störsändare

Den moderna människan förlitar sig på ett antal radiobaserade system för navigering, kommunikation och transport. Många skulle inte ens fundera eller reagera om tjänsten skulle störas eller förses med falsk information. De flesta skulle inte ens förstå att en störning kan påverka dem. De har aldrig upplevt en störsändare.

Tyvärr blir störningar mot mobiltelefoni, myndigheter och olika typer av trådlösa nät allt vanligare. Alltså: sabotage i vårt välordnade Sverige.

FOI stöttar försvaret

För att få absolut klarhet om läget i landet talar vi med projektledare Fredrik Eklöf på Totalförsvarets forskningsinstitut, FOI, i Linköping.
– FOI stöttar Försvarsmakten och andra delar av samhället som arbetar med säkerhetsforskning. FOI arbetar väldigt brett. Vi har både teknik- och samhällsforskning, allt från kemisk-biologiska stridsmedel och kärnvapen till grafiska gränssnitt och studier av Ryssland och Asien, berättar han.

– Just här i Linköping forskar vi kring kommunikation, radar och lasersystem. Min avdelning heter Robust kommunikation och arbetar med Försvarsmaktens användning av gps och navigeringssystem. Vi hjälper också MSB med att värdera hotbilden och finna skyddsmetoder.

Upptäcka och logga

logg

Att försöka hitta, logga och analysera gps-störningar är kostsamt och tidsödande om det ska utföras av en specialist. Därför har FOI tagit fram en billig, datorbaserad loggutrustning som kan sättas upp på en utsatt plats och logga och rapportera automatiskt. Det är ett plåtskåp utrustat med en liten pc som utför loggningen, som drivs av ett kraftaggregat (Kr).

Mottagningen utförs med en mjukvarudefinierad radio (SDR) och som jämförelse har man dessutom en vanlig gps-mottagare (GPS-M). De båda är anslutna till antennfilter (Ant) och antennkontakterna längst ned.
Datorn är ansluten till en trådlös router (där man bara använder utp-anslutningen), som går till en 3g-dongel (3G) genom vilken rapporteringen sker.

Utrustningen har utvärderats i samverkan med Swedavia och visat sig vara ett kostnadseffektivt sätt att hitta störningar på gps. Mätningen kan flyta på kontinuerligt och logga incidenter utan att någon människa behöver närvara. Incidenterna skickas över till uppdragsgivaren för analys och klassificering.

De incidenter som FOI har hittat hittills har varit fordon med mobil störsändare, som kört förbi mätplatsen.

spectrum

Spektrum för en typisk stör­situation. Gps-signalen för L1-bärvågen ligger 20 decibel under det termiska bruset i mottagaren och kan bara upptäckas genom medelvärdesbildning. När en störsignal som är 50 decibel starkare än nyttosignalen presenteras kan mottagaren naturligtvis inte höra satelliten utan blir förvirrad.

Den här störsignalen har en pulsrepetitionsfrekvens på 100 kilohertz och en pulsbredd på en mikrosekund. Men det är just detta som spårnings-utrustningen använder sig av. Plötsligt minskar signal/brusförhållandet i mottagaren drastiskt! Så starka signaler kan normalt inte förekomma vid 1,575 gigahertz, så det måste röra sig om en störning. Tänd alla lysdioderna och tjut!

För att du ska förstå hur svaga signaler det rör sig om har nedre gränsen för wi-fi lagts in. Vid signalnivåer under -100 decibelmilliwatt börjar det bli meningslöst att försöka ansluta till en wi-fi-nod, och under -110 decibelmilliwatt slutar gsm att fungera.

detektorer

Två störningsdetektorer som indikerar en mycket stark störsändare i närheten. Den här typen går att ha i bröstfickan, och de både tjuter och vibrerar när de upptäcker störning. Alla som är beroende av gps borde ha en.

pejl

En rätt ny produkt, en pejl för gps-störsändare, en handhållen enhet som man går runt med och söker efter sändare. Här har den fått upp vittringen av en störsändare på FOI:s labb. Den kostar sina modiga 20 000 kronor.

Vem vill störa?

Vem skulle vilja störa radio i dag, i Sverige, och varför?
 – Det finns flera olika drivkrafter. En kan vara teknikintresse, alltså att man tycker om teknik och vill prova utan att ha onda avsikter. Det kan vara allt från ett skämt, till att störa så att någon inte kan ringa på mobilen. Sök bara på ”gps jammer” på Youtube.

