malmö

Malmö stads arbete med hållbar it började i april år 2010, när politikerna skrev under nätverket Eurocities deklaration Green Digital Charter. Det innebar att Malmö stad förband sig att arbeta mot EU:s klimatmål med hjälp av it.

– Malmö stad har dessutom ett eget, väldigt tufft miljöprogram. Så det var de här två delarna som drev igång oss, säger Ulf Linderoth, it-strateg och koordinator för satsningen Grön it i Malmö stad.

De huvudsakliga målen är tre stycken: Malmö stad ska minska koldioxidutsläppen från it med 30 procent fram till 2020, senast 2015 utveckla fem pilotprojekt inom it med syfte att minska miljöpåverkan och skapa ett samarbetsnätverk mellan städer kring it och energieffektivitet.

– Vilka åtgärder vi ska genomföra är det vi själva som kreerar fram. Det första konkreta steget tog vi 2011, och det bestod framför allt av att upphandla grönare datorer, bildskärmar och skrivartoners, säger Ulf Linderoth.

Därefter gick Malmö stad igenom resten av avtalsområdena inom it, vilket har lett till att ungefär 98 procent av den it-utrustning Malmö stad köper via webbshoppen i dag är miljöklassificerad.

– Och majoriteten av både it-utrustning och it-tillbehör köps den här vägen. En oväntad bieffekt har varit att inköpskostnaderna minskat med runt 5 miljoner kronor per år, räknat på samma volym.

Ulf Linderoth

ulf

Yrke: It-strateg och koordinator för grön it i Malmö stad.
Bakgrund: Pluggade företagsekonomi, administrativ teknik och adb. Började jobba inom elektronikbranschen, och har därefter haft en rad olika arbeten som bland annat ekonom, projektledare, regionchef och affärsområdeschef. Anställd av Malmö stad sedan 2002, och jobbar inom stadskontorets it-organisation sedan årsskiftet 2008–2009. Ålder: 55 år. Familj: Fru och två vuxna barn.
Bor: I Malmö.
Intressen: Familj, trädgård och motorcyklar – har två stycken.


8 400 datorer på ett år

Orsaken till de minskade kostnaderna är att upphandlingen har samlats upp mer och sker från ett mindre sortiment, vilket innebär att kommunen ofta får mycket bra priser, enligt Ulf Linderoth. Under år 2014 köpte Malmö stad runt 8 500 datorer, och hyfsat stora mängder av annan it-utrustning.

– Men det är viktigt att inte bara räkna på inköpspriset, utan på hela livscykeln. Till exempel kan en bärbar dator som kostar några kronor mer bli billigare i slutändan, eftersom den drar mindre energi, inte behöver så mycket service, har ett batteri som håller i tre år, och så vidare.

I fas ett i Malmö stads satsning på grön it ingick även att införa åtgärder för minskad energianvändning som standard på datorplattformen, vilket bland annat innebär att energisparfunktionen är påslagen och att en svart skärm används i stället för skärmsläckare med rörliga bilder.

– Det är samma sak för skrivarna: grundläget är dubbelsidig utskrift i svartvitt, och sedan får man ändra i inställningarna om man behöver det.

Fas två innebar virtualisering

Fas två, som precis håller på att avslutas, innebar bland annat att göra logistikkedjan, återvinningen och skrotningen grönare.

– Vi håller även på att virtualisera fler av våra servrar för att få ner volymen fysiska servrar rejält. Andelen virtuella servar har gått från 62 till 82 procent, och vi ska till 90 procent.

Malmö stad har i dag två datorhallar, några servrar på ett tredje ställe, och en del servrar ute hos olika verksamheter.

– Just nu har vi 60 fysiska servrar och 300 virtuella servar som snurrar på 6 fysiska servrar i de två hallarna. Så den ökade virtualiseringen innebär en väsentlig skillnad i hanteringen.

Vid årsskiftet 2014–2015 flyttas samtliga servrar till två nya lokaler, där två outsourcingpartners ansvarar för allt utom själva servrarna.

– De sköter säkerhet, skalskydd, MSB:s krav och så vidare. I samband med flytten byts även ett antal av servarna ut mot nya.

Miljöhänsyn är en viktig anledning till nyordningen, eftersom energieffektiviteten i hallarna kommer att öka rejält, enligt Ulf Linderoth.

Malmö stad

Malmö stad är en skånsk kommun som består av centralorten Malmö och de närmaste omgivningarna. I mars 2014 hade kommunen 314 307 in-vånare, vilket är runt 53 400 fler än år 2000. År 2025 beräknas kommunen ha ungefär 377 000 invånare.

Kommunen styrs av en majoritet som består av S, V och MP. Social­demokraten Katrin Stjernfeldt Jammeh är kommunstyrelsens ordförande. 
Malmö stad har runt 22 000 anställda, varav drygt 9 000 jobbar inom skola och förskola.

– Det finns hur mycket som helst att tänka på för att minska energi-förbrukningen, bland annat hur värmen tas om hand, hur kylningen används och hur är hallen ska vara utformad för att luftflödet ska vara optimerat. Vi skulle inte ha kunnat sänka vår energiförbrukning så mycket i våra nuvarande hallar.


modell

Modell av planerad nybyggnation i Varvstaden i Malmö. Ulf Linderoth är inblandad i de aspekter som rör it-infrastrukturen.


