Big data har varit rejält hett under många år, och det finns inga tecken på att intresset svalnat, snarare tvärtom. På senare tid har det dykt upp exempel på riktiga tillämpningar och det har lett till att allt fler är redo att ta klivet från teori till praktik.

Att intresset är stort är inte konstigt. Nästan alla större företag känner på sig att det finns hemligheter att upptäckas i de enorma datamängder som skapas i systemen – egna och andras. Man är rädd för att den som inte hänger med riskerar att bli ifrånsprungen av snabbfotade konkurrenter.

Tidigare var det främst rena internetbolag som tog tekniken på allvar, men nu har det spridit sig till nära nog alla branscher. Även många myndigheter är nyfikna. Förhoppningen är att mer datadrivna beslut bland annat kan ge oss bättre sjukvård, infrastruktur och högre säkerhet.

Orsaken till det stora intresset just nu är att mängden data har blivit rejält stor även på mindre bolag. Analytikerna på IDC har till exempel beräknat att mängden data i världen kommer vara mer än 50 gånger större 2020 än vad den var 2010. Den faktorn gäller många vanliga företag också. Siffran lär växa ännu mer om sensortrenden får fart med hjälp av sakernas internet.

Intresset växer

intresset för big data
Att intresset för big data ökar syns tydligt om du studerar Googles sökdata. Trenden pekar kraftigt uppåt sedan något år tillbaka och verkar inte mattas av.

Traditionella analysverktyg har svårt att hantera ökningen för en rimlig kostnad. Så när nya metoder och produkter lovar att hantera volymen, farten och diversiteten för en relativt liten peng är det förståeligt att många dataägare gladeligen studerar möjligheterna närmare. Big data utlovas vara nyckeln.

Ett hinder på vägen är att termen big data används väldigt brett, för att innefatta många olika säker. Det finns ingen riktigt accepterad definition och de som cirkulerar mest frekvent är oprecisa och luddiga. Många företag väljer därför att tolka begreppet på ett sätt så att deras produktportfölj matchar.

Sida 1 / 3

Innehållsförteckning

Fakta

hadoop.apache.org - Mer om heta Hadoop-sviten på Apaches sidor.

tinytw.se/cloudera - Cloudera är en liten spelare kopplat grepp om Hadoop.

tinytw.se/ibmbig - Bland de stora bolagen har IBM många av de mest intressanta lösningarna.