Det är kanske allmänt känt att elektronik inte fungerar så bra i vårt nordiska vinterklimat. Då är det kanske inte att förvånas över att världens största tillverkare av flexibla värmare ligger i Sverige. Du har förmodligen aldrig hört talas om Calesco, trots att deras produkter finns i stort sett överallt, inuti och utanpå bilar och flygplan, i golv, bankomater och kameror.

Mask
Den mask man använder vid screentryckförfarandet framställs med jätte-uv-skrivare direkt från Autocad- filen, framkallas och går ut till produktion. Det gula ljuset i skrivarrummet är till för att resisten inte ska exponeras i förväg. På bilden kvalitetskontrolleras en mask. Äldre masker som gått ur produktion tvättas rena, beläggs med ny fotoresist och används igen.

Fredrik Andersson, utvecklare som jobbar med stora projekt, och Johan Harder som är platschef på fabriken i Kolbäck, tar emot oss runt ett konferensbord med ett helt berg av lustigt formade plastfolier, böjbara kretsar och stora flak täckta med gyllene värmeslingor. Det är knappt man får plats med kaffekoppen.

– Calesco började som labbverksamhet inom det svenska företaget Kanthal, men bröt sig ur och började tillverka värmefolier själva år 1992, säger Fredrik Andersson.

De första produkterna var griskultingvärmare och värmeelement till vattensängar. 1998 köptes företaget av Nibe (som tillverkar värmeaggregat), och numera heter det egentligen Backer BHV division Calesco, men vi nöjer oss med att kalla det Calesco.

– Vi gör numera böjliga sensorer, antenner, kretskort och, just det, värmare. Nästan allt vi gör är kundanpassat och vi har ungefär 10 000 konstruktions-ritningar på lager, varav 5 000 artiklar tillverkas aktivt hela tiden, säger Fredrik Andersson.

– Varje vecka kör vi ut mellan 500 000 och 600 000 kretsar i 150 olika varianter. Etsmaskinen kan etsa 25 kilometer folie per vecka. Vi kan göra allt från enstaka exemplar till flera hundra tusen. Det är en väldig spännvidd på sortimentet.

Calesco har produktion i Kolbäck i Sverige, men större serier skickas till Pirzice utanför Stettin i Polen för slutmontering, samt till Kina. Dessutom har man kontor i Frankrike och USA. All utveckling och tillverkning av kretsar sker i Sverige, men när det gäller större serier, i hundratusental, hamnar efterbehandlingen och slutmonteringen i Polen.

– Man tänker inte på att våra produkter måste finnas för att modern elektronik ska fungera. Vi är missionärer och vill informera för att få införa vår teknik på ställen där gamla lösningar inte alltid är effektiva. Vi kan designa värmen så den hamnar precis där den ska vara, säger Johan Harder.

– När det är kallt är det till exempel svårt att köra snöskoter. Då gör vi handtagsvärmare.

Produkter

VÄRMARE
BACKSPEGELVÄRMARE. Fristående fm-antenner är inte alls bra på bilar, för de bryts lätt av. Då är det mycket bättre med en inbyggd typ, till exempel inuti ett hus till en backspegel. Just den på bilden är gjord av koppar på polyester.

VÄRMARE
BANKOMATVÄRMARE. Om bankomaternas tangent bord skulle frysa ihop i vår kalla väderlek skulle knapparna kärva och automaterna bli obrukbara. Automaten själv sitter inomhus och är uppvärmd, men tangentbordet sticker ut i storm och snö. Därför gör Calesco en specialanpassad tangentbordsvärmare.

Värmare
LINSVÄRMARE. Moderna bilar har vindrutekameror, och olika typer av nattkameror och många kontrollfunktioner utomhus i industrin kräver isfria kameraobjektiv. Sjöräddningsbåtar måste ha isfria termokameror. Calescos linsvärmarelement löser det.

Värmare
FOTVÄRMARE. Kalla fötter är inte bra för någon, särskilt inte för polarforskare och höghöjdspiloter. med Calescos fotvärmare är det alltid varmt och mysigt.

