EULA
Klickar du bara
förbi slutanvändaravtalet, alltså eula (end user license agreement) som det heter på engelska, när du installerar en mjukvara eller börjar använda en tjänst? I så fall är du långt ifrån ensam. Frågan är bara vad du accepterar när du godkänner avtalet, hur det påverkar ditt företag och om det finns några skillnader mellan svensk och amerikansk rätt.

Agnes Andersson HammarstrandVi har pratat med it-advokaten Agnes Andersson Hammarstrand på Setterwalls advokatbyrå för att räta ut frågetecknen.

– Du accepterar en rad villkor avseende själva användningen av ett visst program när du godkänner ett avtal. Vanligtvis vill tillverkaren eller licensgivaren begränsa ditt användande till enbart några få specifika områden. Eula-avtal brukar också innehålla friskrivningar från garantiåtaganden och support, berättar hon.

– Det är även vanligt att tillverkarna skriver in en skyldighet för en användare att hålla tillverkaren skadeslös om någon annan hävdar att det till exempel gjorts intrång i deras immateriella rättigheter.

Du som skippar det finstilta blir bunden till ett avtal som du inte känner till innebörden av. Eventuella följder beror givetvis på vad avtalet säger, men om något går snett är din position inte särskilt stark.

– När det gäller företag är min erfarenhet att många har drabbats hårt vid dataförluster eftersom de inte läst villkoren tillräckligt noggrant. De har litat på tillverkarens marknadsföring om exempelvis säker lagring, men när förlusten varit ett faktum har det visat sig att tillverkaren begränsat sitt ansvar till nästan inget.

– Som många säkert känner till har det både historiskt sett, exempelvis för Google Apps och Google Docs, och i nutid, exempelvis Facebook, dykt upp situationer där användaravtalen har gett tillverkaren en möjlighet att spara och använda personuppgifter för olika ändamål, och även en oinskränkt rätt till i princip allt material som en privatperson själv lägger in i ett program.

Eftersom många avtal är skrivna utifrån amerikansk rätt kan man också fråga sig hur dessa egentligen påverkar svenska användare.

– I B2B-förhållanden gäller ofta amerikanska avtal om leverantören är amerikansk, och enligt dessa avtal gäller amerikansk rätt och amerikansk domstol, varför villkoren aldrig kommer prövas i svensk rätt.

Fakta

Den 17 juni öppnar vi dörrarna till IDG och drar igång Code Night #2, en fullspäckad kodkväll med temat Lärdomar från spelbranschen. Kvällen kommer att bjuda på intressanta talare, programmering, nätverkande och workshops.

Kvällen är kostnadsfri och vi bjuder på enklare mat, dryck och snacks.

Läs mer och anmäl dig här: www.codenight.se