Bahnhof
En regnig dag i Stockholm ...

Bahnhof
... vill man så klart in bland serverhallens blinkande lampor ...

Bahnhof
... och mysa i den varma korridoren ...

Bahnhof
... och snacka värmeåtervinning med Gustav Bergquist, cto på Bahnhof.

I filmen besöker vi i snabb följd ett antal rum i Bahnhofs anläggning. Dessa innehåller var sin del av driftprocessen. Systemskissen nedan visar hela systemet översiktligt.

Bahnhof
Det första rummet som visas är datorhallen. Skissen visar hur luften i hallen aldrig byts ut utan bara cirkulerar genom värmepaketet i taket och värmen flyttas över till kylmediet. På vår väg ned genom korridorerna tittar vi in i batterirummet (som symboliseras av batterierna på 500 volt i skissen, ska egentligen vara 570 volt) och går vidare in i ups-rummet. Thule tar in elkraft från två redundanta kraftledningar. Slutligen hamnar vi i värmepumprummet, där värmen från datorhallen pumpas över i fjärrvärmeledningen. Det står fjärrvärmeretur, eftersom Bahnhof tar det kalla, förbrukade fjärrvärmevattnet och fyller på med mera värme. Egentligen är det tre värmepumpar i serie för att klara steget upp till 68 grader. Vad filmen inte visar är kopplingarna mot fjärrkylanätet, som Bahnhof kan utnyttja, eller mata ut kyla på om man har överskottskyla. Notera att all inkommen energi, både den som förbrukas av datorerna och den som förbrukas vid driften av värmepumparna, pumpas ut i fjärrvärmenätet. (Klicka för större bild)