snowden manning

Den tekniskt bevandrade läsaren av Glenn Greenwalds bok om Snowden kan lätt slås av att det sedan 1970-talet finns tekniska lösningar på det problem som Snowden blev för NSA. På stordatorsidan finns sedan 1970-talet program som IBM:s RACF och CA:s ACF2 och Top Secret. Dessa gör det möjligt att skilja på rättigheterna att sköta den tekniska administrationen av ett datorsystem från rättigheterna att läsa alla filer.

NSA uppskattas idag ha 30 000 till 40 000 anställda. Dessutom har NSA ett stort antal strategiska samarbetspartners bland it-jättarna, bland andra IBM, Intel, Microsoft, och HP. Om viljan hade funnits hade det gått att ordna samma funktioner på valfri teknisk plattform. Kanske hade det gått att åstadkomma på de tre år som gick mellan Mannings och Snowdens läckor?

Läs också: Så skyddar du dig mot statligt spioneri

På ett mänskligare plan hade tankarna hos den tyska filosofen Hannah Arendt kunnat hjälpa NSA att vara ärligare mot sig själva. Både Manning och Snowden valde att läcka information för att arbetsgivarens beteende stred mot deras uppfattning om rätt och fel. Möjligen även mot nationell och internationell lag.

Hannah Arendts resonemang om hur och varför byråkratier ibland gör olagliga och rent kontraproduktiva saker hade kanske kunnat få Manning och Snowdens arbetsgivare att se sig själva på ett ärligare sätt. Det hade dels kunnat leda till en kritisk översyn av den egna verksamheten. Dels till en personalpolitik för att fånga upp anställda med svåra samvetsproblem. Eller en policy att bara anställa människor vars samveten rymmer de mörkare delarna av den egna verksamheten.

Hon tänkte också mycket kring olika former av intelligent dumhet och självcensur som säkerhetsproblem. En av hennes slutsatser är att det krävs både analytisk förmåga och moralisk kompass för att inte göra fel. För om du till exempel tycker att dold avlyssning av det egna landets hela befolkning är rätt. Då är risken stor att de som tycker att du gör fel protesterar. Till exempel genom att läcka information till pressen. Vilket kan vara till stor nackdel för din verksamhet …