Känns det ibland som att du och dina kollegor jobbar i motvind, men trots ni gör allt ni kan för att lösa uppgifterna? Har du funderat på vad som ökar din motivation, och på vad som sänker den?

Hur mycket skulle vi vinna på att fokusera mer på att identifiera vad som fungerar och hur det skulle kunna fungera ännu bättre, snarare än att enbart ta reda på vad som inte fungerat?

Supermodellen Linda Evangelista myntade uttrycket om sig själv och sina supermodellkollegor: ”Vi kliver inte upp ur sängen för mindre än 10 000 dollar om dagen.” Riktigt så lyxigt är det nog inte för de flesta av oss, men jag funderar ofta på vilka faktorer som motiverar oss. Vad är det som gör att vi emellanåt lyckas göra det där extra? Och varför misslyckas vi ibland, trots goda förutsättningar?

Vilken betydelse har syftet, målet eller resultatet för motivationen? Hur viktigt är det att kunna skilja medel från resultat? Pengar kan vara ett medel för att nå result at – men inte nödvändigtvis ett mål i sig, eller hur? Just pengar kan vara ett känsligt ämne, så vi behöver inte vara överens om det exemplet.

Jag har haft förmånen att få göra ett par riktigt intressanta projekt med team, där vi lyckats trots usla odds. Vid uppföljningar jag genomför anges ofta människorna i teamet vara den främsta succéfaktorn, inte tekniken eller metoderna i sig. Betyder det att det är kombinationen av individuellt och gemensamt arbete som är avgörande?

Jag har även noterat en rad nyckelfaktorer som är troliga att motverka respektive stärka motivation. Har vi några gemensamma?

Motivation kan motverkas av exempelvis:

 • möten som inte leder någon vart, eller tar upp vår tid så att vi upplever att vi ”inte får någonting gjort”
 • rädsla för att göra fel till följd av exempelvis otrygghet
 • bristande kommunikation om mål, syfte, vägen framåt och återrapportering om status
 • uppföljningar som inte leder till förändring
 • låg eller ingen känsla av att det man gör betyder något
 • att ständigt avbrytas i sin arbetsuppgift och inte få arbetsro. 

Motivation kan stärkas av att du:

 • har inflytande över egna situationen och rimlig nivå på utmaningar
 • känner dig sedd, behövd, och uppmuntrad
 • har tydlig bild av vägen mot mål och förväntat resultat
 • kan påverka dina förutsättningar, och få utrymme i helheten
 • har en atmosfär där det är okej att skratta och ha kul ihop när man jobbar
 • arbetar med kollegor som du uppskattar och är trygg med
 • upplever ett stödjande ledarskap som är lyhört för dina behov.

Jag tänker ibland att en arbetsdag är som en omgång i ett brädspel: Jag vet vart jag ska och jag har en strategi och ett antal drag att göra – men jag måste förhålla mig till övriga medspelares drag, enkelt uttryckt.

Människan har under sin mesta tid på jorden varit jägare och samlare, samt ägnat sig åt problemlösning i grupp – är detta månne instinkter som vi får utlopp för när vi arbetar tillsammans?

Många av de bästa brädspelen innehåller moment som handlar om just jakt, samlande och problemlösning – kan det vara dessa instinkter som motiverar oss att jobba hårt och lyckas, även mot höga odds?

Kan en av nycklarna till framgång vara att identifiera faktorer som påverkar motivationen hos varje individ, men också för gruppen som helhet? Har din organisation och dess kultur stöd för det? För att citera en före detta kollega: ”Man behöver inte vara nedtryckt i golvet för att känna att det är högt i tak här …”

Kanske är din organisation redo för en liten revolution. I ett första steg: Tacka nej till alla mötesinbjudningar som saknar agenda, mål eller syfte.