Listserv kan bland annat användas för nyhetsbrev och diskussionslistor. I Mac-versionen ingår dock ingår inte F-Secures antivirus. Däremot går det att installera Listserv Anti Virus Station, AVS, på en separat Windows- eller Linuxserver. Då vidarebefordrar Listserv alla meddelanden till AVS-servern där de granskas för virus.

Listserv har ett inbyggt skydd mot skräppost och kan även kopplas ihop med program som Spamassassin.
Priserna varierar mellan 4800 och 141 000 kronor. Hela produktfamiljen finns för Mac OS X, även hobbyversionen Listserv Lite Free Edition.

Listserv har varit med sedan 1986 och finns sedan tidigare för Windows XP, 2000, 2003 (Standard Enterprise Server) för IA-32, FreeBSD (Intel), HP-UX (PA-Risc), Linux (32-bitars Intel och S/390), Solaris (Sparc), Tru64 (Alpha), Open VMS (Alpha), VM/ESA och z/VM.