Den fjärde upplagan av Nordic Infrastructure Conference, NIC, genomfördes i Oslo 11–13 februari. Cirka 1 200 it-proffs från 15 olika länder träffades, diskuterade och deltog i mer än 75 olika pass. Det var en diger agenda som hade samlats ihop av arrangörerna, och man hade lyckat att fånga flera av de mest namnstarka personligheterna i branschen att leda sessioner.

Ett internationellt evenemang

Många delegater fanns på plats redan under onsdagen då evenemanget tjuvstartade under vad man kallade en förkonferens där John Craddock, närmast en levande legend inom it-arkitektur, körde en heldag om identitetshantering. Smalt ämne kanske du tycker, hur gör man en heldag av det? För det flesta är det nog en ganska stor utmaning, men Craddock trollband sin publik under en resa genom federering, claims, data, användare och moln.

Till skillnad från exempelvis Techdays som hölls i Stockholm i november förra året och som arrangerades av Microsoft i Sverige så är Nordic Infrastructure Conference, eller NIC som det kallas, ”oberoende” i den bemärkelsen att det står på egna ben. Huvudarrangören, de norska licenskonsulterna Crayon har så klart en del att säga till om, och även om schemat har en tydlig Microsoft-prägel så finns det ett friskt stråk av konstnärlig frihet hos talarna under sessionerna. Ämnena är visserligen ofta kopplade till tjänster och produkter med Microsoftanknytning, men talarna ges utrymme att komma med egna erfarenheter från verkligheten utanför de ramar som en 60 minuters Powerpoint-session vanligtvis ger plats för vid evenemang som Teched, WPC eller Techdays.

Startfältet av talare var riktigt starkt. NIC är verkligen ett internationellt evenemang och på scen fanns vid sidan av John Craddock även institutioner som Wally Mead, supertrion Mikael Nyström, Johan Arwidmark och Kent Agerlund, ”Mister Hyper-V” Ben Armstrong, frilansaren Alex de Jong, underbart kunniga Paula Januszkiewicz, Sami Laiho Sr Technical Fellow – med flera.

Finns det plats för alla i molnet? Är det bra för oss?

Torsdagens keynote-tal hölls av branchveteranen, författaren och ekonomen (!) Mark Minasi som förmodligen skrivit böcker längre än vad några av deltagarna levt. Han kallade sitt anförande ”No Sunny Days, but That's Not So Bad: Clouds in 2015” gjorde han en betraktelse av hur det som en gång var så svårt och krävde stora investeringar i dag kan köpas på kran från en eller annan molnleverantör. En nystartad verksamhet behöver inte själva göra alla investeringar för att få tillgång till lagring, kommunikationslösningar eller e-post – det mesta finns bara några klick bort och man kan betala efter vad man konsumerar.

Mark Minasi
Mark Minasi.

Minasi var tidigare analytiker på Wall Street, och han staplade siffror på varandra för åhörarna och menade att så många som 70 procent av amerikanska företag i dag använder molntjänster från någon av de fyra största leverantörerna Amazon, Google, IBM och Microsoft. Detta är fyra stycken giganter som tillsammans ”bara” omsätter uppskattningsvis 12 miljarder dollar tillsammans på molnet, alltså cirka 100 miljarder svenska kronor. Summan kan vid en första anblick te sig svindlande, men det är ungefär lika mycket som Avanza Bank har hos sig som sparkapital, eller motsvarande vad 3 000 vindkraftverk skulle kosta monterat och klart, vad den Internationella valutafonden IMF lånade ut till Ukraina förra året eller vad som planeras i investeringar i olika trafiklösningar i och kring Stockholm under de kommande tio åren.

På en marknad som inte är större än så menade Minasi att man måste välja omsorgsfullt och kritiskt. Det finns inget som säger att det som är billigt eller rent av gratis i dag kommer att fortsätta vara det i morgon. Visst, det finns fördelar vad gäller bland annat ekonomi och elasticitet, men man måste också ställa kritiska frågor kring hur information hanteras i molnen. Och om vi nu litar så mycket på den molnleverantör vi sluter avtal med, om vi låter den hantera vårt intellektuella kapital och våra maskiner, innebär det även automatiskt att vi litar på dem som vår leverantör litar på?

Gå med eller vänta?

Marknaden för molntjänster är fortfarande ganska ung, och precis som inom andra branscher där det finns ett fåtal men riktigt stora spelare, finns riskerna för att det skapas oligopol – affärerna görs upp mellan leverantörerna i stället för mellan kunder och leverantörer. Vi har sett liknande utveckling tidigare i uppgörelser bland internetoperatörer, internetleverantörer, teleoperatörer, oljebolag, byggkonsortier och banker runt om i världen.

