Säkerhetskopiering är lite som försäkringar – så länge inget oväntat inträffar framstår det som en onödig utgift och krånglig rutin. Men när katastrofen väl är framme är de ovärderliga.

Genie9 har ett gediget utbud av produkter på området, och en av dem är Zoolz. Tjänsten kommer i två versioner, en för privatanvändare kallad Home och en för företagsanvändare kallad Business – den senare är den som står i fokus här.

Zoolz jobbar efter principen att alla data inte behöver efterleva samma krav. Vissa data måste kanske enligt organisationens policy stanna innanför era egna väggar, medan andra kan lagras hos externa parter. Likaså är vissa data mer akuta att återskapa vid förlust, medan andra data kan flöda tillbaka allt eftersom.

Zoolz består av en tjänst som erbjuder säkerhetskopiering lokalt och på två olika fjärrplatser. Den ena kallas Instant Storage och bygger på Amazon S3, medan den andra kallas Cold Storage och har Amazon Glacier som underliggande lagringsmotor.

webbklient
Webbklienten låter dig förhandsgranska filer i både Instans Storage och Cold Storage.

Instant Storage kostar cirka 45 kronor (5 dollar) per 50 gigabyte, medan Cold Storage går loss på cirka 25 kronor (3 dollar) per 100 gigabyte. Ser man till Amazons egna priser tar Zoolz ut en mellanskillnad på ett par dollar för respektive tjänst, men man har å andra sidan inte någon överföringskostnad.

Så vad får du då för denna extrakostnad? Svar: Ett trevligt verktyg som gör det lätt att välja vilka data som ska lagras på vilken plats, så att du slipper sitta med en uppsjö av klienter och manuellt göra jobbet. Det finns heller ingen begränsning i filstorlek, till skillnad från hos Amazon själva.

Zoolz har klienter för både Windows och Mac, där vilka filer som ska lagras var kan konfigureras. Ett webbgränssnitt finns också att tillgå, liksom ett par enklare mobilappar.

Gemensamt för klienterna är tyvärr att gränssnittet inte känns värdigt år 2015. Webbalternativet påminner mest om en routermjukvara och skrivbordsklienterna känns lika roliga som ett virusskydd. Men de gör i allafall det de ska.

gränssnitt
Gränssnittsdesigner sökes! Samtliga klienter lider av ett visuellt intryck som lämnar mycket att önska.

Överföringshastigheten i båda riktningar är som mest ett par megabyte per sekund, men faller ofta ner långt under det. Under testet användes en uppkoppling på 100/100, och Dropbox uppnår flera gånger snabbare överföringshastiget. Hela tanken med att snabbt återfå filer från Instant Storage känns tveksam när hastigheten är så låg. Det går dock precis som hos Amazon själva att skicka in och begära ut stora datamängder via fysiskt medium.

bandbredd
Bandbredden för skrivbordsklienterna kan begränsas.

Det är möjligt att skapa flera olika användare med olika rättigheter och olika mycket tillgängligt utrymme. Uppgifter för varje användare om till exempel geografisk position och använd bandbredd finns också.

klienter
Var befinner sig dina klienter? Kommer före detta anställda fortfarande åt filerna? Användarhanteringen ger svar.

TechWorlds slutsats

Zoolz Business är, bortsett från det visuella, ett riktigt kraftfullt verktyg som förenklar hanteringen av stora datamängder och många användare. För den som har mycket data som sällan används kan den smidiga kopplingen till Amazon Glacier spara mycket pengar, förutsatt att överföringshastigheten är godtagbar.

FAKTA OCH BETYG

Produkt: Zoolz Business
Produkttyp: Hantering av säkerhetskopiering
Tillverkare: Genie9
Kontakt: www.zoolz.com
Plattformar: Windows, Windows Server, Mac OS
Mobilappar: Filer kan läsas från IOS och Android
Support: E-post för alla, telefon för de dyrare paketen
Provversion: 14 dagar och 50 gigabyte utan att uppge kreditkort.
Cirkapris: Mellan 3 200 kronor till 51 000 kronor per år, beroende på utrymme och support.

+Prisvärt sett till kostnad per gigabyte i de största paketen. Lagring, överföring och återställning ingår.
-
Ingen skrivbordsklient för Linux. Gränssnittet i samtliga klienter känns omodernt. Överföringshastighet bitvis väldigt låg.

BETYG

Gränssnitt: 5/15
Funktioner: 20/25
Användarvänlighet: 10/20
Prestanda: 10/20
Dokumentation: 20/20

TOTALT: 75 av 100