– Dessutom florerar många konspirationsteorier och vissa känner sig övervakade och vill hindra ”dem” från att övervaka. Människor börjar få en förståelse för att deras telefon har en gps-mottagare och att informationen kan plockas ut. Då använder man störsändare för att blockera gps-signalerna med brus, säger Fredrik Eklöf.

eklöf

Fredrik Eklöf på FOI:s gps-labb visar ett hembygge, en gps-störare som kan släcka en halv stad.
 

För att spåra stöldgods

– Det finns också kriminella som vill undvika att bli spårade. Dyra båtmotorer och dyra bilar har ofta inbyggd spårsändare, för att ägaren ska få sänkt försäkringspremie. Lastbilar och containrar med dyrbar last spåras ofta på samma sätt. Apparaterna har både gps-mottagare och gsm-modem och därför vill kriminella störa båda. Trådlösa villa- och företagslarm och sensorer är populära, men de kriminella kan arbeta ostört om både sensorlänkarna och gsm-länken är blockerade av en störare.

– Det senaste vi sett är att man stör radiostyrda billås. Väldigt få kontrollerar om bilen låsts, utan låser över axeln. Tjuvarna är inte primärt efter fordonet utan sakerna som ligger i det. Det är vanligt vid olika köpcentra där folk köper dyrbara saker, lägger dem i bilen och går därifrån igen. Störning kan också vara användbart vid kidnappning om man vill hindra offret att ringa efter hjälp.

Lastbil kan störa lastbilsfärja

Vad kan man ha för syfte med att störa gps för fartygs- eller flygtrafik?

– Faran uppstår om till exempel en lastbil kör ombord på en färja och har stöldgods med sig och vill hindra spårning och samtidigt kan påverka fartygets gps-mottagning, säger Fredrik Eklöf.

– Eller om fordon med störare ombord kör förbi en flygplats och stör precisionslandningssystemet. En välkänd incident med en lastbil skedde i november 2009 vid Newarks flygplats i USA, när gps inte kunde användas i det automatiska landningssystemet Smartpath, men det finns flera exempel. Lastbilschauffören i Newark-fallet förstod inte vad han gjorde. Han bara kände sig övervakad och störsändaren var billig.

– Amerikanerna har ett smart, medryckande namn på sådana störsändare: ppd, personal privacy devices. Men de är olagliga, till och med i USA. Terrorister skulle kunna använda motsvarande utrustning för värre dåd, kanske för att förstärka en attack. Man skulle kunna ställa till någonting och sedan stoppa olika radionätverk, vilket skulle försvåra en räddningsinsats, förhindra nödsamtal och så vidare.

– Precisionslandningssystemet Egnos underlättar för flygplan att landa i dåligt väder, men om gps plötsligen inte kan användas kanske flygplatsen måste stängas.

Många företag tar sin realtid från gps. Är det bra?

– I 99,9 procent av fallen är det bra, för de får noggrann tid, men de bör fundera på hur de använder tiden och ha en förståelse för att den är lätt att störa ut. De kan ta tiden från internet i stället, men har av noggrannhetsskäl valt att ta den från gps, säger Fredrik Eklöf.

– Systemet kan ha en sekundär klocka som systemet väljer om den skulle tappa gps-tid, och den kan vara bra eller dålig. En bra klocka ger ett dyrare system, men vi har sett att man ibland väljer en billig lösning, till exempel serverns systemklocka, fast att tiden styr en kritisk tillämpning. Vi behöver kunna vara oberoende av gps under en längre tid.

Du kan störa för 25 dollar

Det verkar ganska billigt att störa gps?

– De enklaste störsändarna vi har hittat kostar 25 dollar styck om de köps direkt från Kina på internet. De som vi har köpt har fungerat relativt bra.
 

Vad säger Radiolagen om sådana sändare?

– Både innehav och användning av störsändare är illegalt för gemene man i Sverige. Innehav kan ge böter på 15 000–75 000 kronor. Har man dessutom använt apparaten är det en helt annan straffskala. Det enda fall när störsändning är tillåten är några fängelser i Sverige som har lov att störa de intagnas insmugglade mobiltelefoner.
 

Hur kan en vanlig gps-ägare märka att mottagaren är störd?