Calesco gör många militära produkter, allt från ir-skjutmål till batterivärmare. Man har också gjort värmare till Nasas rymdprojekt, men huvudsakligen sitter sådana värmare på flygplan, till exempel värmare för piloternas fötter, batterivärmare i stridsflygplan och värmare för flygplans- vingens framkant. Inom medicinområdet är det bland annat värmare till magnetomrörare, operationsbord, anestesiutrustning och provrörsvärmning för provrörs-befruktning. Eller vad sägs om värmare till vingarna på vindkraftverk, eller samma teknik men ett helt annat användningsområde: hoprullade antenner till handhållna radiosändare?

– Värmarkretsen består av en isolerande värmetålig bärare, ett kretsmaterial och en ”topp”, som limmas ihop med ett häftämne, förklarar Johan Harder.

– För högre temperaturer använder vi epoxi, men i extremfall vulkaniserar vi ihop folierna. Den billigaste bärarfolien är polyester (tål upp till 100 grader Celsius, mindre än 0,5 watt per kvadratcentimeter), men det finns en hel rad andra material att välja på, beroende på miljö. Silikon används i våta utrymmen, medan man väljer kapton för rymd- och flygbruk. För riktigt höga temperaturer och yteffekter används härdad glimmer-folie (klarar upp till 400 grader Celsius, mindre än 5 watt per kvadratcentimeter).

Värmaren kan formas till olika former och passas in i till exempel bildelar, eller bli till rör eller bollar. Man kan till och med laminera på ett dekorativt ytskikt med konstverk och göra en vacker värmare.

Värmarna kan lamineras ihop med allt från trä till gummi, och till och med vulkaniseras fast mot kärlet som ska värmas, så att det blir fukttätt. Helt vanliga radiatorer är kanske också en uppenbar produkt. Stora värmare för vattensängar kan ha kilowatteffekter.

Ledarmaterial kan vara allt från koppar, mässing, aluminium, kopparnickel, inconel, silver och rostfritt stål, till kolpasta, till exempel för golvvärme. Valet av ledarmaterial beror på vilken spänning man vill använda och hur stor yteffekt som behövs. Även tjockleken påverkar avgiven effekt. Vill man kunna löda på komponenter måste metallen vara lödbar. Ju högre spänning man använder, desto mindre måste ledarytan göras och desto smalare måste man göra ledarna. Det finns en gräns när man inte kan göra smalare ledare, vilket begränsar hur hög spänning som kan användas i en värmare.

Folieprodukt
Fredrik Andersson, utvecklare, och Johan Harder, produktionschef, med en betydande folieprodukt, en bebisvärmare.

Mässing får betraktas som en dyrbar metall i sammanhanget, så dyr att man vid extrem masstillverkning vill ha en kostnadseffektivare lösning, i till exempel backspegelvärmare, och beställer dem i aluminium i stället. Några ören per styck betyder mycket på hundra tusen enheter. Men mässing är ett robustare ledarmaterial som används vid tuffare applikationer, till exempel inom rymdindustrin.

Värmarfolien kan fås i tjocklekar från 50 my och uppåt, och vulkaniserade värmare kan vara flera millimeter tjocka. Dessutom styr överslags-hållfastheten hur tunn värmaren får vara. Vissa värmare kan drivas med upp till 800 volt och då börjar isolationsavstånden inne på själva värmarkretsen bli av betydelse. Vid så höga spänningar kan man ibland inte använda metall som ledare, utan trycker mönstret med högresistiv kolpasta i stället.

På värmaren kan man sedan löda på komponenter som kan utgöra enkla sensorer, som ntc-motstånd, upp till hela reglerkretsar som mäter eller sköter till- och frånslag och styr temperaturen. Eftersom de flesta metallers ledningsresistans ökar med temperaturen, kan värmaren själv användas som sensor, genom att man resistansmäter den kontinuerligt.

Detaljer

Små värmare
SMÅ VÄRMARE. Massor av handhållna apparater har inbyggda värmare, till exempel apparater inom medicinindustrin, sjukvården, kameror och handdatorer. Bilden visar huvudsakligen värmare med mässingsledare på kaptonfilm. Minsta varianten är bara tre centimeter och avsedd att värma ett kameraobjektiv. Under den röda klutten på den rektangulära värmaren i mitten finns ett helt reglersystem.

