Blåkläder
Stabil it-miljö, årliga besparingar
på hundratusentals kronor och ökad tillgänglighet – det är bara några av vinster som svenska Blåkläders it-avdelning kammat hem efter sin molnsatsning.

– Företagets expansion är ingen it-fråga längre. Vi kan fortsätta växa obehindrat. Innan molnsatsningen var vår it-miljö en bromskloss, konstaterar Joakim Borgström, teknisk it-ansvarig hos Blåkläder, tillverkare av yrkeskläder.

Fakta: Blåkläder

Blåkläder grundades 1959, har 260 anställda och tillverkar arbetskläder. Företaget äger egna fabriker på Sri Lanka och i Vietnam som tillverkar 1 miljon plagg årligen. Utöver Sverige finns företaget representerade i 13 länder.

It-avdelningen har några system kvar i serverhallen, men det mesta finns i molntjänsterna Azure och Office 365. Man använder Sharepoint och Storsimple i Azure för sin primärlagring och backup. När informationen ska lagras och säkerhetskopieras i Azure komprimeras och krypteras filerna med en kompressionsgrad på 20 till 80 procent. Ju mer komprimering desto billigare lagring.

I Blåkläders egen datahall i Svenljunga finns en enhet för att kunna skapa en DRP-sajt i lokal datahall. enheten synkroniserar alla backuper som ligger i Azure och lokalt i it-avdelningens egna servar, så att man kan läsa tillbaka till den egna datahallen om det skulle behövas. Det gör det möjligt att kunna flytta maskiner mellan olika molnlösningar.

År 2008 var det ofta it-relaterade problem i huvudkontorets datahall i Svenljunga och på plocklagret i Norge. Lagret har inleveranser från egna textilfabriker i Asien, och utleveranser till kunder i Sverige och utomlands. Driftstörningar påverkade plocklagret, som normalt har en genomströmning på cirka 40 plagg per person och timme. Ett driftstopp kunde kosta hundratusentals kronor varje minut.

– Våra servar och databaser i lagerhanteringssystemet var underdimensionerade. Det var tidsödande att hantera servarna. Responstiderna via internet mellan servarna och lagret var långa. Lagrets wi-fi-nät för plockorder fungerade inte tillfredsställande, berättar Joakim Borgström.

Fakta: Joakim Borgström

Joakim BorgströmÅlder: 39
Gör: Teknisk it-ansvarig på Blåkläder.
Utbildning: Datorteknisk påbyggnadsutbildning.
Bor: Målsryd utanför Borås.
Fritidsintressen: Musik och ishockey.
Bäst just nu: Frölunda Hockey, barnen och att sommaren snart är här.
Sämst just nu: Regnet, gråtonade kontorsfönster och hemmagrillen som rostat sönder.
Ser fram emot på jobbet: Att slå av strömmen till interna datahallen.

Då bestod datahallen av 25 HP-servrar, fördelade på tre rack. Automatiska uppdateringar fanns inte, så en stor del av arbetstiden gick åt att underhålla servarna och nätverk med patchar. Dessutom var it-säkerheten var undermålig, det saknades serverredundans och backuplösningen var föråldrad.

– Efter primärlagring på lokala diskar blev det bandbackup som tog upp till 24 timmar. Varje morgon åkte vi till banken som låste in banden i bankfack, säger Joakim Borgström.

Affärssystemet Make it easy, baserad på en terminalserverlösning, har sedan länge varit gemensam för Blåkläder och deras utländska dotterföretag, men varje dotterföretag ansvarade för sina egna lagrings- och backuplösningar.

Joakim Borgström och hans två andra it-kollegor skulle ta hand om supportfrågor från övriga medarbetare. Supporten tog onödigt mycket tid, bland annat på grund av att bärbara datorer och telefoner var av olika modeller och fabrikat.

År 2010 ville it-avdelningen lösa problemen med hjälp av servervirtualisering från VMware.

– Vi investerade i nya bladchassin i HP:s 3000-serie, bytte serveroperativ till Windows 2008 R2 och byggde en san-lagringslösning baserad på HP Eva, säger Joakim Borgström.

Fördelarna blev redundans och färre servrar. Arbetet att hålla servarna igång blev mindre betungande.

Samtidigt började man standardisera personalens it-utrustning, och plocklagret flyttades från Norge till Svenljunga. Sedan byggdes en speglad datahall några hundra meter från den andra hallen. Allt fungerade bättre.

Så började Blåkläder utlandsexpansion gå i raketfart. Över hälften av försäljningen kom utanför Sverige.