Vill utbyta kunskap

Malmö stad är nu på väg in i fas tre av grön it-satsningen, som framför allt handlar om att hitta en bra metod för att mäta miljöframstegen kontinuerligt och om att öka kunskapsutbytet med omvärlden.

– Vi har redan rätt mycket dialog med andra, men nu ska vi lägga ut mer information om vad vi har gjort. Vi ska även fundera på hur vi kan få mer tips och råd från omvärlden.

award
Malmö Stads satsning på grön it utsågs till Årets hållbara projekt 2013 av tidningen CIO Sweden.

Det fjärde steget är inte helt spikat ännu, men det står klart att mobiltelefoner kommer att ingå.

– Dels ska vi se till att de håller måttet miljömässigt, dels ska vi titta på logistikkedjan: alla köp ska ske från webbshopen, så att anställda inte behöver åka iväg till butiker. Vi ska även se till att samtliga eladaptrar har noll watt i standbyförbrukning.

Vad som kommer att ske därefter är fortfarande oklart, men idélistan är lång.

– Resfria möte kan vara en grej. Om vi kan minska resandet finns det stora miljövinster att göra, och det kan förmodligen även räknas hem ekonomiskt. 
Det finns även planer på att begränsa antalet enheter för de anställda, och titta på det verkliga behovet innan ytterligare en pryl – exempelvis en mobil, platta eller bärbar dator – införskaffas. Det är viktigt att göra medvetna val, eftersom en ny enhet inte bara har ett inköpspris utan även innebär ökad miljöbelastning och ökade licenskostnader, enligt Ulf Linderoth.

– En annan viktig sak är att vi är på väg mot ett nytt vård- och omsorgssystem, där det kommer att krävas plattor. Där gäller det bland annat att ställa in plattorna så att de drar så lite energi som möjligt, och att se till att miljön är högt uppe på agendan under hela processen.

Tjänster är bra för miljön

Ulf Linderoth vill även satsa mer på e-tjänster, eftersom det minskar miljö­belastningen på organisationer och samhälle genom bland annat minskat resande, mindre manuell hantering och färre pappersutskrifter.

Trots att Malmö stads arbete mot grönare it sker i olika steg är det viktigt att inte se det som ett projektbaserat arbete, anser Ulf Linderoth.

– Det normala är ju att driva saker som projekt, som ska bli klara och sedan följas upp. Men miljöarbetet ska i stället bli en del av det vanliga arbetet.

Miljön ska bli som säkerhet

Ambitionen är att putta upp miljön i alla prioriteringslistor, så att den jämställs med säkerhet och därmed alltid finns med som ett absolut måste.

– Parallellt med de olika stegen och vårt dagliga arbete jobbar vi även med mindre miljögrejer som vi eller verksamheten kommer på – det dyker upp nya saker hela tiden.

trapphus
Trapporna i Malmö stadshus – ytterligare ett grönt alternativ.

cisco
Den kanske inte ser grön ut, men det är den.

box
Allt är inte grönt i Malmö stadshus ännu. Men när det är dags att byta ut it-utrustningen är det hållbara alternativ som gäller, enligt Ulf Linderoth.

stadshus

tavla

Miljötänket ger sig även till känna på en lång rad andra områden i Malmö stad. Bland annat finns det solceller på stadshusets fasad. 

Ulf Linderoth har även jobbat med serviceförvaltningen och bostadsbolag, bland annat för att få in styr- och reglerteknik i fastigheter.

– I år är 95 procent av våra egna verksamheter uppkopplade med fiber, och det innebär att vi mycket enklare kan koppla upp utrustning som vi bland annat kan använda för att styra och mäta i realtid. Även rörelsesensorer för att tända och släcka lampor sparar energi, och även andra typer av sensorer kommer mer och mer nu.

Det är oklart om satsningen på hållbar it kommer att leda till fler direkta kostnadsbesparingar i framtiden, men ett antal kronor bör åtminstone sparas in på minskad elförbrukning, tror Ulf Linderoth.

– Om man räknar in allt – exempelvis alla nya wi-fi-sändare som går ner i standbyläge när de inte används och switchar som har strömförsörjning via ethernet – blir det ganska många watt som sparas i en så stor organisation som vår, säger han.

Tre enheter

Malmö stads it-organisation består av tre enheter:

It-styrenheten. Formulerar strategier och ansvarar för hur pengarna ska användas. Består av tio personer, tillhör stadskontoret och håller till i Malmö stadshus.

Enheten för digital utveckling. Ansvarar för att omvandla strategierna till konkreta beställningar. Utgörs av 15 personer, tillhör stadskontoret och sitter i lokaler på Krangatan i Malmö.

It-service. Tar hand om allt det praktiska. Består av runt 85 anställda och ett tjugotal konsulter. Tillhör serviceförvaltningen och håller även de till i lokalerna på Krangatan.

Malmö stad tar själva hand om 80–90 procent av systemdriften. Resten, till exempel ddos-filter och färdtjänsten, köps som tjänst från tredje part.

Läs även: ”Grön it – snällt eller bara snålt?” tinytw.se/gronit

stadigs