheter, ökar utmaningarna för it-avdelningen. Vilka enheter får ha tillgång till vilka data och varifrån?

mobil

Jesper Starander, Connect:
– Det är en stor utmaning i att hantera den mobila plattformen och tjänster kopplade till den. Men tiden är knapp, det går fort nu! Ett trådlöst tänk på företagen kring allt förknippat med den mobila plattformen är det som kvarstår, i princip finns tekniken redan på plats.

Stenhårda molnavtal

It har nu levt ett antal år uppe bland molnen och en stor och ständigt växande etablering innebär också ett större förtroende för tekniken. Fördelarna speciellt för mindre företag är uppenbara – varför skaffa infrastruktur för att sedan administrera och drifta när det oftast blir billigare och bättre att låta experterna sköta om systemen?

Vad som gäller för dig som outsourcar e-post, affärssystem och andra kritiska funktioner för ditt eget företag är att inte ingå dåliga avtal. Dina krav
ska stå i relation till vad det skulle innebära om data förstörs, inte kan nås eller hamnar i händerna på någon utomstående.

Vi kommer garanterat se fler och fler applikationstillverkare som går mot hostade lösningar, glöm inte att göra en riskanalys innan.

moln

Anna Borgström, Netclean:
– Allt fler erbjuder sina kunder tjänster som bygger på olika molnlösningar. Till exempel inför nu en stor bank en tjänst som kan jämföras med ett elektroniskt bankfack, där deras kunder kan ladda upp kvitton, låne-ansökningar, räkningar, bilder, passinfo och så vidare. Att leverera sådana molnlösningar kräver nytänkande vad gäller säkerhet, så att inte skadlig kod, barnpornografi eller något annat som riskerar varumärket hamnar i molntjänsten.

Virtuell infrastruktur

En genomgående trend vad gäller virtualisering har varit att på ett bättre sätt använda den hårdvara som man har. Vi har även sett exempel på där man tar bort behovet av att ha dedikerad hårdvara till funktioner. Till våra virtuella maskiner kan vi numera få virtuella switchar, vlan och brandväggar.
Just brandväggar kommer vi se flera nya lösningar på det kommande året. Säljer ditt företag lösningar som kräver dedikerad hårdvara och saknar direkt interaktion med användare så borde ni överväga virtuella alternativ, risken är annars att kunden gör det.

virtuell

Magnus Aschan, chefredaktör, TechWorld:
– Virtualisering, moln och centraliserade tjänster ställer nya krav på det lokala nätverket. Mer last koncentreras i datahallen och tillsammans med allt snabbare trådlösa nät ställs ännu högre krav på prestanda. Mjukvarudefinierade nätverk kommer på sikt att underlätta administrationen, men vägen dit är inte spikrak.

Så gick gissningarna om 2014

Som du kanske märker återfinns några av våra förutsägelser från förra årsskiftet även på den här listan. Ett sådant exempel är sakernas internet, som fortfarande är på allas läppar och förväntas generera enorma summor pengar, åtminstone om man ska tro analysföretagen.

2014

Vi har heller inte sett så mycket av ”web scaled it”, det vill säga att it-avdelningar kommer att skapa egna processer och arkitektur som efterliknar it-jättarna Amazon och Google. Det finns flera bromsklossar för en sådan utveckling – det kräver både organisatoriska förändringar och avsevärda investeringar i både hård- och mjukvara.


edler