– Det är ganska diffust. Många moderna smarttelefoner positionerar sig med flera olika källor, både gps och triangulering mellan basstationer. Man får fortfarande en position utan gps, men inte med samma noggrannhet. Själva gps-informationen presenteras inte för användaren och det kan ta ett tag innan man förstår att man är utstörd. Kör man bil i Stockholm med en störd navigator kanske man kör fel. Kör man motorbåt i hög fart och tappar positionen kan det få svårare konsekvenser. Långt ifrån alla har sjökort med sig i dag.
 

Skumma sajter på nätet

skybuying

Skybuying, ett skumt kinesiskt företag, kallar sina gsm-störare för ”portable and useful” med ”wide application areas”.

antenner

Bilden visar en S805070 från Skybuying som stör allt mellan 851 och 2 185 megahertz, vilket inkluderar cdma, gms, lte, 3g, wimax, bluetooth och gps-l1. Den är din för dryga 1 400 kronor. Företaget har även apparater som stör flygradio, landmobil kommunikation och wi-fi.

jammer4u

Jammer4u är lika skumma. Längst till vänster ser du deras J-0035C som kan pluggas i cigarettändaruttaget och störa gps-mottagningen i och omkring bilen. Försäljningsargumentet är att skydda din integritet. För ynka 450 kronor kan du bli en gps-terrorist och döda bandet 1 500–1 600 megahertz.

25 watt från 21 000 km

Hur kan man skydda sig?

– Det enklaste sättet att skydda sig är att dels göra en analys av vad som händer om man tappar gps, dels utreda konsekvenserna. Gps-signalen är väldigt svag. Gps-satelliterna sänder med cirka 25 watt från 21 000 kilometers höjd, vilket resulterar i en signalnivå på under -130 decibelmilliwatt på jorden. Det är nära detekteringsgränsen för en vanlig mottagare. Det är alltså mycket lätt att skaffa en starkare sändare på exempelvis 1 575 megahertz och störa ut gps, säger Fredrik Eklöf.

– Det finns externa system som kan varna för gps-störning. Det är relativt enkelt att uppfånga en störning, eftersom gps-signalen är så svag och allting som ska störa en gps-mottagare måste sända starkare än bruset, vilket är enkelt att se. Men enkla detektorer kan inte se vad som stör, alltså om det är en störsändare, en dator eller en dålig lågeffektlampa.

Flygplatser och sjukhus i fara

Ännu har vi inte sett några direkta olyckor som resultat av gps-störning. Hur ser du på framtiden?

– Med en viss oro. Vi ser att framförallt kriminella använder störsändare mer och mer för att komma undan med stöldgods eller begå inbrott. Det finns en viss risk att vi drabbas av en incident som den i Newark och att en flygplats eller ett hamnområde påverkas, vilket kan leda till en olycka.

– Alternativa metoder är ledordet för att klara störning. Ledningsbundna inbrottslarm är ett bra sätt, eller larm med redundanta larmkedjor och kontinuerlig övervakning av sensorerna.

– Moderna sjukhus har viss utrustning som övervakas via trådlösa nät. Skulle man gå in med en störsändare på ett sjukhus skulle det kunna få svåra konsekvenser. Från Kina kunde man tidigare köpa en störare med 100 watts uteffekt, som kunde ställa till med olyckor på exempelvis en flygplats eller i en hamn, men företaget som tillverkade den fick böter på 25 miljoner dollar av USA. Det finns trots allt motkrafter, säger Fredrik Eklöf.

Metoder för att sabotera

fredrik

Här sitter Fredrik Eklöf och arbetar med en verklig otäcking. Spirents gps-simulator GSS7700 kan låtsas vara en eller flera gps-satelliter och den anslutna gps-utrustade apparaten, kanske en färdskrivare, kan fås att tro att den befinner sig på valfri plats på jorden och färdas utmed en för-programmerad rutt vid godtycklig tid. Alternativt kan man injicera valfri tid hos ett företag som förlitar sig på gps-tid, eller kanske förflytta Engelska kanalen 1 000 meter österut om man vill få fartyg att stranda. Just nu är apparaturen i kvartsmiljonkronorsklassen, men om brottssyndikaten tycker att den är intressant kommer priset att sjunka.

mobiltäckning

Visst är det tråkigt när mobiltäckningen försvinner inomhus? Då kan man billigt och enkelt skaffa en egen repeaterstation, en 3g-förstärkare, med en antenn utanpå huset. Den fångar upp sändningen från mobilbasen och vidaresänder den inne i huset, källaren eller var det nu behövs. Bilden visar hur det fungerar.