Så ska vi alltså avstå eller rädas molnet? Nej, förmodligen inte, men vi bör vara medvetna om att de omedelbara besparingar som görs när man inte investera själv utan köper på kran kommer med ett pris. Det kommer att ske avbrott i tjänsterna, och priserna kommer att var levande och justera upp och ner längs vägen. Delar av de pengar som sparas kanske ska satsas på en hybridlösning som gör det möjligt för organisationen att fortsätta fungera även om internet är nere. Du bör planera och öva för detta, för att se vad som måste finnas på plats.

"Less slides, more demos"

Dessa abstrakta tankar föstes sedan noggrant och effektivt bort under återstoden av dagen då talare från när och fjärran tilläts ta med sin publik på mer tekniskt djupa sessioner. Som traditionen under NIC bjuder så var det ett minimum av Powerpoint-presentationer, i stället fylldes projektordukarna med live-demos, kodbilder och fiffiga Powershell-skript. Inövade manus kompletterades med svar från höften och improvisationer när tekniken någon gång tog en paus.

Budskap om moln blandades med diskussioner kring hur man hanterar klienter och servrar i egna hallar, med djupa pass kring debuggning av olika tjänster, how-to´s och så klart massor av förhandstittar på kommande produkter som System Center v-Next och Windows 10.

Kring just System Center och Windows 10 kom det inte fram några riktigt stora nyheter, men bilden av vart produkterna var på väg målades ganska tydligt, även här är det ”as a services” som gäller.

En litet avslöjande kom dock från Sami Laiho, killen bakom ”järjestelmänvalvoja-gadgetarna” med mera, som i arbetet med en kommande version av ett administrationsverktyg hittat ett mystiskt krav när man arbetar med Windows RT, nämligen att maskinen kör minst ”Windows 8.1 Update 2”. Det här kan vara en fingervisning om att det, i avsaknad av Windows 10, i alla fall blir en Update 2 till Windows 8.1 för alla nyhetstörstande Surface RT- och Surface 2-ägare.


Förändring och kritiskt tänkande

I dag finns det molntjänster inom allt från backup, lagring och e-post till infrastruktur och plattformar. Det kan helt klart vara värt att titta på om det finns en relevant molntjänst att ta ner innan man gör egna investeringar. Men processen måste innehålla en nykter dos av kritiskt tänkande, och varför inte ”Minasis Law of Cloud Trust”, den som säger att ”Inget säger dig mer om en molnleverantör än hur de hanterar avbrott”.

Den unika kompetens som teknikern eller it-avdelningen kunde stoltsera med för bara några år sedan är snart inaktuell, eftersom ”vem som helst” kan aktivera tjänster online. Visst, det kommer även fortsättningsvis finnas behov av specialistkompetens kring virtualisering, integrationer och hybridlösningar inom områden som System Center, Windows Server eller identitet. Och visst, det kommer även framöver att skrivas böcker om Windows 10 eller System Center. Men dagarna då många kunde leva på infrastrukturuppdrag kanske snart är förbi.

Robert HedblomDen svenske Data Center & Cloud Management MVP:n Robert Hedblom var på plats för tredje året i rad och ledde den här gången två riktigt bra pass. Han sammanfattade det hela med de här orden: ”Den kompetens som morgondagens it-proffs kommer att behöva handlar mer om att hantera och göra strategiska val, om att sätta nyttan för verksamheten före kunskap om features och versionsnummer när nya tjänster tas i drift. Till nästa år hoppas jag att branschen mognat ännu mer, så att vi kan vända på hela diskussionen och prata om tekniken utifrån nyttan i stället för tvärt om som det många gånger fortfarande är i dag.”

100 timmar senare

Under NIC levererades i runda slängar 100 timmar sessioner under några få dagar, och det är många intryck som skall sjunka in. Microsofts Norge-chef Michael Jacobs var i sitt tal kristallklar om framtiden: ”Det handlar inte om att byta magnetband längre, utan om att frigöra tid för att hinna hjälpa.” När it nått den mognad att en sensor på ett fält trådlöst kan ge en jordbrukare information om vad för näring som saknas i jorden, när en skolklass här hemma kan möta en klass i Indien över nätet i stället för att läsa om landet i en tio år gammal bok, eller när vården av en patient kan hanteras i ett system i stället för fem eller kanske tio stycken parallellt, då kan tid frigöras för mer relevanta sysslor än att sitta vid datorn.

Nästa NIC äger rum i februari 2016, då vet vi mer om hur Michael Jacobs och Marc Minasis förutsägelser har slagit, vi ser om Robert Hedbloms önskemål om mer verksamhetsnära it kommit att infrias och förhoppningsvis hittar vi även fler svenska deltagare på Nordens starkaste it-konferens. Medan du funderar på om du själv ska åka kan du besöka www.nicconf.com/sessions och ta del av alla de sessioner som missade vid årets evenemang. Vi ses!

Fakta

Här samlas alla typer av IT-beslutsfattare för att prata om digitaliseringen som driver framtidens affärer.

Fokus ligger på mobilitet, säkerhet, molnet och big data.

http://cite.event.idg.se