Windowstekniker

Molnlösningar du måste behärska

Infrastructure as a Service (IaaS)
Lite beroende på vilken leverantör av virtualiseringslager du har idag är det troligt att du kommer att köra vissa av dina servrar i en molntjänst istället för i din egen fysiska miljö. Tjänster som Azure Virtual Machine, Amazon EC2 och VMWare vCloud Air fungerar alla utmärkt för att husera dina servrar, skapa en nätverksanslutning till ditt nätverk och göra det möjligt för dig att minska din fysiska infrastruktur. Med tanke på att man bara betalar för servrar som är påslagna kan detta i vissa fall spara stora pengar åt dig.

Platform as a Service (PaaS)
I takt med att allt fler tjänster huseras i molnlösningar blir det mycket viktigt att kunna mer om PaaS-tjänster i molnet. Färdiga SQL-tjänster som Azure SQL Server innebär att du mer behöver bli bra på att kontrollera prestanda på lösningen istället för att bekymra dig om konfiguration och underhåll av själva SQL-servern. Sharepoint Online som är en del av Office 365 är också en produkt som många kommer att ha tillgång till via sin prenumeration och behovet av kunskap kring detta är enormt. Hybridlösningar där man kombinerar användande av lokal och molnbaserad Sharepoint kommer troligen också att vara ett hett område.

Kunskap kring Azure AD kommer också att vara helt centralt och minst lika viktigt som din nuvarande kunskap kring lokalt AD. Identitetshantering är ett område om garanterat kommer att behövas och vet du allt om hur man integrerar lokalt AD med Azure AD och dessutom hur konton i Azure AD kan federeras med andra molntjänster så har du närmast garanterat jobb redan idag. Azure AD är också nyckeln till många av Microsofts molntjänster och med tanke på att allt mer flyttas in i molnet så kommer identitetsspecialister att stå högt i kurs.

Software as a Service (SaaS)
För att slippa hantera och underhålla egna lokala lösningar så går allt fler företag över till Office 365 för sin e-posttjänst. Skype for Business ingår också i lösningen och du har på några minuter en lösning på plats som troligen skulle ta lång tid att införa och underhålla på egen hand. Att veta hur man hanterar Office 365 kommer att vara mycket viktigt och är du grym på att bygga hybridlösningar mellan lokal miljö och Office 365 (inklusive kunskaper i Azure AD) så är du guld värd på marknaden. Office 365 utvecklas i rasande takt och du bör ha full koll på roadmap.office.com för att vara förberedd när nyheterna dyker upp automatiskt.

I och med att vi går mot en mer heterogen värld avseende de olika enheter som dina användare nyttjar kommer molnbaserat underhåll av dessa att vara viktigt. Microsoft molnprodukt InTune kan användas för MDM och med den täta integration InTune har med Azure AD kommer det troligen att vara en produkt du behöver känna till inom kort.

Läs mer: Upp i det blå! Svenska klädjätten Blåkläder låter it sväva i molnet

För presentation av mer traditionella produkter är det troligt att du behöver ta en titt på Azure RemoteApp som på några minuter ger dig en autoskalande farm av terminalservrar i molnet, redo att leverera dina applikationer till en mängd olika enheter.

Integration mellan olika molntjänster kommer också att bli central kunskap. Att veta hur man använder en viss molnbaserad katalogtjänst för identitetshantering, hämta upp data från ett separat datalager i en annan molntjänst och sedan presentera denna på ett smakfullt sätt (i Office 365 eller via Cortana i Windows 10) i en tredje lösning kommer att göra dig till kung på marknaden. Kunskap om priser och SLA och att kunna väva in detta i den tekniska kunskapen kommer att göra dig ännu mer eftertraktad.

Lokala lösningar du måste behärska

Windows 10
Detta nya OS som precis har börjat rulla ut kommer du givetvis inte att komma undan. Det är fullt med nyheter i Windows 10 och dina användare kommer förstås att förutsätta att du har koll på de nya gränssnittet och de nya funktionerna. Med tanke på att Windows 10 (om du inte väljer Long Term Servicing Branch) ständigt kommer att uppdatera sig själv till senaste versionen av Windows gäller det att du löpande har koll på alla de nyheter som förväntas dyka upp i Windows.

