1. Var ödmjuk
Ödmjukhet kanske inte är det första man kommer att tänka på vad gäller riktigt duktiga programmerare. Men flera av de programmerare Infoworld pratar med lyfter fram den egenskapen.

– Jag utgår i från att alla andra kan mer än jag och det gör att jag lär mig saker. Visst ska man lita på sina kunskaper, men man bör samtidigt vara medveten om att man inte kan allt, säger Vivin Paliath, seniorutvecklare på Infusionsoft.

2. Lyssna
Det hänger ihop med att vara ödmjuk, men det är värt att lyfta fram förmågan att lyssna i sig.

– Lyssna på dina kunder, användare och medarbetare. Ju längre jag kommer i min karriär, desto mer förstår jag att empati är en viktig förmåga för programmerare, säger Colin Mitchell, utvecklare på Bandzoogle.

3. Anta utmaningar
Vivin Paliath framhäver vikten av att inte begränsa sig, utan lämna sin bekvämlighetszon och lära sig nya saker. Ett annat råd av samma typ är att bygga nya typer av lösningar på fritiden.

TechWorld Summit 4 juni 2019, nätverka med 300 IT-proffs och få samtidigt en heltäckande överblick av den senaste tekniken.

4. Lär dig nytt
Att skapa nya typer av applikationer är en aspekt av att lära sig saker, men inte den enda. De bästa programmerarna försöker lära sig nya saker hela tiden, i alla situationer. Det kan handla om att lära sig nya datastrukturer och algoritmer, eller hur kompilatorer fungerar. Det är kanske inte saker som de flesta arbetar med dagligen, men den typen av förståelse kan underlätta att lösa en del problem. Ett annat råd är att ständigt lära sig nya språk, till exempel ett inom var och en av följande kategorier: deklarativt, funktionellt, objektorienterat och procedurellt.

5. Var flexibel
– Duktiga utvecklare förstår att det finns flera olika lösningar på ett problem och att vissa objektivt sett är bättre än andra, och att vissa objektivt är bättre i vissa situationer. Det finns inget verktyg, språk eller ramverk som är bäst i alla situationer, säger Vivin Paliath.

6. Skriv ner saker
En läsare på Hacker News berättar att han för journal över programfel han hittar och åtgärdar. Om han upptäcker att han hittar ett visst fel och går igenom samma felsökningsprocess två gånger med tre månaders mellanrum så vet han vad det är han inte behärskar och behöver lära sig.

7. Jobba tillsammans med bättre programmerare
Det kanske enklaste sättet att bli bättre är att omge sig kollegor som är bättre än en själv. En läsare på Hacker News hävdar att kvantiteten och kvaliteten på det man lär sig står i direkt proportion till antalet smarta programmerare man omger sig med.

Och om det är du som är smartast så är det dags att byta jobb.

Artikeln är tidigare publicerad i oktober 2018