Jodå – Trafikverket gör också sitt bästa

När en geomagnetisk storm induceras i järnvägsräls uppstår väldiga spänningsfall längs rälen. Det ska till mycket ström för att det ska uppstå ett spänningsfall på 6 volt på 300 meter räls, men det förekommer. Signalledningarna som ligger längs spåren, i princip mångpolig telekabel, drabbas på samma sätt.

Resultatet skulle kunna bli signalfel, röd signal, tågstopp och annat elände, om Trafikverket inte var förberett. Mätningen av spårledningen, alltså spårets beläggning, är numera konstruerad och kompenserad för att klara solstormar och signaleringen över längre sträckor sker med optisk fiber, som är okänslig för magnetfält.

Bro Södertälje

Trafikverket har två permanenta mätledningar där man kontinuerligt registrerar jordmagnetiska störningar. Båda mätledningarna är cirka 3 mil långa och ligger i ungefär rät vinkel i förhållande till varandra. Den ena går från Bro till Stockolm och den andra från Stockholm till Södertälje.

Mätvärden över 5 volt registreras och larm ges om den registrerade spänningen på någon av mätledningarna överstiger 20 volt. Larm sänds automatiskt till Trafikverkets eldriftledare, till Vattenfall och till Telia. Längsspänningar på 80 volt har uppmätts på sträckan Stockholm-Södertälje.

Mätledning

Registrering av spänning på mätledningen Stockholm–Södertälje den 14 juli 1982. Klockan 01.54 uppgick spänningen till cirka 80 volt. Som framgår av registreringen ”fladdrar” den jordmagnetiska spänningen mycket kraftigt. Jordmagnetiska strömmar på 100 ampere har mätts upp i spår. Diagrammet kommer från Banverkets skrift Signalteknisk information BT 95088.

Men det finns fler problem ...

Med åren har nya faror upptäckts som mänskligheten kan drabbas av, och ny teknik utvecklats för att motarbeta farorna. Rymdvädret är verkligen inte helt utrett ännu, mycket forskning kvarstår.

En annan fara som tillkommit är near earth objects, alltså tunga rymdklumpar som kan komma för nära jorden, slå ned och orsaka skada. NASA och andra funderar på en lösning – vi ber att få återkomma till det i framtida artiklar.