Det här är jättebra – och jätteolagligt. Installationen kräver både stora radiokunskaper och tillstånd från operatören, annars är risken stor att inomhussändaren läcker ut i omgivningen och stör operatörens basstation och ingen kan använda telefonen alls. År 2012 var det till exempel någon mindre vetande som satte upp en egen repeater och dödade stora delar av mobilnätet i Brunflo i Jämtland. Detsamma gäller gps-repeatrar för att få gps-signal under jord. Slinker den signalen ut, fungerar den som en störning.

antenner

Ju fler antenner, desto flera band stör de på, till exempel gps, gsm och bluetooth. Den lilla får du för 175 kronor, sätter i cigarettändartut­taget och kan släcka gps inom en bubbla på 10–20 meter med 30 milli­watt uteffekt, medan de större kräver extern femvolt och kan släcka flera hundra meter eller mer. De dyrare enheterna kan kosta uppåt 175 000 kronor, men då får man också flerbandiga starksaker.

Svenska störincidenter

• Fjärrlås på bilar blir allt vanligare, men få kontrollerar om bilen verkligen låsts. I september 2013 kunde tidningen Mitt i rapportera om tjuvar som använder sig av radiostörare för att blockera fjärrlåsning av bilar. Bilen blir aldrig låst och efteråt kan tjuvarna länsa bilen utan att behöva bryta sig in.

• När ingen brutit sig in i bilen blir brottet svårt att bevisa i efterhand. Expressen hade i maj 2014 en intervju med professor Jens Zander på KTH om hur lätt det är att skaffa och använda störsändare, apropå en svårbevisad stöld i Borås.

• Trådlösa hemlarm är lätta att störa ut. En artikel i DN från augusti 2012 pekar på ett tiotal fall i Danderyd där tjuvar stört ut både larmsensorernas zigbee-sändningar och larmets gsm-kommunikation. Trådlösa larm är enkla att montera och koppla in och det gillar larmföretagen. Tyvärr är de också billiga att eliminera – det vill larmföretagen inte prata om.

• Tidningen Elektronik i Norden berättade i oktober 2012 om flera incidenter: Störning mot polisens radio började förekomma kring år 2000. Vid Göteborgskravallerna 2001 störde upprorsmakarna polisens radio, samma sak vid EU-toppmötet 2001 och vid upploppen i Sydney 2005. Polisen använder sig av tetra-radio som inte kan avlyssnas, men naturligtvis störas. Två rökdykare omkom i en brand i Cincinnati år 2010 för att deras nödradio var störd.

• Skånska Dagbladet berättar i februari 2014 om en knarkhandlare som greps i Osby i norra Skåne. Vid husrannsakan hittade man inte bara cannabis och narkotikaklassade tabletter, utan även en mobiltelefonstörare.

… men stör inte för bra!

• En tjuvliga i Biskopstorp i Halland ville dölja en tjuvgömma i en lada och satte 2012 upp en gps-störare som gjorde ett ”hål” i gps-täckningen. Men problem med navigeringen fick de kringboende att ringa polisen, som kom och pejlade och hittade tjuvgodset. Ligans åtgärd var alltså självmarkerade – klantigt!

• En boende i en lägenhet i Göteborg, som 2014 monterade upp en mobil-störsändare för att slippa höra telefonsamtal från ett intilliggande kafé, blev uppsagd från lägenheten och fick 70 dagsböter.

• Detta visar att störsändarna har fått fotfäste i Sverige.

Mer på nätet

FOI: ”Det trådlösa samhället öppnar för nya angrepp”: tinytw.se/foiangrepp
Newark-incidenten utredd: tinytw.se/gpsnewark
Nato-övning stör sekundärradar: tinytw.se/natoair
… men Nato skyller ifrån sig: tinytw.se/natoair2

Om problem med gps-störare i USA på InsideGNSS: tinytw.se/gpsspoof
Digital Trends om hur gps-störare kan användas av kriminella:
tinytw.se/yacht
Om spoofing och anti-spoofing i International Journal of Navigation and Observation: tinytw.se/spoofjour

städje