System Center / Private Cloud (Azure Pack)
Lokala molnlösningar kommer, speciellt på stora företag, också att vara efterfrågade. Kunskaper kring produkterna som utgör System Center tillsammans med kunskaper kring Azure Pack kommer att vara eftertraktade, men troligen bara hos ett mindre antal kunder då den stora massan av företag inte når upp till den storlek som troligen behövs för att de ska vilja investera i en sådan lösning.

Fler enheter – fler operativsystem
Du måste ställa in dig på att det är en större flora av olika enheter som kommer att användas för att konsumera de tjänster du erbjuder. Dina användare kommer troligen att ha Windowsdatorer, Mac OS X, iPhone, iPads och olika Androidbaserade enheter och de kommer att förvänta sig att kunna använda de alla och vända sig till dig för hjälp. Kunskaper kring flera olika OS blir alltså eftertraktat.

Hybridlösningar du måste behärska

Oavsett om du huvudsakligen erbjuder tjänster lokalt eller i molnet kommer olika former av hybridlösningar att vara vanliga. Att veta hur man på bästa och säkraste sätt sammankopplar en lokal lösning med en molnlösning kommer garanterat att vara efterfrågad kunskap, både för migreringar och för mer långsiktig samexistens.

Automation kommer också att vara efterfrågat. Oavsett om det är i en molntjänst eller i din lokala miljö så är du kung om du kan automatisera arbetsflöden i exempelvis Service Manager eller Sharepoint.

Läs mer: Så skyddar du servrar i molnet

För att kunna automatisera på ett bra sätt och även för att kunna hantera molntjänster som Office 365 eller Azure så är kunskaper i PowerShell ett måste. Det är redan idag ofta helt nödvändig kunskap för effektiv administration så kan du inte Powershell är du redan på efterkälken.

Det är också en del mjukare värden som du kommer att behöva bli bättre på. I takt med att fokus skiftar från teknik till affärsnytta kommer du troligen att behöva närma dig verksamheten mer och föra en annan sorts diskussioner om behov och nytta än vad du kanske gjort tidigare. Du kommer också att behöva bli bättre på kravställning och kunskap om avtal när data börjar placeras i molnlösningar.

Men det här kan du glömma

Enbart gammal AD-kunskap
Allt färre enheter är domänanslutna och vissa företag har helt upphört använda ett eget AD och kör enbart med Azure AD. Det kommer att ta lång tid, men att enbart vara expert på lokalt AD är troligen inte en smart karriärväg. En tekniker från Microsoft jag pratade med på Ignite-konferensen kallade redan lokalt AD för ”Legacy AD”.

OS-utrullning
I och med intåget av Windows 10 kommer de stora regelbundna bytena av Windows OS att minska och i många fall helt försvinna och ersättas av ett mer löpande flöde där man byter ut gamla eller trasiga enheter. Detta minskar behovet av avancerade uppgraderingar eller stora utbyten av OS.

Exchangekunskap
Med tanke på den rasande takt som Office 365 växer är det troligen så att kunskaper om Exchange kommer att minska i framtiden. Allt färre företag kommer att se någon större nytta i att ansvara för sin egen e-postlösning så lokal Exchange är troligen inte det smartaste karriärdraget idag. Samma resonemang gäller förstås också Lync (eller Skype for Business som produkten heter idag).

Serverhårdvara 
När allt fler tjänster erbjuds i molnet kommer behovet av lokal, fysisk, hårdvara att minska. Att vara grym på att racka servrar och dra snygga kablage blir inte lika eftertraktat i framtiden, annat än i det fåtal datacenter som erbjuder molntjänsterna. Samma sak gäller förstås också lokala lagringslösningar som inte kommer att användas i samma utsträckning som tidigare i och med att data placeras på annan plats.