– Det krävs enorma volymer och skalor för att kunna konkurrera när det gäller de breda molnbaserade konsumenttjänster som många behöver, säger Tony Ottosson Gadd, strategisk it-chef på Chalmers och professor i kommunikationssystem.

Tony Ottosson GaddKriget mellan molnjättarna är i full gång, priserna på många tjänster mer än halverades under fjolåret samtidigt som de datavolymer som erbjuds blivit allt större. Amazon har enligt egen utsago sänkt priserna ett fyrtiotal gånger de senaste sex–sju åren. Microsoft utökade nyligen det lagringsutrymme på Onedrive som erbjuds för betalande Office 365-användare från 1 terabyte till ”obegränsat”. Enligt en kartläggning utförd av moln-leverantören Rightscale sänkte Google sina priser för molntjänster med i snitt 38 procent bara under fjolåret.

Dominansen av jättarna till trots är det en del områden när det gäller molntjänster där det finns goda möjligheter för mindre aktörer att bli framgångsrika, tror Tony Ottosson Gadd. Hans arbetsgivare Chalmers är ett exempel – där räknar man med att på sikt helt avveckla universitetets egna tjänster och serverhallar, och valde nyligen en molnbaserad backuptjänst tillhanda-hållen av svenska universitets-nätverket Sunet. Ett av skälen till att man valde Sunet som leverantör av tjänsten var snabbheten.

– Sunet har sett till att det finns en direktförbindelse av hög prestanda
mellan leverantörens tjänst och Sunets nät, så tjänsten är i princip lika snabb som om vi använde våra egna datahallar, säger Tony Ottosson Gadd.

Han berättar att man samtidigt också är ständigt uppvaktade av flera av de stora molnleverantörerna.

– Framför allt Microsoft har ju bra säljkanaler i Sverige och vi testar deras Azure-tjänster i mindre skala. Google testar vi på individuell basis. Sedan fl era år tillbaka har vi också via Sunet en fillagringstjänst hos Box.com.

En aspekt som kan vara till fördel för mindre molnaktörer är säkerheten – vissa kunder vill veta var lagrad data befinner sig rent fysiskt och vilka lagar som gäller, menar Tony Ottosson Gadd.

– Inom Europa är lagarna på väg att bli harmoniserade via EU, så egentligen är det mer av en förtroendefråga om man litar på leverantören och tror att det är bättre att ha sina data inom Sveriges gränser. Funderingar om nationella övervakningsorgan som FRA och NSA kan möjligen spela roll för vilket land man lägger data i.

Men Johan Hallberg, analytiker på IDC, menar att de stora moln-leverantörerna faktiskt möjliggör en jättemarknad där mindre aktörer kan leverera olika tjänster ovanpå jättarnas infrastruktur.

Johan Hallberg– Många av de riktigt stora konsult-företagen använder sig av Microsofts och andras tjänster och bygger grejor ovanpå det. Det skapar ytterligare möjligheter för små innovativa företag som har olika typer av branschlösningar.

– Om man till exempel tar och kikar på spelare på den svenska affärssystem-marknaden, som Agresso, så är de väldigt duktiga på mindre marknader och kommuner och har specialiserat sig på Sverige. Där har de hittat sin nisch, blivit väldigt bra på det och har en god affär, säger Johan Hallberg.

Även Chalmers Tony Ottosson Gadd tror att mindre leverantörer har goda chanser till aff ärer genom att hitta nischade områden att leverera tjänster inom.

– Pratar vi bredare konsumenttjänster som till exempel fillagring tror jag inte att det kommer finnas så många olika aktörer. Men mer nischade tjänster, som projektverktyg, är det inte alls lika många som vill ha. Det finns olika behov beroende av projekt och nisch, där jag kan tänka mig att det finns plats för fler spelare. Men det lär bli helt andra priser och kostnader för sådana tjänster, säger han.

– Det finns absolut möjligheter för andra leverantörer att finna på
marknaden utöver stora drakarna. Anledningen till det är att medan de stora drakarna kan tillgodose de stora behoven, är det för liten affärsvolym för dem för att kunna specialisera sig på mer nischade behov. De mindre spelarna kan här hitta nischer med tillräckligt många kunder för att det ska gå bra för dem också, säger Johan Hallberg.

Fakta

Du som är TechWorld-prenumerant, och därmed Superuser, får 100 gigabyte lagring med på köpet: krypterat, snabbt, miljövänligt och i Sverige.

Tjänsten, som vi kallar TechVault, är helt och hållet byggd på öppen källkod i form av Owncloud och drift as av Bahnhof i serverhallen Thule i Stockholm.

Vi på redaktionen tror att de flesta av oss enkelt skulle vilja kunna säkra data, utanför kontor och hem, på ett säkert och snabbt sätt. Gärna på ett ställe vi vet var det är rent fysiskt. Bahnhofs Thule-hall ligger ett stenkast från vårt kontor på Karlbergsvägen i Stockholm och de är välkända för att värna den personliga integriteten. Så, nu står det en Dell-Cisco- Owncloud-kombo med fina prestanda tillgänglig för alla Superusers, ni tusentals som betalar för att läsa oss. Var och en har 100 gigabyte tillgängligt!

Läs mer på: tinytw.se/techvault
Du loggar in på: www.techvault.se

Här samlas alla typer av IT-beslutsfattare för att prata om digitaliseringen som driver framtidens affärer.

Fokus ligger på mobilitet, säkerhet, molnet och big data.

http://cite.event.idg.se