Rätt ska vara rätt

2015-06-03 kom ett e-brev från Radiotjänst, i vilket de tar tillbaka sitt beslut att jag har tv:

Beslut
Radiotjänst i Kiruna AB ändrar tidigare beslut med registreringsnummer 20152282981001. Vi har tagit bort fakturorna med nummer 10201635978007-008. Du har ingen skuld hos Radiotjänst.

RADIOTJÄNST I KIRUNA AB
Juridiska gruppen

Jag tackar Radiotjänst för att de slutligen låtit logiken segra. Men det ändrar ingenting i sak. Detta att deras kontrollanter har fria händer att uppfinna tv-apparater efter eget gottfinnande och därmed starta en faktureringsprocess som kan resultera i hot om kronofogde, passar inte i en rättsstat som Sverige.

Den mörka sidan ruvar på hämnd

Staten och Radiotjänst kommer, som jag redan tidigare spått, inte att lägga sig platt utan funderar på nya, otrevliga åtgärder för att få tillbaka de 58 miljonerna. De har, som vi sett, inte suddat bort ärendena om datorinnehav ur sina register. I stället har de hittat en ny bundsförvant.

Den nya SVT-chefen Hanna Stjärne beklagar att tv-avgift inte längre kan tas ut för datorer. Hon menar att avgiften borde återkomma och kallar det att ”vidga tv-licensen”. Hon befäster det med orden ”Datorn bör göras licenspliktig” och ”Alla sorters skärmar bör räknas”.

Som Radiotjänst redan har konstaterat tittar jag naturligtvis på tv. På datorn. Jag har flera stycken, med ljudanläggningar. Det är inte ett lagbrott. Ännu.

DESSUTOM:

Funderar du på varför du måste uppge namn, adress och telefonnummer när du köper tv? För de uppgifterna åker direkt till Radiotjänst. I Svensk Författningssamling står: ”Yrkesmässig överlåtelse eller uthyrning i detaljhandeln av tv-mottagare skall anmälas av överlåtaren respektive uthyraren till RIKAB”. Radiotjänst upprepar det här på sin webbsida: ”Företag som säljer, hyr ut eller tillhandahåller tv-mottagare ska lämna uppgifter till Radiotjänst om de som köper eller hyr en tv-mottagare, senast månaden efter uthyrningen eller försäljningen ägde rum.”
http://www.radiotjanst.se/sv/Kundservice/Tv-handlare-och-operatorer/