Plankalkül – ett språk utan maskin

Det första högnivåspråket var inte alls Flow-Matic utan Konrad Zuses Plankalkül. Zuse hade kommit fram till att maskinkodsprogrammering var för krävande och ville ha något mera överskådligt. Han hittade på Plankalkül redan åren 1943–1945 och skrev ett schackspel med det, men publicerade bara delar av det teoretiska verket. Han hade ingen maskinvara att köra det på vid denna tid, men språket har verifierats senare och visat sig fungera. Han lämnade in språket i form av en doktorsavhandling till universitetet i Augsburg, men fick den inte godkänd av rent administrativa skäl.

Plankalkül
Ett kort program i Plankalkül, som stegar sig igenom och returnerar värden ur en matris.

Stort företag, men begränsad marknad

1949 grundade Zuse företaget Zuse KG och började bygga datorer kommersiellt. Bolaget genomgick ungefär samma utvecklingskurva som IBM, med ungefär samma maskintyper, minnestyper (kvicksilverminnen, trumminnen och allt) och blev ett stort företag med fler än 1 200 anställda som massproducerade datorer.

Z31
Z31 ur en broschyr från 1962. Bild: Horst Zuse.

Man kan särskilt notera Z31 från 1962 som hade magnetiskt trumminne på 6 750 maskinord, utöver magnetiskt kärnminne på 9 000 maskinord. Det fanns en kompilator för Algol 60 för maskinen.

Eftersom Zuse KG hade en tämligen begränsad marknad, i stort sett bara Tyskland, gick företaget dåligt i konkurrensen och såldes till Siemens år 1967.

Z31
Z31 med magnetiska trummor. Bild: Hugovanmeijeren (GFDL)

Suse är en Linux-version från 1992, vars namn sägs betyda Software- und System-Entwicklung. Men man kan också tänka sig att namnet är en hyllning till Konrad Zuse, en av vår tids stora, men tämligen okända uppfinnare.

LÄS MER

Mer om Z1: zuse-z1.zib.de

Konrad Zuse-museet: www.konrad-zuse-computermuseum.de