Kontaktering
KONTAKTERING. Folien kan kontakteras på olika sätt, med nitade flatstift, crimpkontakter, lödning eller ytmonterade flatkabeldon. Är metallen inte lödbar, som aluminium, är nitning ett måste. Kontaktering av flexkort inuti till exempel mobiltelefoner sker med klämkontakter som viks om kortet. Det är en billig metod. Kontakteringen är för övrigt mycket dyrare än själva värmaren. Den grå, lite knottriga värmaren är ett exempel på en kompositprodukt, en förädlad modell som består av både värmare och påvulkat ytmaterial.


Värmare i kolmassa ökar i resistans med temperaturen och fungerar därmed som ett överhettningsskydd och sätter en egen maxtemperatur, oberoende av reglerkretsen, vilket kan vara bra i exempelvis golvvärme om regler-elektroniken skulle gå sönder.

– Vilket reglersystem man integrerar på värmaren är givetvis kundspecifikt, men den teknik som slutligen väljs är dels en kostnadsfråga och dels ett emckrav, säger Fredrik Andersson.

– Vill man ha ett linjärt reglersystem kommer reglerkomponenterna att bli stora för att klara effekten, men inte så många. Väljer man i stället ett switchande reglersystem blir det flera mindre komponenter, men å andra sidan ökar störstrålningen från värmaren, som ju fungerar som strålande antenn. Det kanske inte spelar så stor roll i en bil, men kan ha stor betydelse inom rymd- och militärsektorn där det finns känsliga radiomottagare.

Produktionen börjar oftast med att kunden har ett problem som de inte kan lösa.
– Då agerar vi oppfinnar-jockar och problemlösare, säger Johan Harder.

– Men det finns också fall när kunden är verkligt klar på vad man vill ha. Vi får oftast ett format objekt och kunden säger: ”Den här ytan ska värmas. Den här ytan ska vara en sensor. Lös problemet!” Eller en kontrast som: ”Här får det inte vara varmt, men här ska det vara väldigt varmt!” Dessutom har vi ett antal designregler som anger hur många ohm per meter ledaren får vara och hur varm värmaren får bli, vilket styr materialvalet. Det får konstruktörerna ta fasta på och rita upp i Autocad.

Produktionen

Laserskärare
LASERSKÄRARE. Den långa remsan skärs till individuella produktark i en laserskärare med koldioxidlaser. Det spelar ingen roll hur komplicerad konturen är, lasern går aldrig bet. Vid riktigt stora serier stansar man dock folien med konventionella stansar.

slutmontering
SLUTMONTERING. Calesco slutmonterar vissa folieprodukter i sin fabrik, medan andra bara förpackas för vidare befordran till slutkund. Återigen andra bestyckas med inbyggda regler- och effektdrivsystem i form av till exempel integrerade kretsar och motstånd, och löds i automatisk lödmaskin.


– Allt basmaterial ligger på rulle, 600 millimeter brett. På den bredden försöker man tränga in så många värmare som möjligt. Ledarmönstret trycks med en resist som motstår etsning, i en screentryckmaskin som kan trycka kvadratmetervis på löpande bana. Efter torkning i en torkenhet rullas folien upp på en ny rulle och tas till etsmaskinen, berättar Fredrik Andersson.

Eftersom Calesco etsar en mängd olika metaller kan man inte alltid välja det optimala etsmediet, till exempel kopparklorid för koppar, utan man använder järnklorid till allt, med lite saltsyra för att få extra sprutt.

Resterna av etsbadet pumpas ut till en indunstare och det som blir kvar, så kallade filterkakor, skickas till deponi.

– Vi sätter en ära i att inte släppa ut något i Kolbäcksån här intill. Ännu så länge har vi inte hittat någon som skulle vilja utvinna kopparn i våra filterkakor. Det finns 8–10 procent koppar i dem, men det är tyvärr inte lönsamt, säger Fredrik Andersson.

