Det var väl IBM som utvecklade trumminnen, kvicksilverminnen, radskrivare och hålkort? Och Control Data (1957)? Och ICL (1968)? Och det första högnivåspråket säger nog många är Cobol, inspirerat av Grace Hoppers Flow-Matic från 1959.

Nej, det visar sig att trumminnet uppfanns redan 1932 av en polack. Kvicksilverminnet, i princip ett fördröjningsminne i form av ett rör med kvicksilver, togs fram redan av Presper Eckert 1940 och radskrivare i olika former förekom allmänt redan omkring 1930. Halvtums magnetbandstationer med vakuumkolonner utvecklades dock av IBM och började tillverkas redan på 1950-talet.

Konrad Zuse 1992
Konrad Zuse 1992.

En man i förkrigstyskland fick en väldig laddning idéer och började bygga maskiner som skulle revolutionerna datoranvändandet, men bara i Tyskland. Han genomlöpte själv hela datorrevolutionens alla steg från mekaniska maskiner, över telefonreläer, elektronrör och transistorer, startade ett företag, byggde stordatorer, gick i konkurs och försvann, utan att lämna några egentliga spår efter sig, annat än en och annan monter i ett tyskt museum.

Konrad Zuse (1910–1995) var en riktig tekniker. Han började med att studera ingenjörsvetenskap och arkitektur, men tyckte att det var tråkigt och blev i stället civilingenjör 1935. Han jobbade som konstruktör på en flygfabrik nära Berlin och fick där syssla med en hel massa rutinberäkningar. Det var så han började drömma om en räknande maskin.