Trots att it-avdelningen satsade på mer virtualisering behövdes fler servar. Det blev 45 servrar, alltså fler än innan it-avdelningen började virtualisera.

Driften blev stabilare, men man blev inte av med driftstörningarna. Som lök på laxen blev det svårare att hantera växande datamängder, både från en Exchange-plattform och från internt lagrad data.

– Bara 31 procent av lagrad data var unik. Resten var kopior som dubbeloch trippellagrades i onödan, berättar Joakim Borgström.

December 2013 var det dags att investera ytterligare i driftlösningar, för att klara av Blåkläders globala framfart.

– Vi skulle upphandla nya servar, diskar och ersätta bandbackupen, säger Joakim Borgström.

Budgeten för att uppdatera it-miljön var 1,4 miljoner kronor. En riskoch sårbarhetsanalys visade att en rejäl översvämning i Svenljunga skulle slå ut båda hallarna. Att bygga en ny hall, långt från Svenljunga, skulle spräcka budgeten med råge.

Då vaknade tanken fram att ta ett halvt steg in i molnet. It-avdelningen skulle placera en egenägd utrustning hos en extern part som erbjuder lagring och backuper i sitt moln.

– Men jag var ändå mycket kritisk att ta klivet in i molnet. Det var stora frågetecken om säkerhet, behörighetsgrader, integration och hur det ska gå till den dagen man skulle byta molnleverantör, säger Joakim Borgström.

Han kontaktade molnjättarna Amazon och Google, men de visade bara ett svalt intresse. Microsoft däremot ville ha ett möte med Blåkläder.

Samtidigt vände sig Joakim Borgström till Atea, som tidigare byggt Blåkläders datahall med HP-servrar. Ateas egna konsulter var oense – hårdvarusäljarna föreslog nya servar medan licenssäljarna slog på trumman för molntjänster. Men Atea drog igång en förstudie.

– Den ledde till fram till att vi våren 2014 successivt flyttade stora delar av it-miljön till Microsofts moln Azure samt Office 365, säger Joakim Borgström.

Han menar att molnet ska ses som kapacitetsleverantör, då ansvaret på att övervaka och säkerhetskopiera ligger kvar på Blåkläders it-avdelning.

De flesta system har flyttat till molnet medan några snurrar kvar i Blåkläders egen datahall, som numera består av tolv servrar. På dem finns Lync, Microsoft RDS, affärssystemet och en redundant koppling för Active Directory som sedan synkroniseras upp till Microsoft alla tjänster.

Microsofts Azure består av både platform as a service och infrastructure as a service. Blåkläder använder Azure för sina serverplattformar.

EDI för e-handel, Azure Databases för sql-databaser och publiceringsverktyget Website för vissa av sina webbsidor. Storsimple i Azure har it-avdelningen för att hantera lokalt speglad data, men inbyggt finns också funktionen Traffic Manager som används för att prioritera olika typer av nätverkstrafik. Azure används också för övervakning. Backup-lösningen är DPM Recovery Services och Biztalk Services används för integration.

– Det är enkelt att flytta funktionalitet från våra egna servar till Azure. Kommunikationen via internet krypteras och komprimeras. Det tar ungefär femton minuter att sätta upp en ny server i Azure, säger Joakim Borgström.

Speglas till hallen

speglas till hallenMajoriteten av Blåkläders it-funktioner ligger i Azure och Office 365, som speglar över viss data från azure. Blåkläders lokala datacenter är sammankopplat med Azure-plattformen. Separat finns en Storsimple-lösning som tar backuper från Azure och speglar ned till Blåkläders datahall i Svenljunga. (Klicka för större bild!)

I Office 365 används Office365, samarbetsverktyget Sharepoint Online där Blåkläder har primärlagring, alla team-portaler och lagringslösningen Onedrive för företag.

Blåkläders dotterföretag använder också molntjänsterna. Anställda, kunder och leverantörer kan börja samarbeta med hjälp av de nya molnplattformarna. Man kan dela sina skrivbord och växla mellan chatt, video eller telefonsamtal med hjälp av en Lync-lösning som har en egen sipanslutning för externa samtal.

Med Azure och Office 365 har Blåkläder fått betydligt mer och billigare lagring än tidigare, enligt Joakim Borgström. Inget lagras i onödan. Personalen kan söka sina dokument betydligt snabbare. Varje dygn säkerhetskopieras 2 terabyte data – hittills har 20 terabyte data lagrats i molnet.

Molnsatsningen har kostat 475 000 kronor, men mycket pengar sparas i och med den.

