Du som arbetar med it har generellt sett sämre arbetsmiljö än anställda inom andra branscher. Det menar i alla fall den ideella organisationen Prevent som i samarbete med fackförbunden PTK och Unionen och arbetsgivar- organisationerna Almega och IT & Telekomföretagen nu gör en gemensam satsning för att få it-branschen att intressera sig mer för arbetsmiljöfrågor. Projektet pågår under 2015 och väntas ta fart på allvar i höst.
Britta Carlström
– Arbetsmarknadens parter inom it-branschen har sett ett behov av att väcka intresse för arbetsmiljöfrågor. Därför har de initierat det här projektet, säger Britta Carlström, marknadsstrateg på Prevent.

– Vi riktar oss i första hand till mindre företag med upp till 50 anställda. Vi upplever att många företag i branschen är positiva och nyfikna på den här typen av frågor eftersom det kan bidra till framgång.

Anledningen till att man i första hand siktar in sig på mindre företag är att de ofta saknar en hr-ansvarig och därför också är i behov av mer kunskaper än större företag. Det är också ont om resurser i övrigt.

Läs mer: Johannes gick ner 4 000 kronor i lön för att byta jobb. Skulle du göra detsamma?

Enligt Prevent har it-företagen ofta för dåliga kunskaper om den här typen av frågor, och den så kallade samstatusen ligger dessutom under snittet. Sam står för systematiskt miljöarbete, och där ingår fysiska, psykologiska och sociala arbetsförhållanden.

Organisationen påpekar att Sveriges kontor är relativt bra och uppfyller fysiska förutsättningar – till exempel brand, ergonomi och ventilation – men att det däremot kan finnas psykosociala arbetsmiljöproblem.

– Vi har sett att det finns en oro hos vissa arbetsgivare när det gäller att behålla och attrahera kompetent personal. Många ställer sig frågan: ”Vad kan vårt företag göra för att få personalen att trivas och vilja jobba hos just oss?”. På senare tid har det här uppmärksammats mycket i media att det är hård konkurrens om kvalificerad personal inom it-branschen, säger Britta Carlström.

Än så länge är det inte helt spikat vilka aktiviteter som kommer att genomföras för att nå ut till berörda parter. Den stora lanseringen är planerad till hösten.

Läs mer: Hur effektiva är personlighetstesten?

Redan nu erbjuder Prevent ett antal kostnadsfria hjälpmedel som till exempel en webbenkät för att kartlägga stressen i organisationen. Flera nya webbverktyg kommer att lanseras senare i år, bland annat ett för tjänstemän som behandlar psykosociala frågor, om hur man får en bra introduktion för nya medarbetare i företaget och tips till den som ska göra om kontoret.

Sedan tidigare arbetar Prevent löpande med att stödja arbetsplatsernas arbetsmiljöarbete och inspirera till förbättringar. Det gör man bland annat genom att informera om arbetsmiljöfrågor, utbilda och genomföra seminarier och ta fram enkla och användbara produkter och metoder.

David LindauDavid Lindau, systemadministratör på telekomföretaget Sitetel Sweden, är en av dem som välkomnar Prevents satsning.

– Jag tycker absolut att det behövs. Allt för länge har it setts som ett ”killen i källaren”-objekt. Generellt sett skulle jag tro att ergonomi och it-utrustning inte alltid är på topp. På min arbetsplats är de däremot måna om arbetsmiljön, och de ser också till att önskemål om förbättringar genomförs. Det görs löpande utvärderingar och utfrågningar.

David Lindau har också flera idéer om hur arbetsmiljön skulle kunna förbättras inom it-sektorn. Bland annat anser han att det skulle vara bra med någon typ av fysiska aktiviteter eftersom många sitter stilla framför datorer och servrar under långa stunder. Han anser också att det snålas alldeles för mycket med nätverksutrustningen, något som leder till onödiga väntetider.

Britta Carlström på Prevent ser fram emot att påbörja arbetet. Hon ser egentligen bara ett enda hinder som skulle kunna sätta käppar i hjulet för projektet:

– Att man inte har tid att sätta sig in i de här frågorna och prioritera dem. Men det är det värt, för alla vinner på en bra arbetsmiljö.

Fakta

1. Gör en översikt över ergonomin. Säkerställ att bord och stolar är rätt inställda och att medarbetarna har kvalitativa bildskärmar, tangentbord och annan utrustning.

2. Genomför noggranna förstudier inför upphandling av nya it-system, för att minska risken för att organisationen köper in bristfälliga system som påverkar arbetsmiljön negativt.

3. Inför fysiska akti viteter som bryter det monotona arbetet framför skärmen. Det kan till exempel handla om enklare stretchövningar som utförs en gång i timmen.

4. Kommunicera. Genomför enkäter och samtal för att fånga upp eventuella problem.