Den 31 augusti gick det ut ett pressmeddelande om att Tre slopar avgiften för den datatrafik som används för strömning av musik. För att vara mer specifik så handlar det om trafik för tjänsterna Spotify, Deezer och Tidal. Antalet tjänster kan komma att ändras i framtiden enligt samma pressmeddelande.

Detta är något som vid ett första ögonkast kan låta bra. Det kan vara svårt att se problemet att ge bort något gratis, men faktum är att internet genom detta beslut inte längre blir lika fritt och samma förutsättningar inte längre gäller för alla. Det är en förändring som inte anses vara önskvärd.

strömmande musik

En nystartad tjänst kommer från och med nu få det ännu svårare än tidigare att slå sig in och konkurrera med de övriga existerande aktörerna. Som Tre-kund kommer varje minut du strömmar musik genom Apple Music kosta dig pengar, medan det skulle vara gratis om du använde Spotify. Incitamentet för att använda Spotify ökar därmed drastiskt.

Läs mer: It-ministern positiv till kritiserat förslag om nätneutralitet

Emanuel Karlsten och Daniel Goldberg var båda snabba med att få ut varsin text om saken. Min besvikelse var stor när jag insåg att det också tog stopp där. Det är givetvis bra att de reagerade, men de verkar också vara de enda som gjorde det. En stor del av förklaringen till denna avsaknad av uppmärksamhet i etablerad media lär vara att gemene man inte har någon större förståelse om varför det här skulle vara ett problem. Debatten om nätneutralitet har inte varit vidare stor eller stark i Sverige, mycket tack vare att den inte behövts i någon större grad då de flesta företag har skött det snyggt hittills.

Ytterligare en anledning som också är logisk är att en stor del av den media även svenskar konsumerar inom IT-sektorn är engelskspråkig. Detta fungerar i de flesta fall bra, men händelser likt dessa som är isolerade till Sverige uppmärksammas inte.

Läs mer: Europas telejättar rasar mot nätneutralitet

Tre besvarar kritiken mot kampanjen med att man inte prioriterar någon aktörs trafik på bekostnad av någon annan vilket enligt dem själva är kriteriet för att det ska strida mot nätneutraliteten. Detta är ett väldigt svartvitt sätt att se det på. Även om man inte prioriterar trafik utan som här reducerar dess pris uppnår man samma mål och får samma konsekvenser. En halvbra jämförelse med den fysiska världen vore om den som äger järnvägsnätet i Sverige slopar avgiften för vissa tågföretag. Kunderna kommer fortfarande få välja fritt, alla tåg kommer få åka lika snabbt, men vissa kommer att vara mycket billigare.

Jag kan bara hoppas att folk inser problemet i framtiden och att vi därför slipper snarlikna erbjudanden framöver. Tre ska bara vara en neutral leverantör av internet, inte ha makten att påverka hur det används.