Nu är dumheterna dessutom statssponsrade! Media har tidigare rapporterat om hur tjänstemän i vissa kommuner lägger ned arbetstid på att utreda om man kan skärma av en tv-sändare så att en elöverkänslig inte ska bli ”bestrålad”, eller om en mp-politiker som tror på chemtrails och en sd-dito som tror på Guds skapelse, på arbetstid. Men för första gången är det nu officiellt att staten betalar ut bidrag till Elöverkänsligas riksförbund så de kan fortsätta sin inbillningsverksamhet.

De inbillningssjuka finns i alla färger och former: strålrädda, vågbrytare, 3g-motståndare, chemtrails-troende och homeopater. Det gemensamma för dem är att de är rädda för något obevisat, att staten och industrin utsätter dem för detta och att ingen forskare tror dem.

Bara under 2014 kapade Elöverkänsligas riksförbund åt sig 1,7 miljoner kronor i statsbidrag för att lämna stöd till människor som lider av absolut ingenting utom sina egna vanföreställningar. Det är mer än både Blodcancerförbundet och Alzheimerföreningen får, trots att vi mycket väl vet vad leukemi och Alzheimers sjukdom är. Vetenskapen kan dock inte bevisa att elöverkänsliga besvär inte finns, precis som vi inte kan bevisa att Tomten inte finns. De egentliga besvären är psykologiska och ska behandlas som sådana.

Hur ska man komma till rätta med strålrädsla och elöverkänslighet i samhället? Ska inte den svenska skolan berätta sanningen för eleverna, de som en gång ska ta över och bestämma på vad de statliga miljonerna ska spenderas? Om eleverna, som nu, blir upplärda i en miljö av vetenskapsförakt kommer skolmedicinen, vetenskapen och forskningen att gå ett grymt öde till mötes.

De stora folkbildarna SR och SVT har åtminstone hittills ställt sig på pseudovetenskapens barrikader och pläderat farorna med el och wi-fi och att barn inte ska behöva ”utsättas” för trådlösa nätverk. Det har varit massor med intervjuer med oroliga föräldrar som är bergsäkra på att deras barn mår dåligt på grund av ”strålningen”.

Vad blir nästa steg? Kommer man att kunna få studiebidrag för kurser i healing, slagrutegång, auraterapi och häxsabbat? Kommer man att kunna köpa receptbelagda homeopatiska ingenting-flaskor och magnetarmband på Apoteket med högkostnadsskydd?

Elhysteribranschen gör stora pengar på de troende. Skärmade kalsonger och tröjor är inte billiga (skratta inte). Du kan köpa böcker för att befästa din elrädsla och så finns internet med hundratals webbplatser med skrämselpropaganda, med bilder på ledsna människor som är helt övertygade om att ”industrin” bestrålar dem. De elrädda får gärna elsanera sina kontor för hundratusentals kronor och klä in sina hus med aluminiumfolie, men staten ska inte betala för det!

Det hela är ett sjukt slöseri med skattemedel. Statsbidrag är en politisk process. Man borde kunna ta reda på vilka politiker som beslutat om bidragen till de elrädda, och ställa dem till svars.

Logga för Svensk Energis "Elens dag". Bild: Svensk Energi.

I stället föreslår jag att du hedrar elektriciteten. Den 23 januari är det Elens dag, ännu en tveksam temadag bland alla de andra kanelbulle- fot-, räksmörgås-, öl-, etc-dagar som ingen kan minnas. Men just i det här fallet vill jag ändå uppmärksamma högtiden, för den är viktig. Tack vare elektriciteten är vårt liv ljusare, tryggare, lättare, friskare och roligare än det skulle vara utan.

Medborgare! Gå ut på gator och torg invirade i en förlängningssladd, håll upp ett batteri i luften och marschera hand i hand för elektriciteten den 23:e. Tillsammans ska vi skandera de stora upplysarnas namn: Alessandro Volta, André Ampère, Nicola Tesla, Thomas Edison, Ernst Alexandersson, Guglielmo Marconi och Jonas Wenström, alla de män som lyst upp vår tillvaro och effektiviserat vår kommunikation, och kräva att politikerna slutar sponsra pseudovetenskapen. Je suis ASEA!

Läs mer

”Foliehatt – nej tack!” – undertecknad breder ut orden ytterligare om strålrädslan.
Några av mina tidigare blogginlägg i ämnet:
"Svagsintheten breder ut sig"
"Miljönämnden i Mora och Orsa blir årets förvillare"
"Sveriges Radio i foliekostym"
"Folkvalda utan folkvett"
"Pseudovetenskapsjournalistik i sin linda"
En ljuspunkt i mörkret: Sveriges föreningen för folkvett