Skype är attraktivt, inte bara för mediajättar som Rupert Murdoch News Corporation, som enligt obekräftade uppgifter var berett att hosta upp 23,1 miljarder kronor för företaget, utan också för användarna. Faktum är att Skype är den ledande VoIP-operatören i USA, visar statistik från den kanadensiska nätverksutrustningstillverkaren Sandvine. Sandvines utrustning identifierar bland annat vilka typer at trafik som går i nätverken.

35,8 procent av alla VoIP-samtal som gjordes i USA den senaste tiden gick via Skype-klinenter, i en jämförelse med 1 100 andra VoIP-operatörer. Skype-användarna stod dessutom för 46,2 procent av allt VoIP-prat i minuter räknat. Skype lämnar Microsofts, Yahoos och AOL:s VoIP-tjänster rejält på efterkälken.

Tredjeparts VoIP-opreatörer som leverera betaltjänster, som Vonage, Primus, AT&T Callvantage och bredbandsoperatörer, står för 35,7 procent av alla VoIP-minuter.

I USA har man under året sett en explosiv tillväxt i användandet av VoIP och enligt Yankee Groups prognoser kommer 17,5 miljoner amerikanska hushåll använda sig av VoIP år 2008.

Skype har enligt egna uppgifter 47 miljoner användare runt om i världen och i skrivandets stund var närmare 2,8 miljoner av dessa anslutna.