iaas
Det finns i dag en bred trend mot att vi får tillgång till allt mer kraftfulla lösningar. Onedrive for Business ger obegränsad lagringsmängd och storleken på virtuella servrar ökar rejält. Gartner förutser att iaas, infrastruktur som tjänst, kommer att växa ekonomiskt med 41 procent per år fram till slutet av 2016, och enligt Radar är den totala omsättningen för svenska molntjänster cirka 9 miljarder kronor under 2014.

Det kommer förstås att få en inverkan på it-avdelningarna, och det troliga är att företagen börjar med att skapa hybridlösningar där vissa speciella tillämpningar körs på molnbaserade servrar. Ett tänkbart scenario är att den som under kortare perioder vill köra stora beräkningar bara betalar per minut när en sådan vm körs eller att man vill ha en test- eller utvecklingmiljö som inte behöver vara tillgänglig jämt.

För att se vad man maximalt kan få för prestanda i dag har vi tagit oss en titt på vilka storlekar på vm som några stora iaas-leverantörer erbjuder. En fullständig jämförelse skulle ta hänsyn till lagringsprestanda och andra parametrar, men vi avgränsar oss här till cpu och ram.

Microsoft har nyligen lanserat en ny serie vm (G-series) där maximala prestanda är 32 cpu och 448 gigabyte ram per vm, vilket motsvarar maximal mängd ram som erbjuds på marknaden. Även Amazon och Rackspace erbjuder kraftfulla vm, men kommer inte upp i samma ram-mängd som Azure, även om 240 gigabyte ram troligen fortfarande räcker ganska långt.

Azure
Azure erbjuder vm i fasta steg, och här finns den fetaste vm vi stöter på, med upp till 448 gigabyte ram.

IBM:s tjänst Softlayer kommer inte ens i närheten med sina 16 cpu och 64 gigabyte ram, samma sak gäller för Cloud Sigma. Profit Bricks, med sitt erkänt lättarbetade gränssnitt, glimrar till med en maxstorlek på vm med 62 cpu och 240 gigabyte ram för bara 3 dollar i timmen. Även de svenska leverantörerna placerar sig hyggligt väl i prisjämförelsen. City Cloud har till exempel ett fint erbjudande med en vm på 16 cpu och 128 gigabyte ram för 6,60 kronor i timmen.
 

Leverantör Instansnamn CPU RAM Pris kr/timma
Jämför tjänsterna:
Microsoft G5 32 448 65
Rackspace Memory1-240 32 240 36
Amazon R3 8XLarge 32 244 28
Profit Bricks Cloud Server 62 240 24
VMware Vcloud Air VM 16 120 23
Ipeer Hosted VMware 32 128 20
Cloud Sigma Virtual Server 16 64 14
IBM Virtual Server 16 64 8
City Cloud 16C-128GB 16 128 6,6
Glesys Virtuell Server 8 32 4,6

Samtliga leverantörer har ett gott utbud av olika storlekar av vm, och vissa tillåter också att man justerar cpu och ram separat, vilket är en stor fördel. Utvecklingen pågår också för fullt och allt fler leverantörer erbjuder till exempel ssd-baserad lagring vilket ger fina diskprestanda.

Ipeer
Hos Ipeer kan man justera cpu och ram fristående, men den maximala mängden ram hamnar inte i topp bland leverantörerna.

Många företag använder redan iaas för vissa specialtillämpningar, men i takt med att priset sjunker och fler funktioner tillkommer är det troligt att allt fler roller kommer att placeras i molntjänster. Nyutveckling sker i dag allt oftare på en paas-plattform i molnet för att företagen ska slippa hantera hårdvara, patchning och annat som förknippas med serverdrift. Molnet växer sig allt starkare, hur kan man bäst dra nytta av kraftcentren?

Fakta

Ted SchönbeckVMware har numera ett publikt moln, Vcloud Air, utan instegskostnad. Ted Schönbeck, Systems Engineer Manager på VMware – hur tror du att it-avdelningarnas arbete påverkas av möjligheten att få tillgång till sådan kraft i molnet? Vilka kompetenser behövs och när passar tjänsten bäst att använda?

– I grund och botten är användningsområdet för stora vm:ar i Vcloud Air samma som för Vsphere i ett privat datacenter: tunga beräkningsintensiva applikationer som databaser, analysverktyg och så vidare. Det behövs inga särskilda kompetenser eftersom Vcloud Air bygger på VMware Vsphere, vilket gör att man kan hantera alla sina virtuella servrar i Vcloud Air direkt från den vanliga Vsphere Client.

– Sammantaget gör det att it-avdelningar nu på ett enkelt sätt kan köra i princip alla typer av virtuella servrar i molnet, utan att behöva oroa sig för vare sig prestandabegränsningar eller för att lära sig nya hanteringsverktyg.

Anders WendtG-series ger extrema prestanda på en vm i molnet. Anders Wendt, affärsområdeschef på Microsoft för Windows och Azure – när passar dessa vm:ar att använda och hur tror du att it-avdelningarnas arbete påverkas av möjligheten att få tillgång till sådan kraft i molnet?

– Vi ser att kundernas önskan att använda molntjänster hela tiden ökar. Med det följer önskemål och krav på högre kapacitet för att kunna flytta mer krävande tjänster som affärssystem för större företag till Azure eller att utveckla nya mer dataintensiva tjänster, till exempel inom big data eller sakernas internet.

– Vår G-serie med extraordinära prestanda på upp till 32 kärnor, 448 gigabyte ram och 6 500 gigabyte lagring är avsedd just för att möta de önskemålen. Vi ser G-serien som det perfekta valet för att köra till exempel krävande databaslaster baserade på SQL Server, Oracle DB eller Mongo DB. Med tanke på kapaciteten är den även lämplig för applikationer baserade på exempelvis SAP Hana.

– För it-avdelningarna och våra partners är det en riktig bra möjlighet att utöka det lokala datacentret med stor kapacitet när det behövs, till rörlig kostnad. Det hade annars kunnat innebära stora investeringar och kanske inte alltid varit realiserbart.

– Det finns också direkt tillämpbara områden, som att under en begränsad period kunna utföra utveckling och test på tillämpningar så kraftfulla att det kanske inte ens varit ett alternativ att skaffa lokal utrustning.