MASKINRUMMET

maskinrum
I maskinrummet på 34:e våningen i Kista Science Tower finns totalt sju hissmaskiner med oväxlade, direktdrivande permanentmagnetiserade synkronmotorer på 32 kilowatt (gröna) och tillhörande frekvensomriktar-skåp (blå). En hastighetsregulator (HR) står invid en maskin. Utdata från alla drivenheter samlas i en koncentrator (K) och kan studeras i statistik-datorn (S). Därifrån kan även hissarnas driftprogram ändras.
hastighetsregulator
Bredvid varje maskin (grön) står en centrifugalstyrd hastighetsregulator som rent mekaniskt känner korgens hastighet via hr-linan och löser ut fånget (safety gear) om hastigheten skulle bli för hög. Mikrobrytaren på sidan är en brytare för motorströmmen och har inget med säkerheten att göra.
den maskinrumslösa hissen
Kone har slagit tillbaka mot hydraulhissen med sin platta synkronmotor i ett initiativ kallat ”den maskinrumslösa hissen”. Klumparna på sidorna är bromsar.
apparatskåpet
All styrning av hissen ryms i apparatskåpet. Order till hissen kommer till hissdatorn, som omvandlar dem till drivströmmar till frekvensomriktaren. Driften övervakas av sensorer i schaktet, som tas emot av olika gränssnitt. Omriktaren matar ut ungefär 320 volt och 20 hertz till synkronmotorerna.

Traditionellt har bromsenergin som blir över när korgen går uppåt bara avgivits som värme i ett bromsmotstånd, men i modernare hissar finns möjlighet att mata tillbaka den till elnätet.

De datoriserade styrsystemen har utvecklats för att bättre kunna möta trafikflödet i en byggnad. Förr inskränkte sig detta till så kallade väljare.

– Systemet valde ut den hiss som var på väg åt rätt håll och den som var närmast, att åka till den anropande våningen. Numera har man trafiksystem som känner av mängden anrop från exempelvis plan 6, för att det exempelvis finns en lunchrestaurang där. Systemet kommer då vid lunchtid börja skicka hissar till plan 6 utan att någon tryckt på knappen. Algoritmen anpassar sig efter verkligheten, baserat på faktisk användning, så att om restaurangen flyttar till en annanvåning, kommer hissarna i stället att skickas dit i högtrafik.

– Dörrtiderna kan också anpassas. I lågtrafik kan man ha gott om tid att ta sig in, men i högtrafik slår dörrarna igen snabbare. Det finns många algoritmer för detta. Under lågtrafik kan systemet också parkera hissar för att spara energi, säger Styrbjörn Andrén.

Hissens styrsystem lämnar utdata om driften, som kan användas för statistik, men också för trafikplanering i realtid. Flera hissar kan meddela varandra var de befinner sig, vilket nyttjas för att klara trafiktoppar.

Nästa steg är destinationskontroll, alltså att varje passagerare trycker på en knapp med sin destinationsvåning redan i entrén. Då vet systemet hur många som vill åka till plan 6. Det kanske inte räcker med en enda hiss.

Den högsta konventionella hissen som finns i dag är 460 meter och finns i skyskrapan Burj Khalifa i Dubai. Där går gränsen för stållinor, eftersom bärlinorna väger så mycket att man behöver öka lindiametern bara för att kunna lyfta linornas vikt.

– Förhoppningsvis ska Ultrarope kunna utöka det till 800 meter. Men hissar som åker i sidled, eller hissar som drivs med maglev-effekter är bara teori än så länge, avslutar Styrbjörn Andrén.


FIKTIVA HISSAR

Rymdhissen
Rymdhissen från jorden till geostationär bana. Kanske inte så fiktiv ändå. Hissbanans längd: 36 000 kilometer. Gör 200 kilometer i timman, driven av solljus. (Bild: Nasa)
Willy Wonkas raketdrivna glashiss
Willy Wonkas raketdrivna glashiss i ”Kalle och chokladfabriken”. Mycket hög hastighet och bra acceleration. Mycket snyggt, transparent gränssnitt på destinationstablån. (Bild: Warner Brothers)
Hissen i Trolldomsministeriet
Hissen i Trolldomsministeriet i ”Harry Potter och Fenixorden”. Äldre magi-driven typ med korg i trä, med dubbla grindar och hisspojke. Kan röra sig i X-, Y- och Z-led. (Bild: Warner Brothers)

Fakta

www.kone.com/ultrarope - Om Kones ultrakabel Ultrarope.

tinytw.se/hisstoria - En hisshistoriesajt tillhörande Lars Sundström.

tinytw.se/mythbust - Mythbusters knäcker myter om störtande hissar (video).

tinytw.se/1kmhiss - BBC om problemen med den en kilometer höga hissen.

tinytw.se/londonhp - Om tidig hydralkraft i London.

tinytw.se/elevwiki - Elevatorpedia (Jodå, den finns!)

tinytw.se/skrik - Undertecknad testar värstinghissen Fritt fall på Gröna Lund.

tinytw.se/rull - ”En rulltrappas själ” – en monsterartikel om en annan robust teknik.