– Innan molnsatsningen blev realitet behövde vi 700 000 kronor för serverinvesteringarna. Tack vare molnlagring och färre externa konsulttimmar sparar vi drygt 230 000 kronor årligen, säger Joakim Borgström.

Om man lägger till eliminerade driftstopp, effektivare medarbetare och it-avdelningens minskade driftoch supportansvar blir besparingarna ännu högre.

plocklagersystem
Blåkläders automatiserade plocklagersystem är integrerat med företagets affärssystem. Som it-stöd används android-surfplattor och azure Remote app.

Men Joakim Borgström är inte orolig för att it-avdelningen skulle avveckla sig själv på grund av molnsatsningen:

– Vi behöver en stark beställarkompetens. Vi har delvis nya arbetsuppgifter. Nu finns tid att lägga kraft på stora it-projekt som väntar, säger han.

Men allt har inte gått smärtfritt. Det var tidsödande att utvärdera molnleverantörerna, och syna deras utbud. Joakim Borgström fick lägga mycket tid att undersöka de juridiska aspekterna.

– Olika länder har olika regler för hur bokföringsrelaterade data kan lagras. Till slut gav skatteverket Microsoft tillstånd att lagra vår svenska bokföring i deras hallar som finns utomlands, säger Joakim Borgström.

Det som är mindre bra med Microsoft molnlösning är att antalet vpn-tunnlar var begränsade. Det är också svårt att kombinera Sharepoint Online och Sharepoints lagringslösning i Azure.

Konkret exempel är om man vill mellanlagra Azures projektportal Team Site från Sharepoint Online för att sedan spegla data till en Team Site lokalt i Sharepoint.

– Det lär lösa sig på sikt. Hela Azure-plattformen expanderar – ofta blir nya funktioner tillgängliga där långt snabbare än vad vi skulle hinna få dem på plats i en egen datahall, säger Joakim Borgström.

Att fler it-avdelning ar lär molnsatsa efter liknande principer som Blåkläder. Det är lockande att helt eller delvis överge egen lagring och i stället shoppa lagring och backuptjänster i molnet – många it-avdelningar anser att det är för dyrt och krävande att löpande investera i ny serverkapacitet i takt med att databergen växer. Mängden producerad data når globalt 44 biljoner gigabyte år 2020, enligt en rapport från och IDC och EMC.

automatiserad skanning
Varje år tar Blåkläder i Svenljunga emot 250 000 kartonger från sina egna fabriker i Asien. Godsmottagningen sker via en automatiserad skanning.

Men att ta steget in i molnet är ingen enkel match. Inte ännu i alla fall. Avsaknaden av standarder är en orsak till att många fortfarande avvaktar. En kund kan installera en applikation hos molnleverantör A men inte hos leverantör B. Och molnleverantörerna har mycket kvar att göra för att locka. Särskilt viktigt i lagringen är att följa Personuppgiftslagen, PUL. Utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, EES, finns datalagringskrav som ska uppfyllas. Andra regelverk är bokföringslagen, som Blåkläder fick reda ut. I vissa länder kan myndigheter kräva att bokföringsinformation hos ett svenskt företags globala affärssystem måste sparas fysiskt i det land företaget är etablerat i. Det kan också finnas branschspecifika regler att ta hänsyn till.

microsoft center
I så kallade Operations Centers vill Microsoft säkerställa att molnkunderna får hög tillgänglighet genom avancerad övervakning och snabb incidenthantering.

För it-avdelningarna krävs därför rejäla utvärderingar. Och det har Blåkläders it-avdelning lyckats med. Förutom att de har löst sina lagrings och backup-problem, har driftstoppen i princip försvunnit. Och som grädde på moset har de anställda blivit effektivare.

Sammantaget står Blåkläder väl rustade för att klara av sin fortsatta globala expansion.

Fakta

Joakim Borgströms bästa tips till molnköparen:
• Syna molnleverantörernas säkerhet, sekretess och om de klarar av relevanta regelverk.
• Inför en policy om vad som gäller när dokument delas.
• Se och lär när molnflytten börjar. Satsa stegvis.
• Anlita en stabil internetleverantör.
• Säkerställ en övergångslösning om du i framtiden vill byta leverantör eller börja lagra själv.

tinytw.se/extrema - ”extrema virtuella maskiner till extrema priser” – en priskoll på molnet just nu.

tinytw.se/molnkriget - ”Tre giganter dominerar molnkriget”

tinytw.se/molnserver2014 - Bästa servern i molnet 2014 – TechWorlds stora test.