Året var 1982 och experter från hela Västeuropa träffades för att bygga ett nytt system för mobiltelefoni. Knappt tio år senare var systemet klart och fick namnet gsm. Ursprungligen föreslogs att krypteringsnyckeln skulle vara på 128 bitar och målet var att trafiken över gsm skulle vara säker åtminstone de närmaste 15 åren. Men så blev det inte. A5/1-krypteringen, som idag används i miljarder mobiltelefoner, är fortfarande bara på 54 bitar.

Enligt personer involverade i utvecklingen av gsm var britterna och Nato inte speciellt intresserade av att ha stark kryptering, och efter några år protesterade de mot den föreslagna säkerhetsnivån. De ville istället ha en krypteringsnyckel på 48-bitar, medan Västtyskland tvärtom ville ha hög säkerhet för att skydda sig mot spioneri från öst. Kompromissen blev 64-bitar där de tio sista bitarna nollades och resultatet blev 54.

skytale
Människan har krypterat i tusentals år. Skytale är ett transpositionschiffer som användes av antikens greker och spartaner.

Sedan dess har vi alltså fått leva med svag kryptering i gsm-nätet. Och dispyten kring mobiltelefonisystemet är ett exempel av många, krigen om de matematiska låsen har varit många och kontroversiella.

USA har under lång tid begränsat möjligheten att exportera produkterna med stark kryptering, det vill säga kryptering stark nog att inte kunna knäckas av underrättelsetjänster som NSA. Man har helt enkelt sett det som ett säkerhetshot.

Runt 2005 ansågs dock kriget vunnet, allmänheten hade full tillgång till stark kryptering och kunde skydda sin information. Men åtta år senare avslöjade Edward Snowden att det inte var så enkelt. NSA:s Bullrun-program hade i hemlighet verkat för att försvaga krypteringsalgoritmer i kommersiella produkter och tjänster.

Efter det har det kommit en rad motreaktioner. Bland de mest tongivande är Apples förstärkta kryptering i IOS som gör det i stort sett omöjligt att komma åt viss information i Iphone eller Ipad. Det har lett till att amerikanska myndigheter än en gång vill ha begränsningar i allmänhetens tillgång till sådan kryptering som, så långt vi vet, är omöjlig att knäcka.

2015 står vi alltså inför ännu ett kryptokrig. Ska allmänheten ha full tillgång till de mest avancerade matematiska låsen, eller kommer myndigheterna hitta sätt att begränsa den?

Välkommen till TechWorlds temavecka med artiklar om just kryptering. Trevlig läsning!