trafiikljus
Det finns mera grejer än man tror i en innerstadskorsning. Trafiksignaler för bilar, cyklar och gående och olika sätt för dessa trafikanter att göra sig påminda i systemet, som detektorer och tryckknappar. Vissa fordon, som bussar, kan dessutom prata till sig prioritet i korsningen via radio.

Rött ljus! Hur irriterande är inte de där 30 sekunderna du tvingas vänta på din tur i en korsning? Fast när signalen någon gång visar gul blink är det många om inte ”iakttar försiktighet” utan kör och krockar hur som helst. Ljusreglerade korsningar med närvarodetektorer har räddat många liv, men det är viktigt att de är korrekt programmerade, övervakade och underhållna. Annars är de inte trovärdiga.

Thomas Ringholm
Thomas Ringholm trivs i kontrollrummet på Trafikkontoret. Här visar han hur man hämtar in status från alla trafiksignalreglerade gatukorsningar och undersöker loggen för att se vad som hänt med anläggningen den senaste tiden, hur den bytt program och vilka typer av fel som uppkommit.

Nybyggnad och underhåll av trafiksignaler och andra elektriska trafikanordningar i Stockholms stad sköts av Trafikkontoret, Enheten för trafikteknik.

Läs mer: Hissen är inte en dödsfälla. Så fungerar den

Håvard Wahl.
Håvard Wahl är systemansvarig på Trafikkontoret. Här blir han upplyst.

– I en typisk innerstadskorsning har man detektorer och signalstolpar. I stolparna sitter det signallyktor utrustade med lysdioder, samt tryckknappslådor för gående och cyklister. I mindre omfattning finns även radardetektorer och kameror. Styrapparaten som hanterar allt detta finns i ett plåtskåp intill, säger Håvard Wahl, systemansvarig på Trafikkontoret.

Korsningarna styrs enligt ett antal samordnade så kallade program med fasta omlopp. Ett omlopp är hela signalsekvensen från att en körbana får grönt tills den får grönt nästa gång. I Stockholm används klockstyrda programbyten, ett morgonprogram avsett för den trafikmängden, ett mitt-på-dagen-program, ett på eftermiddagen då det råder rusningstrafik ut från staden och slutligen ett kvällsprogram. Ett omlopp brukar som längst vara 90 sekunder. Sent på kvällen växlar signalerna från tids- till trafikstyrning, frisläppta från ett bestämt omlopp från klockan 10 på kvällen till sex på morgonen. Detta betyder att alla signaler visar rött och kommer det en bil och påverkar detektorerna, så får den grönt.

Trafikljus
Korsningen mellan Götgatan och Ringvägen är mycket tungt trafikerad och innehåller allt godis en trafiktekniker kan önska sig. Klicka för att få en förstorad ritning, titta runt lite på den och lär dig symbolernas betydelser. Följ signalerna från styrapparaten till stolparna och se hur detektorerna får in sina indata. Notera signalgruppsnamnen. Signalerna ingår i olika grupper som hanteras av olika delar av omloppsprogrammet, där Fn:n är biltrafik, Cn:n är cykel och Gn:n är gångtrafik. Betrakta gärna samma område i Google Street View och leta upp alla föremålen på ritningen.
Trafikljus
Ett omlopp tidsplaneras mycket noggrant och teorin är intrikat, för att nu uttrycka sig milt. Mycket tankeverksamhet går till exempel ut på att ge fotgängare grönt före bilar, så att en fotgängare inte ska hinna bli påkörd och i övrigt att undvika konflikter. Bilden visar en liten del av styrschemat för korsningen Götgatan-Ringvägen. Signalgrupperna i ritningen över korsningen återkommer i kolumnen Litterering. Fasbilderna anger olika säkra sätt att släppa fram trafiken och numren i fasbilderna motsvarar körbanornas nummer på ritningen. Tidslinjerna för de olika signalgrupperna flyter horisontellt och är graderade i sekunder. Röd färg betyder rött ljus i sagda signaler, medan vitt anger grönt ljus. En pil i tidslinjen anger röd-gul signal och ett snedstreck anger utökad gröntid (2–3 sek).

Begreppet samordnad korsning anger att alla signaler växlar enligt ett fastlagt tidsschema. Men om behovet finns och det är många bilar på något ställe kan signalerna dessutom trafikstyras och lämna extra gröntid åt en genomfartsled. Genom att småknuffa på omloppsprogrammet kan man åstadkomma ett bättre trafikflöde. Tiderna är kortare än man tror. Gröntiden kan vara så kort som 4 sekunder, men ligger normalt uppåt 16 sekunder.

Sida 1 / 3

Innehållsförteckning

Fakta

En mycket bra historik finns på Wikipedia.

Techworlds artikel om järnvägens säkerhetssystem.

Techworlds artikel om tunnelbanans säkerhetssystem.