– Sedan kommer volymfrågan in. Är det mindre volymer tar vi rullarna till vår fabrik här i Kolbäck, men i annat fall går rullarna till fabrikerna i Polen eller i Kina, säger Johan Harder.

Oavsett var rullen hamnar, lägger man sedan på ett toppmaterial och eventuellt ett häftämne om värmaren ska vara självhäftande. Därefter skär eller stansar man ut konturen och värmarfolien blir till enskilda ark. Slutligen kontakteras foliearket, exempelvis med någon typ av flatstift.

– Det finns hundratals olika typer av flatstift och vi har försökt begränsa typerna, men har inte lyckats, säger Johan Harder.

– Det finns många som gör sensorer, många som gör värmare, många som gör kretskort och antenner, men det är få som gör allt i ett paket. Du kanske tror att vattensängar är en förgången produkt, men de är fortfarande populära i Tyskland.

Men de behöver väl inte anslutas till internet?
– Algbeväxning inuti vatten-påsen är ett problem. Sängtillverkarna vill ha integrerad styrning på värmarna för att kunna veta hur länge de är i drift, för att i en framtid kunna skicka ut algskyddsmedel till kunderna med lämpliga intervaller. Då behövs både en värmare och ett intelligent rapporterings-system. Vi är duktiga på att få till den ”smarta värmaren”, avslutar Fredrik Andersson.

Tillverkningsprocess

Tillverkningsprocess
Tillverkningsprocessen från cad-dokument till färdiga värmarenheter. Notera att både screentryckmasker (de stora "schabloner" som man stämplar ett mönster ur) och processvatten går runt i ett evigt kretslopp och aldrig förbrukas. Etsresterna innehåller tyvärr inte så mycket metall att återvinning lönar sig. Systemskissen visar inte alla mellanled när folien förs från en maskin till nästa på rullar. 

Cern behövde hjälp – Calesco ställde upp

Cern
När en anläggning med supraledare är kyld till nära absoluta nollpunkten (-273 grader Celsius) och supraledningen störs någonstans, uppstår så kallade quench och supraledaren blir resistiv.

De supraledande magnetrören i LHC-acceleratorn i Cern genomflyts av 13 kiloampere. All energi som lagras i magnetfältet avges på just det ställe där det blir quench och det kan bli så varmt att ledningen exploderar. I LHC lagras det flera megawatt och vid quench måste hela magneten komma upp i en temperatur över supraledning (quenchas) på en gång, så att den lagrade energin avges jämnt i hela anläggningen.

Därför har man placerat värmefolie (quench heater strips) från bland andra Calesco längs supraledarna. Värmetrådarna är utförda i austenitiskt rostfritt stål limmat med epoxi mellan två skikt av polyimidplast.

Varje värmare är som en 2,76 meter lång halsduk, eftersom kvadrupol-
rören (de supraledande fokusmagneterna) är så långa. Värmaren har en resistans av 0,35 ohm per meter vid 1,9 Kelvin och genomflyts av 85 ampere. Med 900 volt pålagd spänning har den nått arbetstemperaturen -33 grader Celsius på 77 millisekunder.

Hur får man jobb från Cern?
– De gick ut med en förfrågan om det var någon som kunde göra deras ganska speciella värmare, svarar Fredrik Andersson.

– Det blev ett anbudsförfarande och vi sade ”det här kan vi göra”. Och det kunde vi, men inte på en gång. Det var ett jättejobb att hitta en metod att tillverka en värmare som fungerar i 1,9 Kelvin. Vi hade inte screentryckare som kunde trycka 2,7 meter långa saker, men vi hittade en reklamtryckare som kunde. Vi fick bygga om deras screentryckare, men det gick bra. Dessutom tillkom problemet att justera kretsens resistans i kryogeniska temperaturer. Cern:s kvalitetskrav var oerhörda.

Fakta

www.calescofoil.se – Calesco egen sajt

www.backerhti.com – Calescos ägarbolag Backer

tinytw.se/lhcvarm – En beskrivning av konstruktionen av värmarna i partikelacceleratorn LHC (pdf)