Kvantdisk – alltid krypterat

En grupp fysiker vid Australian National Universitys institution för fysik och ingenjörskonst har slagit rekord i att hålla data i ett kvanttillstånd. De hoppas på att kunna skapa en stabil kvanthårddisk som alltid hålls krypterad. Och man är på god väg, just nu har man klarat att lagra data under sex timmar, sedan faller kvanttillståndet.

Manjin Zhong
Manjin Zhong i Solid State Spectroscopy-labbet vid RSPE, Australian National University.

Tekniken som används liknar sdd, men skriver kvanttillstånd på europiumatomer med laserljus. Det som gör data kvantmekaniskt krypterat är det fenomen som kallas sammanflätning, entanglement.

Kvantsammanflätat ljus påverkas när man läser det, så det går alltså att se om någon annan kommit åt data på disken.

Kvantdisk

En annan egenskap är att sammanflätade partiklar påverkar varandra, även över enorma avstånd, vilket är intressant när man vill transportera data. Upptäckten gör att forskarna kan börja studera hur sammanflätningen beter sig i verkligheten över stora avstånd.

Artikeln i Nature: tinytw.se/kvantdisk

Lagra i flera dimensioner

Ingenjörerna vid Florida International University tyckte nog att det verkade onödigt att uppfinna något helt nytt när magnetdisken fungerat utmärkt i sextio år. I stället gav de den traditionella hårddisken en ny dimension och arbetar nu med en tredimensionell disk som ska kunna lagra över 100 terabyte.

3d-disk

I stället för ett magnetiskt lager där varje plats kan lagra en bit, bygger 3d-tekniken på tre magnetiska lager med isolerande material mellan. Då kan varje plats lagra åtta bitar, eftersom det finns åtta olika sätt att kombinera magnetfälten, som kan ha nord- eller sydriktning precis som alla magneter.

För att läsa och skriva till disken används två huvuden. Läshuvudet mäter summan av laddningarna, som är olika stora beroende på i vilket lager de ligger. Skrivhuvudet använder olika stark magnetism för att ändra de olika lagren.

Förra året släppte Samsung en ssd-disk med vertikala flashminnen, vilket gör den till en annan typ av 3d-disk. Nackdelen med ssd är att det är väldigt mycket dyrare per gigabyte, och det kommer att dröja innan det blir tillräckligt billigt för att kunna slå brett. Fördelen är att Samsungs modell redan finns på marknaden, och stora teknikföretag springer ofta om traditionell forskning.

Forskarnas artikel på Plos.org: tinytw.se/3dlag

Koda in i DNA-spiralen

DNA-strängar har i miljontals år lagrat information om våra kroppar, och snart kanske det även kan lagra våra data. I en rapport som publicerats i Nature demonstrerar forskare vid bland annat European Bioinformatics Institute i Storbritannien att det går att lagra data i DNA-spiralens struktur.

DNA-lagring

Med den ännu långsamma och dyra processen kunde forskarna lagra bland annat Martin Luther Kings ”I have a dream”-tal och Shakespeares sonetter. Binärkoden omvandlades till DNA:ets fyra byggstenar adenin, cytosin, guanin, och thymin. För att öppna filerna används en DNA-sekvenserare av samma typ som används inom medicin och kriminalteknik. Det tog två veckor, men det lyckades.

Tekniken är fortfarande väldigt begränsad, DNA-data går till exempel inte att skriva över, och tillåter inte random access. Men mänskligheten skapar så mycket ny data varje år att alla möjligheter är värda att undersökas, och det finns chans att den här tekniken kan spela roll för vissa typer av lagring.

Om DNA-lagring i Nature: tinytw.se/dnalag

Vad kommer att hända med hårddisken härnäst?

TechWorld frågade Håkan Grahn, professor i datateknik vid Blekinge tekniska högskola.
Håkan Grahn
– Vad det gäller laptops och vanliga stationära datorer kommer ssd att slå igenom ännu mer än vad det har gjort i dag, och det är för att priserna minskar. Sedan kommer vi se mer kombinerade lösningar, där ssd och stora långsamma diskar samarbetar. Allt fler kommer att använda sig av molnlösningar helt enkelt.

Längre fram kan det bli mer aktuellt med det som vi kallar för compu-storage, alltså kombinerade lagrings- och beräkningslösningar där man kan göra sökningar, indexeringar och analyser för att utnyttja lagringen bättre.

Sedan hoppas jag att frågor som integritet och säkerhet uppmärksammas mer. Det borde ligga i folks intresse att skydda sina data redan i lagringen.

Vad kan man lära sig av de här forskningsprojekten?

– Just nu är det flera som tittar på 3d-integrering på flera håll, till exempel mellan cpu och minnen, men att kunna ha många olika lager på en magnetisk platta vore väldigt coolt.

DNA-tekniken skulle kunna lämpa sig bättre för långtidslagring, och kanske behöver den inte dröja i hundra år eftersom DNA-sekvensering har blivit så billigt. Kan man redan programmera DNA så kanske det inte är helt osannolikt. DNAsträngar kan ju lagras i flera tusen år.

Det är inte allt som blir en kommersiell framgång, men det är alltid viktigt att prova många olika alternativ. Jag tror att kisel kommer att dominera i minst tio år till, men det kan hända att vi hittar något som är mer kostnadseffektivt, och då måste man prova allt.


CITE Conference kommer till Stockholm 21-22 april!

Här samlas alla typer av IT-beslutsfattare för att prata om digitaliseringen som driver framtidens affärer.

Fokus ligger på mobilitet, säkerhet, molnet och big data.

http://cite.event.idg.se