Sammanfattning

test e-post
(Klicka på bilden för att förstora den)


TechWorlds slutsats

En enkel regel verkar gälla för all säkerhet: Ju krångligare användning och ju större personligt ansvar, desto säkrare lösning. Och ju mer man lägger i händerna på en tredje part eller i molnet, desto osäkrare.

Vilka rökridåer som än läggs på när det gäller säkra molntjänster kommer molntjänsterna alltid sist när det gäller säkerhet. Om man inte väljer att blint lita på leverantörerna.

För enskilda användare rekommenderar vi GnuPG, men för större organisationer förordar vi krypteringslösningen i Microsoft Outlook, där man använder smarta kort och endast kommunicerar med krypterade meddelande till organisationer som har samma säkerhetsnivå gällande kryptering.

Men som sagt: det är inte mycket nytt under kryptohimlen.

LÄS MER

tinytw.se/nyrussia - Om kalabaliken runt Telegram.org.

blog.zimperium.com/telegram-hack - Om hur Telegram.org-meddelande lagras i klartext.

tinytw.se/abnyckel - Aftonbladet råkade publicera en privat nyckel nyligen.